نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲۰۶,۲۵۸ نتیجه (۰.۳۱۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیل وضعیت توسعه ورزش آماتوری والیبال استان خراسان رضوی با رویکرد... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1072827.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  در دهة اخیر با توجه به حمایت همه جانب0802بیشتر مشهود است(معمری، 2302 – 0302 رشتة ورزشی بین سال های همچنین بدست آوردن عناوین قهرمانی در مسابقات نوجوانان و جوانان و...  
PDF بازپردازی کارکردهای رسانۀ ملی جهت توسعۀ ورزشهای تفریحی: ارائۀ... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2379-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  بنابراین، نهاد رسانه31حتی اگر علل رفتار فراموش شود، رفتار همچنان باقی خواهد ماند ( کند، زیرا رویدادهای ورزشی همواره ای ایفا مینقش درخور ملاحظه منزلۀ رسانۀ...  
PDF ویژه نامه اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم... http://jarsport.ir/.../ویژه-نامه-اولین-همایش-دستاوردهای-علوم-ور... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  های مجاز و مشروط کمتر ن کل جمعیت ای درصد 79.36فضاهای غیر مجاز می باشد. از نظر معیار ظرفیت، در مجموع مل ای به عهرسی منطقه، می توانند از ظرفیت مراکز ورزشی استفاده کنند.با...  
PDF اینجا- یریتمد دانشکده (A.Mپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی... http://tarefeh.ir/wp-content/uploads/2019/07/اینجا.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۶ -  باشدمی ،کارایی بر سازمان اجتماعی پذیري مسئولیت تاثیر بررسی تحقیق این هدف رو این از. رود-می روش. شد آوري جمعها پرسشنامه کارکنان سازمان ورزش پخش و تمام بین در...  
PDF اصل مقاله (753 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://journals.miau.ac.ir/.../article_3200_d4337354699a8112992... ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  در تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز متغیرهای نقش منفی ماهواره و ت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد، تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد، نقش مثب های مجازی، ورزش...  
PDF ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن GNB3 و ورزش استقامتی: یک مرور سیستماتیک و... https://mjms.modares.ac.ir/article-30-8579-fa.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ -  شواره 81، دوره آسیب شناسی زیستی هجله علوم پزشکی هدرس: 2 و ورزش استقامتي: يک مرور 3BNGمورفیسم شن ارتباط بیه پلي سیستماتیک و متاآوالیس 3یبهرام ی، مصطف1یرنصوریم می،...  
PDF اصل مقاله (291 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qrsm.atu.ac.ir/.../pdf_488_87a1cee06f5599bceec88f1c83b01... ۱۳۹۵/۷/۵ -  گردید ال در زمینه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای ورزش همگانی استان ؤس 23پرسشنامه شامل ها و آزمون آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون مقایسه میانگین ها ازبرای...  
PDF چکیده مقایسه عملکرد دولت نهم با دولتهای قبل در حوزه وزارت علوم ،‌از... http://www.iust.ac.ir/files/site1/pages/gozaresh_88_3_5.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  هیئت علمیاجرایی کرد 3 تدوین اساسنامه فدراسیون ورزشهای دانشگاهی کشورهای حاشیه دریای خزر 3 تدوین و ارایه طرح بازارچه های دانشجویی 3 طرح فضاسازی قرانی 3 طرح راه اندازی...  
PDF برای دانلود آرشیو خرداد ماه کلیک کنید-سایت دکتر کرمانی https://kermany.com/wp-content/uploads/2017/.../all-article3.pd... ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  نفستان را افزايش دهید  را ثابت مي کنند 3نشانه که کمبود امگا 7  اگر ورزش را متوقف کنید، چه اتفاقي برای بدن مي افتد؟  بیش از حد ورزش کردن چگونه به روده آسیب مي...  
PDF بخشنامه ورزش شرکت برق منطقه ای فارس-شرکت برق منطقه ای فارس https://www.frec.co.ir/dorsapax/userfiles/.../BAKHSHNAME.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  6-4 گردد . ورزشکارانی که در مسابقات صنعت آب و برق و وزارت نیرو حائز مقام می گردند در هفته دولت و دهه فجر از -3- 6-4 مدیریت عامل لوح تقدیر دریافت می نمایند . سوي آمادگی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.