نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۲۵۷ نتیجه (۰.۰۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 1.62 MB-صنعتی اصفهان http://isee.ui.ac.ir/.../article_24153_1defe1c19b6451f4d522a57f... ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  برق، یدر مهندس یهوش محاسبات با استفاده از یا و ماهواره متیارزان ق ینرسیا یناوبر ستمیس یها داده قیبهبود تلف HDMG یشبکة عصب 4، ناصر مهرشاد3ی، رمضان هاونگ2، محسن فرشاد1مهر...  
PDF اصل مقاله 1.78 MB-صنعتی اصفهان http://isee.ui.ac.ir/.../article_24153_2f12a3290ef24aaaf5fb2612... ۱۳۹۸/۹/۲ -  برق، یدر مهندس یهوش محاسبات با استفاده از یا و ماهواره متیارزان ق ینرسیا یناوبر ستمیس یها داده قیبهبود تلف HDMG یشبکة عصب 4، ناصر مهرشاد3ی، رمضان هاونگ2، محسن فرشاد1مهر...  
PDF اصل مقاله (426 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_7003_c940b7ad6fd4c5265fdf... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  دارد رابطههاي مدنی با این شاخصتفریحی اجتماعیهاي استفاده (.1002 . اسـت ها ضـروري ها چهار نکته وجود دارد که توجه به آن در مرور این پژوهش ها بر دیدگاه سوم، رویکرد میانه...  
PDF اصل مقاله (658 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://prb.iauctb.ac.ir/.../pdf_515656_e9c58a8dce852d78b7c850e6... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  شش میلیون نفر جمعیت دارد هزار نفر نیروي آموزش دیده، مسلح، و مومن و معتقد به آرمان هاي خود تشکیل داده )2 :4102 ,miL(. که نشان داده است که می تواند به نحو موثري...  
PDF ارزیابی وضعیت اموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارایه الگوی... http://tms.atu.ac.ir/.../article_2431_03716847a9cdf180f96732c6c... ۱۳۹۶/۶/۴ -  توسعه برنامه پيشينه تحقيقمباني نظري و بيش از بنابر تعريف، گردشگر كسي است كه به منظوري غير از كسب درآمد براي مدت يك شب و كمتر از يك سال از سرزمين موطن خود به...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1191-219789.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  توسعه برنامه پيشينه تحقيقمباني نظري و بيش از بنابر تعريف، گردشگر كسي است كه به منظوري غير از كسب درآمد براي مدت يك شب و كمتر از يك سال از سرزمين موطن خود به...  
PDF اصل مقاله (1001 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_2431_03716847a9cdf180f967... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  توسعه برنامه پيشينه تحقيقمباني نظري و بيش از بنابر تعريف، گردشگر كسي است كه به منظوري غير از كسب درآمد براي مدت يك شب و كمتر از يك سال از سرزمين موطن خود به...  
PDF دریافت-پرتال جامع علوم انسانی http://www.ensani.ir/storage/.../20160510143202-9843-102.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  توسعه برنامه پيشينه تحقيقمباني نظري و بيش از بنابر تعريف، گردشگر كسي است كه به منظوري غير از كسب درآمد براي مدت يك شب و كمتر از يك سال از سرزمين موطن خود به...  
PDF اصل مقاله (1024 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_510467_7bb87ae5e8288ebb1ed81b9a... ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ -  هنگی جوامع عمل می کنندها، هنجارها و الگوهای فرتحول در ارزشتغییر و افسانه افسونگر از شبکه های های ارائه شده در سریالارزشتطبیقی و تحلیل محتوای الگوها و مطالعهدر این...  
PDF شناسایی عوامل جذابیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه از منظر... http://socialstudy.ihcs.ac.ir/.../article_2734_daad2e26bda0067e... ۱۳۹۶/۱۱/۴ -  بود که در این مقاله به آن پرداخته شده «سرگرمی و تفریحی هاي فرصت از هاي اجتمـاعی، تلفـن همـراه، افزار هاي مجازي، نرم هاي اجتماعی، شبکه شبکه :ها کلیدواژه .استفاده...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.