نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۹۶,۵۵۰ نتیجه (۰.۲۳۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی عوامل و موانع موثر بر ارتقای جایگاه ورزش در سبک زندگی... http://ksiu.nahad.ir/.../article_655_9744ce9b7fb1a7dbc8b7b44821... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  نهادی3اختلافهاي فرهنگی، سنی و جنسیت؛ تقدم توجه به ورزشی همگانی، جذب مربیان متخصص، توجه ویژه به دروس تربیت بدنی، تدوین فوق برنامۀ ورزشی .منسجم براي دانشجویان...  
PDF بخشنامه ورزش شرکت برق منطقه ای فارس-شرکت برق منطقه ای فارس https://www.frec.co.ir/dorsapax/userfiles/.../BAKHSHNAME.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  6-4 گردد . ورزشکارانی که در مسابقات صنعت آب و برق و وزارت نیرو حائز مقام می گردند در هفته دولت و دهه فجر از -3- 6-4 مدیریت عامل لوح تقدیر دریافت می نمایند . سوي آمادگی...  
PDF گزارش فنی از پروژه های بخش ورزش استان-زنجان http://mpo-zn.ir/Portals/19/ _1.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ -  خاتمـه دورترینو تکمیل سالن ورزشی روستایی رجعین مربوط به 4831 سال ،شروع پروژه ها سال دورترین و بیشـترین سال خاتمه آنها مشـخص شـده اسـت پروژه جدول زیر که بصورت رنگ قرمز...  
بررسي عوامل موثر بر علاقه دانشجويان به ورزش: مطالعه موردي دانشجويان... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=67963 ۱۳۹۷/۸/۱ -  خارج از دانشگاه، آگاهي از تاثير جسمي ورزش و آگاهي از تاثير رواني ورزش بر علاقه دانشجويان به ورزش را مورد آزمون قرار داد. بدين منظور، تعداد 536 نفر دانشجوي دانشگاه علوم...  
PDF تاثیرآموزش تغذیه به تنهایی و توام با برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت... http://jmums.mazums.ac.ir/.../mousavi-A-10-29-200-3183c4d.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ -  03مدت ه بار در هفته ب 3، (ضربان قلب ذخیره تحقیق نظارت مستقیم یکی از اعضای تیم تحت قهیدق هفته اول 2ر به این ترتیب که گروه ورزش د . شد اجرا درصد ضربان 06 دقیقه با شدت...  
PDF دانلود دانلود فایل-وب سایت دانشگاه ارومیه http://mehr.urmia.ac.ir/file/4227/.../danesh-varzesh-tose3.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  هست هدف این نشریه گردآوری مطالبی در جهت کمک و یاری به علمی کردن ورزش در محیط دانشگاهی و جامعه است. 1394 زمستان، سومشماره ،سال اول دانش، ورزش، توسعه...  
ملاحظات ضروري در تفسير آزمون ورزش مبتلايان به اختلال افسردگي... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=82938 ۱۳۹۷/۱۲/۹ -  يافته ها: نسبت افراد با آزمون ورزش مثبت در گروه افسرده و غير افسرده به ترتيب 23.6 و 19.4% بود (P>0.05). مدت زمان انجام آزمون با در نظر گرفتن متغيرهاي سن، جنس،...  
PDF رسی تاثیر ورزش هوازی مداوم و متناوب بر سطح لیپید و قند خون ناشتا در... http://tumj.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-245-0ce2f4a.pdf ۱۳۹۴/۱/۸ -  اول گـروه در كه يافت افزايش دقيقه 03 به ورزش مدت دوم هفته در اي دقيقـه 01 جلـسه سـه صورت به دوم گروه در و مداوم صورت به كـه يافـت افزايش دقيقه 04 به ورزش مدت سوم هفته...  
PDF ورزش و پوکی استخوان در زنان یائسه-دانشگاه علوم پزشکی یزد http://www.ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/.../O7.pdf ۱۳۹۷/۲/۷ -  استعارضه Dدهد كه ورزش به همراه دريافت کافي کلسيم و ويتامين مي زيادي در کاهش سرعت از دست رفتن تراکم استخوان تأثير براي ثر، مطمئن و ارزان ؤمهاي روش در واقع يکي از...  
PDF اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از... https://rsr.basu.ac.ir/.../article_2218_58d41ff3f008a5059d05316... ۱۳۹۷/۴/۷ -  این شاس با علائم متفاوت ام .درمانی استفاده نمایند سیاسکلروز پلیمولت ستایتعادل ا برنامه ورزش در آب مهارت شنا 33332990314اطلاعات نویسنده مسئول. تلفن:  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.