نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۳۲ نتیجه (۰.۱۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314100849-9616-347-3.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  93ـ83(: 3931)مرداد 15، ش مديريت ارتباطاتمه بهروز بلمه، ماهنا«. دانشگاه تربيت مدرس ، ش دجهـان اقتصـا روزنامهفرزاد اصلاني، «. سازي ساني و ارتباط با رسانه پاي لنگ...  
PDF جهت دریافت متن فصل‌نامه کلیک کنید.-جامعه المصطفی العالمیه http://www.miu.ac.ir/uploads/14_69_faslnameh4.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -   مقاله ارسالي قبلا در كتاب، مجموعه مقالات يا نشريات ديگر به چاپ نرسيده باشد.  فصلنامه حق رد يا قبول مقالات را براي خود محفوظ دانسته و از بازگرداندن  مقالات...  
PDF بی پولی در جاده مخصوص http://www.kharidaar.ir/Uploads/54/.../20181129233415042.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  با اهدای لوح قدردانــی کرد.همچنین در این مراســم حکم انتصــاب محمد شــریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی تقدیم شد. ر وزنامـه اقتصادی سه شنبه...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120504173012-9036-13.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  تبريز ايجاد شده بود، اين ادعا را ثابت مي0031سال ، دي ـالحد ةروزنام ـ)از تحصيل بانوان خبر داد روزنامة الحديداحتمال، نخستين بار در تبريز به : ه در تبريز آورده استهاي...  
PDF کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت و فناوری، فصلنامه رسانه به... https://azargh.farhang.gov.ir/ershad_content/.../175506_orig.pd... ۱۳۹۶/۳/۱ -  موجود براي رسم نقشة استرا اي هاي عملكردي در يـك سـازمان رسـانه و بقيه شاخص كارت امتيازي متوازن تا رسم استراتژي . كشند در ايران به تصوير مي( روزنامة همشهري )مكتوب...  
  PDF آیین نگارش و درست نویسی خبر و گزارش بخش نخست-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/view/4188656216957663465/Dorostnavisi.pdf ۱۳۹۴/۲/۲۰ -  نگاه صاحبنظران عرصه های روزنامه نگاری و ارتباطات،گزارش ( تحقیقی) با عبور دادن مخاطبان از لایه های سطحی رویداد و شکافتن زوایای تاریک و مبهم آن، آنچه ست روشن و آشکار...  
PDF فدائیان اسلام تاریخ، عملکرد، اندیشه-مرکز بررسی های اسلامی http://iscq.ir/my_doc/iscq/Fadaeyan eslam.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  سپارند، حتى اگر مدرک آنها در این راستا، یک روزنامه چاپ مى !...الهویه آمریکائى باشد مجهول ـ بحران نفت و ترورهاى سیاسى و مذهبى ـ، چاپ « ایران در عصر پهلوى» کتا ب5تى،...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://rafsanjan.selection.behdasht.gov.ir/.../13920126.pdf ۱۳۹۴/۱/۹ -  درمان و آموزش پزشکی روزنامه جمھوری اسلامی -از امروز وزارت بھداشتھفدھمین دوره آزمون زبان آغاز ثبت نام - ٣۶ -یلیون نفر بھتر می فھمد م ٠٧باید به مردم اعتماد کرد، نباید...  
PDF فایل مرتبط 0 2.81 MB فایل مرتبط 0-تقریب http://www.taghribnews.com/images/docs/.../nf00392295-1.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ -  گراي اسلامی را نمی آغاز ادبیات وحدت .کار رفته است زبان اندیشمندان این دوره به تا الدینگرا را از زمان سید جمال توان لیست بلندي از متفکران وحدت تردید می بیبه کسی نسبت...  
، صفحه 1-14 PDF اصل مقاله (485 K)-بین المللی امام خمینی http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/.../article_934_7faa8384cf23b06... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  گردیدند واقع کاوش مورد دادند یم شاه گریزي جایگاه در را گریزي مذهب زبانی متغیرهاي از کدام هر نوشتارهایش و گفتارها در رضاشاهدمحم ها آن برابر در وي که دهد یم نشان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.