نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۸۳,۵۶۳ نتیجه (۰.۲۸۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد... http://ijn.iums.ac.ir/files/.../anyone-A-10-530-303-55fa5ee.pdf ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ -  قبل از قاعدگي بسيار موثر است ،شود پياده روي سريع براي علايم دقيقه 04تا 03روزانه .(9 با ايروبيك ورزش .(3) پيش از قاعدگي مفيد خواهد بود و افسردگي بهبودسبب بتااندورفين...  
PDF اصل مقاله (373 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_512691_a858475b4a8677090f9a... ۱۳۹۵/۲/۱۹ -  دارد وجود رابطه معلولين و جانبازان ورزشي گزارشات و اخبار ورزش به معلولين و جانبازان وگرايش ها رسانه اي حرفه عملكرد بين رسد نظرمي به -3 .است قرار بر معناداري...  
PDF اصل مقاله (373 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_512691_a858475b4a8677090f9a9824... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  دارد وجود رابطه معلولين و جانبازان ورزشي گزارشات و اخبار ورزش به معلولين و جانبازان وگرايش ها رسانه اي حرفه عملكرد بين رسد نظرمي به -3 .است قرار بر معناداري...  
PDF بازپردازی کارکردهای رسانۀ ملی جهت توسعۀ ورزشهای تفریحی: ارائۀ... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2379-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  بنابراین، نهاد رسانه31حتی اگر علل رفتار فراموش شود، رفتار همچنان باقی خواهد ماند ( کند، زیرا رویدادهای ورزشی همواره ای ایفا مینقش درخور ملاحظه منزلۀ رسانۀ...  
PDF ویژه نامه اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم... http://jarsport.ir/.../ویژه-نامه-اولین-همایش-دستاوردهای-علوم-ور... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  های مجاز و مشروط کمتر ن کل جمعیت ای درصد 79.36فضاهای غیر مجاز می باشد. از نظر معیار ظرفیت، در مجموع مل ای به عهرسی منطقه، می توانند از ظرفیت مراکز ورزشی استفاده کنند.با...  
علوم ورزش-پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://sid.ir/.../JournalList.asp?ID=7011&Name=علوم ورزش&a... ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  سال 1388 مشخصات نشريه: فصلنامه علوم ورزش 3 دوره عنوان نشريه: علوم ورزش درجه علمی: مصوب دانشگاه آزاد زبان اصلی: فارسی زبان دوم: انگلیسی صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي،...  
PDF اینجا- یریتمد دانشکده (A.Mپایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی... http://tarefeh.ir/wp-content/uploads/2019/07/اینجا.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۶ -  باشدمی ،کارایی بر سازمان اجتماعی پذیري مسئولیت تاثیر بررسی تحقیق این هدف رو این از. رود-می روش. شد آوري جمعها پرسشنامه کارکنان سازمان ورزش پخش و تمام بین در...  
PDF اصل مقاله (753 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://journals.miau.ac.ir/.../article_3200_d4337354699a8112992... ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  در تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز متغیرهای نقش منفی ماهواره و ت تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد، تلویزیون بر داشتن تعداد فرزندان زیاد، نقش مثب های مجازی، ورزش...  
PDF ررسی ارتباط موازنه تصمیم گیری درانجام ورزش کارمندان شهر یزد بر اساس... http://www.zjrms.ir/files/site1/.../admin-A-10-1-384-0e0b0f4.pd... ۱۳۹۲/۸/۱۱ -  (3) یافت ههای حاصل از بررسی ملی در بیش از یک دهه مطالعات بسیار درجوامع مختلف وجود بین بزرگسالان ایرانی نشان می دهد که بیش از80 درصد رابطه معنی دار بین رفتار ورزشی...  
PDF کتابچه همایش-دانشگاه خوارزمی تهران http://nsch.khu.ac.ir/files/site1/files/Book.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ -  پس از انقلاب 2531-15در ابتدا با نام مدرسه عالي ورزش در سال ني ضمن ادغام با دانشگاه تربيت معلم به عنوان دانشکده تربيت بد 9531باز گشايي دانشگاهها در سال و با فرهنگي...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.