نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۵,۶۷۲ نتیجه (۰.۰۸۲ ثانیه)
نتایج عبارت تصحیح شده به  4 تراکتورسازی و پرسپولیس 1
جست و جو تنها برای  ٤ تراکتورسازی اتو پرسپولیس ١
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (386 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../pdf_1546_785367f2c03f89f5e7... ۱۳۹۴/۱/۲۸ -  4 يرانفوتبال ا هاي باشگاه( EBBF) بر هوادار يبرند مبتن يژةارزش و يساز مدل 25 مقدمه و 1ه ــاي برت ــر اي، لي ــگ ه ــاي ورزش ــي حرف ــه باش ــگاه انـد...  
مقاله عوامل موثر بر وفاداری هواداران به برند تیم های پرطرفدار لیگ... https://www.civilica.com/.../Paper-JR_SMSJ-JR_SMSJ-5-18_006.htm... ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ -  748) به دست آمد. تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان (برای تعداد هوادار بالای 10 هزار نفر) برای هواداران هر یک از سه تیم استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز 387...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2017/11/final-web-1035.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۰ -  ســال ، دارای مــدرک حداقــل دیپلــم تلفن: 33613423 استخدام کیف و کفش شوپلازا سردار سرافراز اسلام جناب حاج قاسم سلیمانی درگذشــت ابــوی گرامیتــان را تســلیت عــرض...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140826101657-9569-135.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ -  روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. شناختی بود روان ابزار گردآوری اطلاعات . عنوان نمونه انتخاب شدند به( استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی و...  
PDF آزمون مدل رضایت مندی تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_67157_11e0c6b94fb95eccc1d... ۱۳۹۷/۶/۷ -  dahsraf :liamE 46413362190:تلفن : نويسندة مسئول  7931، بهار 1، شمارة 01مديريت ورزشي، دورة 281 مقدمه .تقاضا استوار است و ضرر و عرضه و بستان، نفع بر...  
PDF نسخه  Pdf-کیهان http://kayhan.ir/files/fa/publication/pages/.../1453_17341.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۳ -  هاشــم کلهر در 51اســفندماه سال 14۳1 در روســتای غنی آباد از توابع شــهر ری متولد شد. بــا شــروع انقــلاب در تمــام مراحل مثل راهپیمایی ها و ســخنرانی ها شرکت می...  
PDF ضرورت تجزیه و تحلیل محیطی واگذاری باشگاههای فوتبال ایران مطالعه موردی: http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/.../article_4723_5505fda98ef43c... ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ -  هايپژوهش 801 -هاي دولتی استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازي از فعالیتباشگاه هاي اقتصادي مدیران دولتی ناراضی هستند. کشور در ورزشی هايباشگاه سازيخصوصی بحث هرچند استقلال...  
PDF شماره 2908 شنبه 19 فروردین-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/1/17/17621_587.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  صرفا ًبه شرط داشتن حداقل 15٪ سهم ارزشى کار براى طرف ایرانى میسر خواهد بود. 4- پاکت پیشنهاد قیمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشائى میشود که در کمیته فنى و بازرگانى امتیاز...  
PDF متن کامل-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/.../browse.php?a_id=2459&sid=1&s... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  بهرتبه بهبود در رده 0/11ثبات مدیرعامل سبب بندی لیگ برتر وجدول رده ازی سپژوهش از این فرضیه حمایت کرد که ثبات مدیریتی و عدم تغییرات پیاپی، با ایجاد زمان کافی برای...  
PDF بررسی رابطه پایگاه اقتصادی، اجتماعی تماشاگران فوتبال با رفتارهای... http://qom.jrl.police.ir/.../1b2332591f31b37d5a82f2f4d2e276ee4d... ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ -  و 71فولاد گستر تبریز )فینال جام حذفی، تعدادآشوبگر -نفر(، بازي پرسپولیس 8 آشوبگر ، تعـداد 98-09)لیـگ برتـر سـال 9831/50/50 تراکتورسـازي تبریـز مورخـه -بازي پرسـپولیس...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.