نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱۴۹,۸۷۲ نتیجه (۰.۲۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی مورد مطالعه: زنان... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-418-en.pdf ۱۳۹۷/۱/۲۴ -  نتایج نشان داد بهره گرفته somA زش تفریحی درصد)، ور 11محور (درصد)، ورزش سلامت 81/8م (درصد)، ورزش منظّ 01( زنان از درصد 22چنین درصد) مشارکت دارند. هم 8م (ت بدنی کم...  
PDF بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی مورد مطالعه: زنان... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-418-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ -  نتایج نشان داد بهره گرفته somA زش تفریحی درصد)، ور 11محور (درصد)، ورزش سلامت 81/8م (درصد)، ورزش منظّ 01( زنان از درصد 22چنین درصد) مشارکت دارند. هم 8م (ت بدنی کم...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120326112913-1132-120.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  را نام برد ( 11( )از فرزندان شناسی بوده و به ورزش زنان از جامعه ةها در حیط که اکثر این پژوهش هدد، نشان می است های شناسی ارتباط آن با نقش زنان در خانواده، ارتباط...  
PDF اصل مقاله (261 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_947_a977102ec1cfe0ec4... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  11و میانی وزارت ورزش مدیران نفر از اي بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان توزیع گردید که در این پرسشنامه میزان اهمیت ذینفعان وزارت ورزش براساس ذینفعان، پرسشنامه ذینفع...  
PDF اصل مقاله (261 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_947_a977102ec1cfe0ec42ef8... ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -  11و میانی وزارت ورزش مدیران نفر از اي بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان توزیع گردید که در این پرسشنامه میزان اهمیت ذینفعان وزارت ورزش براساس ذینفعان، پرسشنامه ذینفع...  
PDF اصل مقاله (337 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_3442_94942cf42319e72eb3... ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ -  02، 0931باشند)پیري، می "ورزش به عنوان کسب و کار ه صور مختلفی تقسیم بندي ورزش انواع مختلفی داشته و ب شد با ورزش همگانی می هاي آن گردد، که یکی از زیرشاخه می در...  
PDF دریافت-پرتال جامع علوم انسانی http://www.ensani.ir/storage/.../20170612103434-9937-185.pdf ۱۳۹۶/۴/۳ -  02، 0931باشند)پیري، می "ورزش به عنوان کسب و کار ه صور مختلفی تقسیم بندي ورزش انواع مختلفی داشته و ب شد با ورزش همگانی می هاي آن گردد، که یکی از زیرشاخه می در...  
PDF متن کامل [PDF 585 kb]-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=90&sid=1&slc_... ۱۳۹۷/۹/۱۹ -  های ورزشی ونهاد های مرتبط با در ورزش، تناسب 11ورزش وهچنین آثار کلیشه جنسیتی جنسیت و نوع ورزش یکی از موضوعات غیر قابل انکاردر مورد مقبولیت رقابت های ورزشی برای مردان...  
PDF متن کامل [PDF 585 kb]-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/.../browse.php?a_id=90&slc_lang=fa&am... ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  های ورزشی ونهاد های مرتبط با در ورزش، تناسب 11ورزش وهچنین آثار کلیشه جنسیتی جنسیت و نوع ورزش یکی از موضوعات غیر قابل انکاردر مورد مقبولیت رقابت های ورزشی برای مردان...  
PDF تحلیل نقاط قوت و ضعف گردشگری ورزشی استان مازندران http://sporttourismiran.ir/.../Analysis-of-Sports-Tourism-in-Ma... ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  گردشگري ورزشی استان مازندران با وجود اختلاف ظاهري ورزش (. 11. ) ایجاد نموده که بسیار مورد علاقه و استفاده مردم دنیا واقع شده است عنصر زیرا با توجه به سه ؛ دیگر اذعان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.