نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۷۹,۰۱۷ نتیجه (۰.۶۳۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بازنمایی تجارب موفقیت و ناکامی معلمان در ادامه تحصیل: تدوین یک نظریه... http://te-research.cfu.ac.ir/.../article_452_efa4de0a6a98991c5a... ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ -  امور اداری و استخدامی کشور رسیده بود پذیرفته شد است؛ اما تسهیلات پیش بینی شده در این شیوه نامه فقط به افرادی که در رشته های لازم وزارت آموزش وپرورش ادامه تحصیل می...  
PDF مقایسۀ سیاست گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی-سامانه نشریات... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_35005_dbef66ecb0d70c8ad... ۱۳۹۸/۵/۱۳ -  تدوين معيارهاى ميانی و نظارت بر کل فرايند آموزشی کشور بر عهدة حکومت مرکزى بوده که معمولا ًنيز از طريق وزارت آموزش وپرورش (يا نام هاى نزديک به آن) اعمال می شود. در سطح...  
PDF مقایسۀ سیاست گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی-سامانه نشریات... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_35005_45d2ec8dc1c5a4be9... ۱۳۹۸/۵/۱۰ -  تدوين معيارهاى ميانی و نظارت بر کل فرايند آموزشی کشور بر عهدة حکومت مرکزى بوده که معمولا ًنيز از طريق وزارت آموزش وپرورش (يا نام هاى نزديک به آن) اعمال می شود. در سطح...  
PDF آموزش و پرورش و دفاع مقدس-http://defamoghaddas.ir http://defamoghaddas.ir/sites/default/files/.../negin037_08.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  پیشـنهادات در مـورد محتـوای بسـته ارائه شـده به وزارت آموزش و پرورش برای ورود مفاهیم دفاع مقدس در سیستم آموزش و پرورش، دروس ادبیات، تاریخ، جغرافیا، اجتماعی و...  
PDF مقایسۀ سیاست گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی-مرکز بررسی های... http://www.css.ir/Media/PDF/1398/05/.../637012885426572453.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۴ -  عهدة حکومت مرکزى بوده که معمولا ًنيز از طريق وزارت آموزش وپرورش (يا نام هاى نزديک به آن) اعمال می شود. در سطح پياده سازى نظام آموزشی، مديريت آموزش وپرورش محلی (استانی/ايالتی)...  
فهرست مراجع مقاله فراتحليل عوامل موثر بر افزايش كاربست يافته هاي... https://www.sid.ir/Fa/Journal/Reference.aspx?ID=49594 ۱۳۹۷/۸/۱۰ -  . فارسی English فهرست مراجع مقاله فراتحليل عوامل موثر بر افزايش كاربست يافته هاي پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش 1 : نقش اطلاع رساني در پژوهشهاي آموزشي چكيده نویسنده:  
PDF بررسی و مقایسة عاملیت انسانی و مؤلف ههای آن در میان دانشجویان... http://noavaryedu.oerp.ir/.../article_84340_a4b7d6b6a0e1b5ca515... ۱۳۹۸/۲/۲ -  عنوان انتقال دهندة دانش»، به «معلم به عنوان مربی و ســازمان دهندة فرصت های تربیتی متنوع» را برشمرد (وزارت آموزش وپرورش، a 0931، ص. 714). در گزاره های ارزشی نظام تعلیم...  
  PDF پرسش از کامیابی آموزش اجباری در ایران و واکاوی آن-خبرگزاری ایسنا http://fararu.com/files/fa/news/1393/7/2/159212_530.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  ه اساساً اجباری بودن آموزش و پرورش همگانی در ایران زیر سوال است. جدای از این مدعای برخی مسئولین مفهوم دانند و رش رایگان میوزارت آموزش و پرورش که خود را تنها مکلف...  
PDF بهار 1390-سازمان حفاظت محیط زیست https://doe.ir/.../showfile.aspx?id=bc602165-69b7-4f44-a8fc-b03... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  5 راهبردي ریاست جمهوري نماینده معاونت نظارت .6 نماینده سازمان حفاظت محیط زیست .7 نماینده وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی .8 نماینده وزارت آموزش وپرورش .9...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1064-208200.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۳ -  پیشینه تعلیم و. همه جا کلاس درس بود علت ناچیز بودن مجموعه میراث اجتماعی و ساده بودن ارتباطات انسانی، آموزش وپرورش به .ها و بیشتر به صورت غیرعمدي انجام شده است وسیله...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.