نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۷۹,۸۷۴ نتیجه (۰.۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-پرتال وزارت نیرو http://sport.moe.gov.ir/.../بررسی-اثرات-متقابل-ورزش-و-فرهنگ.asp... ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ -  6631 ي رزش نیزنزول خواهدکرد وباتغییرنظام تولید، روابط اقتصاد است ضمن نشان دادن رفرهنگی قاد مناسبی هاي تواندزمینه میمهیا کند، رادرجامعه هاي زمینهورزش قادر است...  
PDF متن کامل-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://sjsph.tums.ac.ir/.../browse.php?a_id=5241&sid=1&... ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ -  p=0/310)بود ( ترنامطلوب) كمتر يداريطور معنكردند، بهيكه ورزش م طور كردند، بهي ميروادهيا فقط پيكردند و يورزش نم كه يدادند، نسبت به گروهي را انجام ميروادهيها به جز پر...  
PDF ورزش و اختلاﻻت عملکرد جنسی در زنان یائسه ایرانی-دانشگاه علوم پزشکی... http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5241-en.pdf ۱۳۹۶/۳/۲۹ -  p=0/310)بود ( ترنامطلوب) كمتر يداريطور معنكردند، بهيكه ورزش م طور كردند، بهي ميروادهيا فقط پيكردند و يورزش نم كه يدادند، نسبت به گروهي را انجام ميروادهيها به جز پر...  
PDF اصل مقاله (402 K)-سازمان ملی جوانان http://faslname.msy.gov.ir/.../pdf_121_347ba6d0ef227079ce748670... ۱۳۹۷/۱/۱۸ -  سالن هاي همگانی را شامل ورزش ورزش 3ریچارد مول ،نظران برخی از صاحب. داند هاي تفریحی یا آمادگی جسمانی می فعالیت ،جسمانی در محیط طبیعی و دانند که تحت هر شرایطی قابل اجراء...  
PDF مقایسه وضعیت فعالیت های ورزشی زنان و مردان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی... http://rjms.iums.ac.ir/files/.../admin-A-10-1-646-6f0cd4b.pdf ۱۳۹۴/۱/۵ -  تحرکی است بیش از دو میلیون مرگ در سال ناشی از بی قدر فعال بزرگسالان آن %06-08 ،میان کشورهای جهان کردن ورزش( 3).نیستند که برای سلامتی شان مفید باشد فیت زندگی...  
PDF مطالعه عدالت اجتماعی در برنامه های توسعه از نگاهی نو-دانشگاه امام حسین http://im.ihu.ac.ir/.../article_201762_01872e84fc6bf731e6a3faba... ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  در دست اجراست 0931تصویب و چهار برنامه آن اجرا شده و برنامه پنجم نیز از ابتداي سال دوم، سوم و چهارم توسعه براي پاسخ به پرسش محوري مقاله مورد تحلیل این تحقیق برنامه...  
PDF دانلود فایل : نشریه سروش سلامت شماره 3 .pdf ( 3409KB )-دانشگاه علوم... http://vhec.sbmu.ac.ir/uploads/نشریه سروش سلامت شماره ۳ .pdf ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  بدون علامت بوده و تنها با بررسی سلول ریزش کرده از دهانه ی رحم (تست پاپ 8931بهار سوم، شماره روش سلامت ، سال دومسورزشی -فصل نامه ی علمی 3 در مراحل اسمیر)...  
PDF اصل مقاله (808 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_7427_61a529da448f60cd890def0c... ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF چالشهای تأسیس دیوان ملی داوری ورزش: بررسی تطبیقی با دیوان داوری ورزش... http://qjpl.atu.ac.ir/.../article_7427_61a529da448f60cd890def0c... ۱۳۹۷/۶/۷ -  ‌در ‌برداشته ‌است‌علاوه ‌بر آن از یناش اختلافات و ورزش گاهیجابودن خاص ‌جهان ‌در ‌جهت‌ارتقا‌یو ‌آموزش‌یر ‌و ‌عملکرد ‌اجتماعداوطلبانه ‌است، ‌ساختا‌تیبر 36...  
PDF تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد... http://ijn.iums.ac.ir/files/.../anyone-A-10-530-303-55fa5ee.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ -  قبل از قاعدگي بسيار موثر است ،شود پياده روي سريع براي علايم دقيقه 04تا 03روزانه .(9 با ايروبيك ورزش .(3) پيش از قاعدگي مفيد خواهد بود و افسردگي بهبودسبب بتااندورفين...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.