نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۵,۷۴۷ نتیجه (۰.۱۹۲ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  4 تراکتورسازی و پرسپولیس 1
جست و جو تنها برای  ٤ تراکتورسازی اتو پرسپولیس ١
نتایج علمی
پرتال جامع علوم انسانی-حسین بخشنده http://ensani.ir/fa/article/author/153734 ۱۳۹۸/۱۰/۱ -  روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. بدین منظور 394 نفر از هواداران چهار تیم پرطرفدار لیگ برتر فوتبال (استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و سپاهان)...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../372-1394-12-17?Itemid=0 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ -  جهت پاسخگویی به سوالات تخصصی با اداره کل املاك به شماره 87440163 – 520 تماس حاصل فرمائید. سایر شرایط مزایده در اسناد و مدارک درج شده است. شرکت کننده پس از...  
PDF اصل مقاله (386 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1546_785367f2c03f89f5e7... ۱۳۹۴/۱/۲۸ -  4 يرانفوتبال ا هاي باشگاه( EBBF) بر هوادار يبرند مبتن يژةارزش و يساز مدل 25 مقدمه و 1ه ــاي برت ــر اي، لي ــگ ه ــاي ورزش ــي حرف ــه باش ــگاه انـد...  
مقاله عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_SMSJ-JR_SMSJ-5-18_006.htm... ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ -  748) به دست آمد. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان (برای تعداد هوادار بالای 10 هزار نفر) برای هواداران هر یک از سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز 387...  
PDF آزمون مدل رضایت مندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_67157_11e0c6b94fb95eccc1d... ۱۳۹۷/۶/۷ -  dahsraf :liamE 46413362190:تلفن : نويسندة مسئول  7931، بهار 1، شمارة 01مديريت ورزشي، دورة 281 مقدمه .تقاضا استوار است و ضرر و عرضه و بستان، نفع بر...  
SID.ir | عوامل موثر بر وفاداري هواداران به برند تيم هاي پرطرفدار ليگ... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=210022 ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  748) به دست آمد. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان (براي تعداد هوادار بالاي 10 هزار نفر) براي هواداران هر يک از سه تيم استقلال، پرسپوليس و تراکتورسازي تبريز 387...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1453_17341.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  هاشــم کلهر در 51اســفندماه سال 14۳1 در روســتای غنی آباد از توابع شــهر ری متولد شد. بــا شــروع انقــلاب در تمــام مراحل مثل راهپیمایی ها و ســخنرانی ها شرکت می...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../90-1393-9-10?Itemid=0 ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزء همین کارهای اساسی دوشنبه - دهم آذرماه 3931 - هشتم صفر 5341 - سال هفدهم - شماره 6953 - قیمت 005 تومان است که باید با همکاری دولت،...  
PDF ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی واگذاری باشگاههای فوتبال ایران مطالعه موردی: http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_4723_5505fda98ef43c... ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ -  هايپژوهش 801 -هاي دولتی استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازي از فعالیتباشگاه هاي اقتصادي مدیران دولتی ناراضی هستند. کشور در ورزشی هايباشگاه سازيخصوصی بحث هرچند استقلال...  
PDF شماره 2908 شنبه 19 فروردین-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/1/17/17621_587.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  صرفا ًبه شرط داشتن حداقل 15٪ سهم ارزشى کار براى طرف ایرانى میسر خواهد بود. 4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى میشود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.