نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۱۷,۸۰۶ نتیجه (۰.۱۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود اصل مقاله http://www.jrse.ir/download/105 ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  کمیته ، عوامل و علل بررسی ی کمیته هیچگونه نماید، می جامعه متحمل را هنگفتی سالانه خسارتهای رسمی، برآوردهای اساس بر که تحصیلی و بررسی برای خاصی چارت پرورش، و وزارت آموزش...  
PDF دانلود اصل مقاله https://joce.ir/afile/60-73Y.M.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  کمیته ، عوامل و علل بررسی ی کمیته هیچگونه نماید، می جامعه متحمل را هنگفتی سالانه خسارتهای رسمی، برآوردهای اساس بر که تحصیلی و بررسی برای خاصی چارت پرورش، و وزارت آموزش...  
PDF دانلود اصل مقاله http://www.jrse.ir/download/106 ۱۳۹۸/۱۱/۲ -  کمیته ، عوامل و علل بررسی ی کمیته هیچگونه نماید، می جامعه متحمل را هنگفتی سالانه خسارتهای رسمی، برآوردهای اساس بر که تحصیلی و بررسی برای خاصی چارت پرورش، و وزارت آموزش...  
PDF دانلود-اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی http://file.razaviedu.ir/uploads/adminp1/144987936910712.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ -  وپرورش است های درسی بر عهده وزارت آموزش اساسی و کلی تهیه کتاب عنوان فاصله زمانی تجدیدنظر و بازبینی کلی ساله به ۰۱وری اسلامی ایران یک دوره ، در جمهکشورهابرخلاف سایر...  
PDF بازنمایی تجارب موفقیت و ناکامی معلمان در ادامه تحصیل: تدوین یک نظریه... http://te-research.cfu.ac.ir/.../article_452_efa4de0a6a98991c5a... ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ -  امور اداری و استخدامی کشور رسیده بود پذیرفته شد است؛ اما تسهیلات پیش بینی شده در این شیوه نامه فقط به افرادی که در رشته های لازم وزارت آموزش وپرورش ادامه تحصیل می...  
PDF مقایسۀ سیاست گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی-سامانه نشریات... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_35005_dbef66ecb0d70c8ad... ۱۳۹۸/۵/۱۳ -  تدوين معيارهاى ميانی و نظارت بر کل فرايند آموزشی کشور بر عهدة حکومت مرکزى بوده که معمولا ًنيز از طريق وزارت آموزش وپرورش (يا نام هاى نزديک به آن) اعمال می شود. در سطح...  
PDF مقایسۀ سیاست گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی-سامانه نشریات... http://sspp.iranjournals.ir/.../article_35005_45d2ec8dc1c5a4be9... ۱۳۹۸/۵/۱۰ -  تدوين معيارهاى ميانی و نظارت بر کل فرايند آموزشی کشور بر عهدة حکومت مرکزى بوده که معمولا ًنيز از طريق وزارت آموزش وپرورش (يا نام هاى نزديک به آن) اعمال می شود. در سطح...  
PDF مقایسۀ سیاست گذاری آموزشی ایران و ژاپن در مقطع ابتدایی-مرکز بررسی های... http://www.css.ir/Media/PDF/1398/05/.../637012885426572453.pdf ۱۳۹۸/۵/۲۴ -  عهدة حکومت مرکزى بوده که معمولا ًنيز از طريق وزارت آموزش وپرورش (يا نام هاى نزديک به آن) اعمال می شود. در سطح پياده سازى نظام آموزشی، مديريت آموزش وپرورش محلی (استانی/ايالتی)...  
PDF بررسی و مقایسة عاملیت انسانی و مؤلف ههای آن در میان دانشجویان... http://noavaryedu.oerp.ir/.../article_84340_a4b7d6b6a0e1b5ca515... ۱۳۹۸/۲/۲ -  عنوان انتقال دهندة دانش»، به «معلم به عنوان مربی و ســازمان دهندة فرصت های تربیتی متنوع» را برشمرد (وزارت آموزش وپرورش، a 0931، ص. 714). در گزاره های ارزشی نظام تعلیم...  
  PDF پرسش از کامیابی آموزش اجباری در ایران و واکاوی آن-خبرگزاری ایسنا http://fararu.com/files/fa/news/1393/7/2/159212_530.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -  ه اساساً اجباری بودن آموزش و پرورش همگانی در ایران زیر سوال است. جدای از این مدعای برخی مسئولین مفهوم دانند و رش رایگان میوزارت آموزش و پرورش که خود را تنها مکلف...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.