نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۲۵۷ نتیجه (۰.۰۸۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20180210171345-9735-141.pdf ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  اسلامی واحد اصفهان هـا ب ـا اسـتفاده از نفر انتخاب شدند و اطلاعات آن 02گیري هدفمند ناهمگن تعدادي نمونه مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوري و انجام مصاحبه ها تـا اشـباع...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 11... https://www.ict.gov.ir/.../1422_634890008452274228.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  نشده ايجاد شبكه اين در اختلالي «05 صفحه در ادامه» . كرد درج را خبر اين همگاني تلفنهاي طريق از تلفني مكالمات قيمت درصدي 02 كاهش • 02 كاهش از تهران استان مخابرات...  
PDF فهرست چکیده مطالب 6 شبکه های تلویزیونی. 16 اخبار ویژه 17 سازمان های... https://www.ict.gov.ir/.../1520_635005821228458212.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  2931/10/50تا 1931/21/82از «71 ص» ارتباطي هاي نرخ كاهش/ نوروز ايام در ارتباطي هاي شبكه آمادگي: مهر • «611 ص» است نشده قطع انبوه هاي پيامك ارسال: ايسنا • «811...  
PDF قبل از مسافرت شیر اصلی گاز منزل خود را ببندید http://www.payamdaily.ir/.../All- 18 Bahman.pdf low.pdf ۱۳۹۷/۴/۳ -  9341 8102 /beF / 70 قیمت 00001 ریال نقش مهم مدیریت شهری در مقابله با سرطان ::محمدجواد حق شناس:: طبق گفته های مسئولان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سالیانه...  
PDF از این لینک -دانشگاه خوارزمی تهران https://cicis.khu.ac.ir/files/site1/.../z_Booklet_final.pdf ۱۳۹۸/۷/۳۰ -  داریم هپرداخت اطلاعات و کامپیوتر موعل کاربردگوناگون هایزمینه اهمیت به 9102 SICIC رویکرد، این با. قرار داده شده استاصلی .شودمی برگزار جامعهخدمت به و یکامپیوتر...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2020/03/final-web-1692.pdf ۱۳۹۹/۱/۲ -  استرالیا 848.201 ما را در تلگرام 9 تا 02دنبال کنید قرنطینه‌بی‌قرنطینه در حالی که تعداد زیادی از استان ها به دنبال ایجاد محدودیت هایی برای عبور و مرور در شهرها و...  
PDF گیربکس ها در صنعت سیمان (بخش اول) http://www.asiagearbox.com/wp-content/uploads/1.pdf ۱۳۹۴/۸/۱ -  ...................................... 75 مهندس امیرنظام آذرشب (کارشناس مهندسی برق،مجتمع کارخانجات سیمان تهران) پروتکل جهاني کیوتو - پروژه هاي توسعه مکانیزم پاك )CDM(...  
PDF خلاصه مقالات همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین کرج،... http://shebakmag.ir/upload/Single/Content/.../Shebak_ACA.pdf ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  شبکه عصبی در شناسایی آسیب های سازه ای پل های بتنی ......... 86 شبیه سازی عددی موج بازگشتی وارد شده بر سازه ها در اثر وقوع 96 سازه متحرک، راهی برای جلوگیری از حوادث...  
  PDF به نام خداوند جان و خرد-bayanbox : بیان باکس http://bayanbox.ir/view/.../4-hamayesh-fa.pdf ۱۳۹۸/۷/۱۰ -  بر این امکنند. در آثارِ دیگرِ کارنپ میبه صورتِ صریح اشاره نمی رافیِ خود مثلاً کارنپ در اتوبیوگ ؛)482 .p ,5102 ,srevaL(است کارنپ متوجهِ این تمایز بوده ی صدقش برای کند...  
PDF دومین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه کاشان ، ایران http://www.cesir.ir/FileForDownload/files/2.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -  ما بزرگ را شاکریم که وندخدا 02، اندیشمندان و پژوهشگران ارجمند و بیش از تاداناسهمکاري بیدریغ از در بدو امر .کنیمبرگزار مطلوب کمی وکیفی به برگزاري هر چه بهتر این رخداد...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.