نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۲۲۲,۳۰۷ نتیجه (۰.۱۳۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ورزش در بیماران دیابتی نوع 1-دانشگاه علوم پزشکی تهران http://ijp.tums.ac.ir/index.php/ijp/article/download/.../554 ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  نداي شركت كن هاي حرفه توانند در در تمام سطوح ورزشي از تفريحي گرفته تا رقابت اند مي نشده .شده به بيماران ديابتي است هاي توصيه هوازي از ورزش هاي ها و نظارت بيماران...  
PDF تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول... http://nnj.mums.ac.ir/.../article_7373_d35bece39eab8d1107026d6e... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده علوم انسانى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران * نویسنده مسئول: سمانه شمسى پور، گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى،...  
PDF تأثیر ورزش هوازی بر شبکه‌های عصبی توجه و حافظۀ کاری http://shefayekhatam.ir/article-1-1471-fa.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۲ -  گروه تجربي در 61 جلسه ورزش هوازي شرکت کردند. پیش و پس از اتمام مداخلة تمرينی، عملکرد شرکت کنندگان با استفاده از آزمون شبکه هاي توجه و تکلیف ان بك مورد بررسي قرار...  
PDF مطالعه مدل ساختار ورزش ایران (مطالعه دلفی)-انجمن علمی مدیریت ورزشی... http://ntsmj.issma.ir/article-1-199-fa.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  همچنی اهمیت: ورزش همگانی، ورزش آموزشی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه سالة پنجم توسعة کشور به چهار بخش ورزش کشور توجه زیادی نشده است. نشان داد در تدوین قانون پنج...  
PDF اقدام پژوهی دبیر ورزش-بهترین سایت مقاله، تحقیق ،پایان نامه و پروژه http://up.asemankafinet.ir/download/2239045/304tanabzani.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۸ -  تحصیلی یکی از مهم ترین و ساده ترین روشها برای حفظ سلامتی و تندرستی معلم ورزش مشغول به خدمت بودم . ی در همان ابتدا چیز دانش آموزان ورزش طناب زنی است که بنده در ابتدای...  
PDF فراخوان اولین همایش سلامت روانی و ورزش-آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک... http://www.olympicacademy.ir/.../3510_orig.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  بیشتر آشکار می کند هر روز نقش خود را متی روانیورزش، به عنوان یکی از مولفه های مربوط به سلا ،در این امر سازمان نظام روان شناسی ایران .سلامتی روانی به طور جامع...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه آزاد واحد همدان http://biomechanics.iauh.ac.ir/article-1-144-fa.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۸ -  نتایج بررسی ها حاکی از این بود که ورزش درمانی موجب کاهش درد و ناتوانی افراد مبتلا به استئوآرتریت زانو و به ویژه لگن شده و تأثیرات بسزایی در عملکرد این افراد...  
PDF اصل مقاله (592 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_306_8911cacb052e3aaeb4b5... ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  برای توسعه ورزش همگانی توصیه شده » هاجمی و توسعه ایت« بر این اساس استراتژی های است. بنابراین، بهره گیری از نقاط قوت شناسایی شده می تواند به انجام رسالت و وظایف آن...  
PDF اصل مقاله (1650 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_2145_c03587a0827a89691224... ۱۳۹۶/۶/۱۹ -  سازی ورزشی حرفه فوریت پزشکی متخصصان، مؤلفه مدیریت و عملیات دارای بیشترین اثر در غنی های پزشکی ریتسازی فعالیت ورزشی در محیط سازمانی فوالگوی ساختاری مطلوبی جهت توسعه...  
PDF مقاله ای درباره ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست http://www9.manooodl.ir/365738/SaveAs.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  این کار ممکن است به صرفهجویی در هزینه بیانجامد! l مقاله ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست دانلود مقاله ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست هیات تحریریه ارگان حزب ما...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.