نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۰۲,۹۷۷ نتیجه (۰.۱۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مقاله ای درباره ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست http://www9.manooodl.ir/365738/SaveAs.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  این کار ممکن است به صرفهجویی در هزینه بیانجامد! l مقاله ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست دانلود مقاله ورزش و نقش آن در جامعه سوسیالیست هیات تحریریه ارگان حزب ما...  
PDF متن کامل [PDF 447 kb]-دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://sjku.muk.ac.ir/article-1-2328-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۳ -  رت ها در هر دو شرایط ورزش و بدون ورزش شد فضاییه ظملاتونین موجب کاهش معنی دار یادگیري و حاف :یافته ها در شرایط بدون ورزش شود اما هیچ تاثیري بر یادگیري و فضایییرنده...  
PDF اصل مقاله (237 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jsmd.guilan.ac.ir/.../article_1218_8f2385ac38edbb658ba7... ۱۳۹۶/۵/۲۸ -  در این میان از ورزش کشور با هاي مختلف مؤثر و ذینفع در توسعه ها، نهادها و سازماناي که باید میان بخشتعامل آگاهانه و سازنده گردشگري ورزشی وجود داشته باشد نباید غافل...  
PDF ویژگی های روان سنجی پرسش نامه قضاوت اخلاقی در ورزش ورزشکاران ایرانی... http://jpmm.miau.ac.ir/.../article_2283_4d4c009c2e1642ca6d2d22e... ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  روایی سازه همگرا همبستگی ترجمه شده داراي همسانی درونی قابل قبولی می نامه پرسش خشم و پرخاشگري رقابتی در ورزش نامه پرسشترجمه شده و نامه پرسشمناسبی را بین محتواي...  
PDF طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش همگانی استان ایلام بهروز حیدرزاده... http://www.isfaf.ir/www/pdf/Strategy[1].pdf ۱۳۹۷/۵/۳۰ -  ابزار جمع ورزش و جوانان و نیز مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان بودند که در زمینه فعالیت های ورزشی نقش داشتند مدیریت ورزشی ایران و پایایی آن با روش از استادان ،...  
PDF ورزش درمانی ترکیبی عضلات مرکزی تنه و کف لگن در بهبود زنان مبتلا به بی... http://rjms.iums.ac.ir/article-1-2657-fa.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  كه شايع ترين نوع بي اختياري مي باشد شود گفته مي تركيبـي بررسي كارايي تـاثير ورزش هـاي لذا هدف تحقيق حاضر. داردقدرت عضلات كف لگن رابطه قويي با كاركرد عضلات شكمي .مي...  
PDF دریافت شماره 1, 3 خرداد 1396 نشریه بصورت pdf [0.45 مگابایت], 0 دریافت... https://www.iaumag.ir/uploads/.../pubfile_1498033040.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۳ -  رشته های فراوانی در ورزش وجود دارند و مردم زمان و هزینه زیادی را چه به عنوان شرکت کننده و چه به عنوان تماشاگر صرف ورزش می کنند. ورزش و ورزش کردن طی سالیان طولانی...  
PDF اصل مقاله (332 K)-دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_955_d0fefa42967ab9ceb71... ۱۳۹۵/۱۰/۲ -  بر يهگو 16با يو قهرمان يو ورزش همگان يجمع يساخته شده شامل دو بخش رسانه ها پـژوهش و بـا اسـتفاده يهـا يهفرض ـبـر اسـاس يپس از جمع آور يقتحق يبه دست آمد. داده ها a=...  
PDF تأثیر ورزش منظم بر میزان افسردگی سالمندان-انجمن علمی آموزش بهداشت و... http://journal.ihepsa.ir/.../n_hekmati1368-A-10-91-1-dfc2c65.pd... ۱۳۹۴/۱۰/۹ -  نتیجه گیری: با توجه به اثرگذار بودن ورزش بر افسردگی، انتظار می رود ورزش به عنوان شیو های موثر و مکمل در کنار دیگر درمان های رایج به عنوان یک درمان غیردارویی و...  
PDF نسخه Pdf-ورزش http://www.payameasalooye.ir/Newspaper/PagePDF/19489 ۱۳۹۶/۹/۲۸ -  قانونی که بی شک کارشناسی نیست. گویی وزارت نفت ملزم به هزینه در ورزش قهرمانی نیست و ورزش قهرمانی در این قانون فقط تیم فوتبال در لیگ برتر تعریف شده است! به واقع این...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.