نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۷۹,۰۱۷ نتیجه (۰.۴۳۵ ثانیه)
نتایج علمی
مقاله طراحی و تبیین مدل آموزش الکترونیک در نظام تربیت معلم ایران... https://www.civilica.com/.../Paper-ICOM01-ICOM01_0391=طراحی-و-ت... ۱۳۹۴/۱/۲۸ -  مشخصات نویسندگان مقاله طراحی و تبیین مدل آموزش الکترونیک در نظام تربیت معلم ایران دانشگاه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش حسین قربانیان - عضو هیات علمی دانشگاه...  
مقاله تاثیر توانمندسازی شغلی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان وزارت آموزش و... https://www.civilica.com/.../Paper-CTCONF01-CTCONF01_170=تاثیر-... ۱۳۹۵/۴/۳۰ -  مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر توانمندسازی شغلی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان وزارت آموزش و پرورش (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران) سیده انسیه...  
مقاله تاثیر توانمندسازی شغلی بر وجدان کاری کارکنان وزارت آموزش و... https://www.civilica.com/.../Paper-CTCONF01-CTCONF01_171=تاثیر-... ۱۳۹۵/۴/۳۰ -  مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر توانمندسازی شغلی بر وجدان کاری کارکنان وزارت آموزش و پرورش (مطالعه موردی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران) سیده انسیه سیدجوادی -...  
مقاله بررسی تأثیر مدیریت دانش در بهرهوری حوزه ی ستادی وزارت آموزش و... https://www.civilica.com/.../Paper-ICBOCH01-ICBOCH01_121=بررسی-... ۱۳۹۶/۱/۲۴ -  کلیدواژه‌ها: مدیریت دانش، وزارت آموزش و پرورش، بهرهوری کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180103103339-10002-60.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ -  اهداف نظران دفتر تربیت بدنی و فعالیتنفر از مديران و صاحب 41شامل هدف دهاستراتژيک دفتر در جلسات شورای راهبری معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش مشتمل بر...  
PDF الگوی سخت افزار ویژه مدارس و ادارات وزارت آموزش و پرورش http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=643b4e7074f027311e8... ۱۳۹۵/۵/۱۵ -  وزارت آموزش و پرورش هاي توسعه زیر ساخت اقدام هاي هوشمند ها به رایانه و ویدئو پروژکتور و یا تخته تجهیز کلاس - ساي مدار اندازي و تجهیز سایت رایانه راه - تجهیز...  
PDF الگوی سخت افزار ویژه مدارس و ادارات وزارت آموزش و پرورش https://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=e3992db0dc9108f188... ۱۳۹۵/۳/۲۹ -  وزارت آموزش و پرورش هاي توسعه زیر ساخت اقدام هاي هوشمند ها به رایانه و ویدئو پروژکتور و یا تخته تجهیز کلاس - ساي مدار اندازي و تجهیز سایت رایانه راه - تجهیز...  
PDF صلنامة تعلیم و تربیت 59 شمارة مسلسل7831 پاییز 3 شمارة چهارم و سال... http://www.rie.ir/uploads/fasle95.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  فصلنامه تعلیم و تربیت اشاعه اندیشه های واب سته در حوزه وزارت آموزش و پ رورش در عرصه تعل یم و تربیت و در زمینه شگاهها، پژوه ـشگران ت ـا ب ـه پوی ـایی علم ـی می ـان اع...  
PDF صلنامة تعلیم و تربیت 129 شمارة مسلسل 3139 زمستان، 4 شمارة سی امسال... http://www.rie.ir/uploads/fastt120_14032.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ -  وزارت آموزش و پرورش ).2824صارمی، شرایط و هم . از سویی سازدرا برای مدارس ایرانی خارج از کشور فراهم ی خودبرترین نیروها یند انتخاب و اعزام آنماید که فرمتفاوت کار و زندگی...  
مقاله نمودهای معماری سنتی اسلامی در معماری معاصر ایران نمونه موردی... https://www.civilica.com/.../Paper-ACIAU01-ACIAU01_005=نمودهای-... ۱۳۹۷/۱۰/۵ -  مشخصات نویسندگان مقاله نمودهای معماری سنتی اسلامی در معماری معاصر ایران نمونه موردی بنای گروه صنعتی بهشهر(وزارت اموزش و پرورش فعلی) تهران در بافت شهری ناصر ثبات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.