نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۷۹,۸۷۴ نتیجه (۰.۰۶۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-2513-384262.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  8شماره پژوهش در ورزش دانشگاهی آموزش عالی در استان سسات ؤمصنعت ورزش و موانع و راهکارهای ارتباط  مرکزی 3، اکرم کمانکش2عابد حقدادی ،1زاده اسفندیار خسروی...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1062-208135.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۳ -  این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان 3713شبکه سوم...  
PDF راهنمای تدریس درس سلامت و تربیت بدنی ششم - 3.02 مگابایت-پایگاه... http://www.chap.sch.ir/sites/default/.../001-136-C74-24.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  و فعالیت جسمانی بر کنترل وزن و سلامت بدن 3ــ1ــ2ــ آگاهی از نقش تغذیه مطلوب و فعالیت جسمانی در جلوگیری از بیماری ها 3ــ2ــ1ــ آشنایی با بهداشت فردی در محیط های ورزشی 3ــ2ــ2ــ...  
PDF متن کامل [PDF 446 kb]-سایت دانشگاه حکیم سبزواری http://journals.hsu.ac.ir/sbs/article-1-230-fa.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۱ -  (3) است پاسخ هاي متابولیک و فیزیولوژیک ورزشکارانی که در ماه رمضان به ورزش کردن ادامه می دهند، ارتباط . (4-6) دارد اثر گرسنگی بر متابولیسم انرژي در بدن...  
PDF نظام نامه جامع فرهنگی ورزش کشور.pdf... http://khorasanrazavi.msy.gov.ir/.../14783398831281t4167s20s27j... ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ -  شوندنامه مید مؤثر در حوزه ورزش که مشمول این نظامسایر افرا( 6 ١رویکردها -3ماده تهذیب و تربیت ورزشیضرورت توجه به همه ابعاد - صدور انقلاب از طریق ورزشکاران...  
PDF بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../article_1983_7039ad550ffe539b... ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ -  )0931آقاپور و همکاران، هایی جهت گسترش ورزش استراتژیعلاوه بر مصوبات و راهبردهای ذکر شده، اقدامات و مطالعاتی نظیر تدوین آموزی در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش و...  
PDF اصل مقاله (178 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac0b77... ۱۳۹۷/۲/۲۹ -  بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد منطقه از آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از...  
PDF شناسایی موانع شرکت زنان 20 50 ساله شهرستان سبزوار در فعالیتهای... http://asp.journals.umz.ac.ir/.../article_1353_99501d1b4ef21dac... ۱۳۹۵/۸/۲۲ -  بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک آمار توصیفی نتـایج زیـر حاصـل شـد منطقه از آزمودنی گان در منزل دهندهدرصد از پاسخ 32/5کردند ساعت در هفته ورزش می 3گان بیش از...  
PDF دریافت فایل-فدراسیون ورزش های همگانی http://www.isfaf.ir/old/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ -  %040 2 %44 قهرمانی استانامکانات پایگاه ورزش 3S %403 4 %45 های ورزشی قهرمانی استانبندی رشتهمعیارهای اولویت 4S %400 2 %32 اثرات کمیت معلمان ورزش ( کلیه مقاطع تحصیلی)...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  %040 2 %44 قهرمانی استانامکانات پایگاه ورزش 3S %403 4 %45 های ورزشی قهرمانی استانبندی رشتهمعیارهای اولویت 4S %400 2 %32 اثرات کمیت معلمان ورزش ( کلیه مقاطع تحصیلی)...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.