نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۳۰ نتیجه (۰.۰۷۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل-جامعه المصطفی العالمیه http://csfa.miu.ac.ir/uploads/n13.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  انتشار ارر اول، شمار جلد، شمار صفحه و سال انتشار ارر دوم، شمار (نام خانواداي، سا جلد، شمار صفحه) (نیام اي از قرآن استناد شد است، بدين صورت آدرس داد شود: اار به آيه.  
  PDF آیین نگارش و درست نویسی خبر و گزارش بخش نخست-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/view/4188656216957663465/Dorostnavisi.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۰ -  نگاه صاحبنظران عرصه های روزنامه نگاری و ارتباطات،گزارش ( تحقیقی) با عبور دادن مخاطبان از لایه های سطحی رویداد و شکافتن زوایای تاریک و مبهم آن، آنچه ست روشن و آشکار...  
PDF فدائیان اسلام تاریخ، عملکرد، اندیشه-مرکز بررسی های اسلامی http://iscq.ir/my_doc/iscq/Fadaeyan eslam.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  سپارند، حتى اگر مدرک آنها در این راستا، یک روزنامه چاپ مى !...الهویه آمریکائى باشد مجهول ـ بحران نفت و ترورهاى سیاسى و مذهبى ـ، چاپ « ایران در عصر پهلوى» کتا ب5تى،...  
PDF متن کامل صد و سومین شماره فصلنامه علمی-معاونت مطبوعاتی https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/.../611581_orig.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  ب سا / 2 يمهـم را قربـان يدادهاي ـرو قي ـو حفظ نظام، گزارش دق يت اخلاق عموماحترام به سنّ يايمزا . نديگو يسخن م يكيها عموماً از وطن و رهبران آن به ن روزنامه “ديبر”حسب...  
PDF نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما... http://www.danesh-nama.com/getattachment/.../221-222.aspx ۱۳۹۴/۶/۵ -  این در شرایطی است که در حال حاضر در جمع منتخب اعضای شورای مرکزی، یک و یا حتی دو نماینده از استان هایی به مراتب کوچک تر از استان اصفهان، با جمع اعضایی کم تر از...  
PDF اینجا-ارتباط با استانداری فارس http://d-amoozesh.farsp.ir/.../لیست دوره های مصوب وزارت کشور 13... ۱۳۹۶/۶/۱۴ -  ساختار هندسه ختصاص مقاطع و مفناح تعریفا -ترکیبهاي بارگذاري ویونی حالات -و مصالح المانها به هاي تعریف شدهختصاص تکیه گاها -ها در هندسه مدل تعریف بازشو -شده به المانها...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب – PDF – 12MB-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/.../yadolah-ghorbali-Tavanmandan.... ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  ید نورمحم /یو اجتماع یو کارنامه فرهنگ نامه ی: زندگ یقربعل هیدالل .۸۹۳۱ ، قم: توانمندان : نشر مشخصات نمونه. ٬(رنگی)مصور: .ص۲۷۳ : یظاهر مشخصات...  
PDF پژوهشنامه نقد ادبی-دانشگاه تهران http://literature.ut.ac.ir/.../فایل کامل متن پژوهشنامه نقد ادبی... ۱۳۹۶/۳/۱۱ -  محمود فضیلت نقد ادبیپژوهشنامة سردبیر سهم ایرانيان در تكامل و تحوّل علم بلاغت دکتر احمد اميري خراساني استاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان...  
PDF دریافت فایل-جامعه المصطفی العالمیه http://ensani.miu.ac.ir/uploads/no5.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۰ -  ارسال یاصل متن همراه به شده هترجم مقالات  باشد. نرسیده چاپ به دیگر نشریات یا مقالات مجموعه کتاب، در قبلاً ارسالی مقاله  بازگرداندن از و دانسته محفوظ خود براي...  
PDF کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت و فناوری، فصلنامه رسانه به... https://azargh.farhang.gov.ir/ershad_content/.../175506_orig.pd... ۱۳۹۶/۳/۱ -  موجود براي رسم نقشة استرا اي هاي عملكردي در يـك سـازمان رسـانه و بقيه شاخص كارت امتيازي متوازن تا رسم استراتژي . كشند در ايران به تصوير مي( روزنامة همشهري )مكتوب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.