نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۳۰ نتیجه (۰.۰۷۸ ثانیه)
نتایج علمی
  PDF طبق نامه شماره 3/10013 مورخ 86/11/9 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت... http://article.irna.ir/fa/File/NewsAttachment/.../media 2.pdf ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ -  به رسانهفصلنامه ... آزاد است در حك، اصلاح و رسانهنيست و رسانهها لزوماً نظر نظرات مندرج در مقاله خذ بلامانع است.أبا ذكر م رسانهشود. نقل مطالب مطالب دريافت شده...  
PDF چکیدهی یافتههای طرح آمارگیری از موسسات ترخیص کاﻻ-مرکز آمار ایران https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/.../ch_ytaamtk_94.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  میعنوان مصرف سرمایههاي ثابت که بهمصرف دارایی ، لـوازم نشـریات و مطبوعـات وزنامـه، هـاي چـاپی، ر نوشت افزار، کاغذ و فـرم ،کالا صیترخبازرسی و گمرك بابت ياجـاره ،نقـل...  
PDF فدائیان اسلام تاریخ، عملکرد، اندیشه-مرکز بررسی های اسلامی http://iscq.ir/my_doc/iscq/Fadaeyan eslam.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  سپارند، حتى اگر مدرک آنها در این راستا، یک روزنامه چاپ مى !...الهویه آمریکائى باشد مجهول ـ بحران نفت و ترورهاى سیاسى و مذهبى ـ، چاپ « ایران در عصر پهلوى» کتا ب5تى،...  
، صفحه 63-74 PDF اصل مقاله (485 K)-بین المللی امام خمینی http://jhsi.journals.ikiu.ac.ir/.../article_934_7faa8384cf23b06... ۱۳۹۸/۱/۲ -  گردیدند واقع کاوش مورد دادند یم شاه گریزي جایگاه در را گریزي مذهب زبانی متغیرهاي از کدام هر نوشتارهایش و گفتارها در رضاشاهدمحم ها آن برابر در وي که دهد یم نشان...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20120504173012-9036-13.pdf ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  تبريز ايجاد شده بود، اين ادعا را ثابت مي0031سال ، دي ـالحد ةروزنام ـ)از تحصيل بانوان خبر داد روزنامة الحديداحتمال، نخستين بار در تبريز به : ه در تبريز آورده استهاي...  
PDF بررسی تطبیقی نشریات تمدن، خورشید و کوکب دری-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_70715_6c22f7c208b929791c4... ۱۳۹۸/۳/۷ -  این سه روزنامه که این مطبوعا به خوبي توانستند نقش خود را در بالا بردن معارف و بيداري مردم انجام دهند این روزنامه ها با چاپ مقالات مختلف راههاي پيشبرد کشور به سوي...  
PDF بی پولی در جاده مخصوص http://www.kharidaar.ir/Uploads/54/.../20181129233415042.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۰ -  با اهدای لوح قدردانــی کرد.همچنین در این مراســم حکم انتصــاب محمد شــریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی تقدیم شد. ر وزنامـه اقتصادی سه شنبه...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hir.jrl.police.ir/.../364e4b06ccea97fcd33c444572f41f312e... ۱۳۹۷/۱۱/۴ -  در حالی که عنوان کتاب درباره روزنامه شفق محمد سرخ است اما حجم کمی از محتواي کتاب به این روزنامه اختصاص داده شده است و اي به استبداد منور نکرده بیشتر مطالب آن...  
PDF متن کامل-مروری بر رویکرد حسابداری ارزش منصفانه http://www.iranjoman.org/fckeditor/editor/.../28-3.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  oohay@263imiharbE، مجتبی ابراهیمی رومنجان واحد خراسان جنوبی دانشگاهی جهاد ریزيبرنامه و نظارت آموزش، مدیر و حسابداري دکتري دانشجوي moc.oohay@fablamhkamdamhA...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://fdo.behdasht.gov.ir/uploads/13920126.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  درمان و آموزش پزشکی روزنامه جمھوری اسلامی -از امروز وزارت بھداشتھفدھمین دوره آزمون زبان آغاز ثبت نام - ٣۶ -یلیون نفر بھتر می فھمد م ٠٧باید به مردم اعتماد کرد، نباید...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.