نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۳۷۱ نتیجه (۰.۱۹۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (717 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_194_83821e6b4926c84e1d240df0... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  یستنشده شناخته کاملاً ایران ، صبا باطری و تراکتورسازی پرسپولیسباشگاه سپاهان، استقلال، ذوب آهن، وب در شش مقایسه شد.شش باشگاه از انگلستان و شش باشگاه از یونان با ها...  
PDF اصل مقاله (655 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_492_9848b5b9368b27d4bb459316... ۱۳۹۵/۱/۲۱ -  آوری اطلاعات به صورت اینترنتی انجام شدجمع داماش و تراکتورسازی، پرسپولیس، استقلال، هایسایت باشگاهیت درآمده در وببه عضو ز ا .گرفتندمورد بررسی قرار 3313و اردیبهشت )...  
PDF 8 sport@jamejamonline.i1r شماره مستقیم: 23004329 ورزش پیامک:... http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283536060181.pdf ۱۳۹۲/۸/۱۴ -  i1r شماره مستقیم: 23004329 ورزش پیامک: 300011216 دوشنبه 25 دی 1391 معاون سازمان خصوصى سازى: توقف پرسپولیس، تراکتورسازی صدرنشین شد روی خط ورزش استقلال و پرسپولیس...  
PDF کشف نخستین منبع نفت شیل در ایران-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/article/808/3425-1.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  یکشنبه 1 اسفند 5931 12 جمادی الاولی 8341 7102 beF 91 د ور جد ید سال سیزد هم شماره 5243 تک شماره 0001 تومان 21 صفحه روزنامه صبح ایران ظریف: اجماع...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20140924150739-9763-244.pdf ۱۳۹۴/۱/۹ -  یستنشده شناخته کاملاً ایران ، صبا باطری و تراکتورسازی پرسپولیسباشگاه سپاهان، استقلال، ذوب آهن، وب در شش مقایسه شد.شش باشگاه از انگلستان و شش باشگاه از یونان با ها...  
PDF خلفات گسترده در سازمان ورزش-بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283529010181.pdf ۱۳۹۲/۸/۲۶ -  به گفته دبیرکل آیت اللهی: هرکس توانایی دارد فدراس ـیون فوتبال نفرات ملی پوش ساعت 1/30 بامداد فردا به ما کمک کند ب ـه ته ـران می آیند تا در فاصله 4 روز به ش ـروعل...  
PDF مقایسه انگیزههای وفاداری، سابقه حمایت و میزان حضور هواداران... http://jrsm.khu.ac.ir/article-1-1813-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  داد، بـا ا ( در بررسـی لیـگ حرفـه 4831با توجه به اهمیت درآمدزایی هواداران فوتبال، الهی ) ها نه تنها ـب ا خریـد بلیـت مسـابقات بلکـه بـا سـایر حضور هواداران ژاپنی در...  
PDF اصل مقاله (1.12 MB)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_1486_bdf8bbf3f0c6b2a996c... ۱۳۹۸/۹/۲ -  تماشاگر ورزشی نمایش داده می عنوان را به 6) مشارکت تماشاگر ورزشی4891( 5رایچیلد انگیزش، انگیختگی یا علاقه به نشدنیمشاهده حالت کردیک رویداد ورزشی یا محصولات مرتبط...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../90-1393-9-10?Itemid=0 ۱۳۹۷/۶/۱۴ -  مسئله آبادسازی سواحل مکران نیز جزء همین کارهای اساسی دوشنبه - دهم آذرماه 3931 - هشتم صفر 5341 - سال هفدهم - شماره 6953 - قیمت 005 تومان است که باید با همکاری دولت،...  
PDF اصل مقاله (717 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_194_83821e6b4926c84e1d24... ۱۳۹۶/۱۱/۸ -  یستنشده شناخته کاملاً ایران ، صبا باطری و تراکتورسازی پرسپولیسباشگاه سپاهان، استقلال، ذوب آهن، وب در شش مقایسه شد.شش باشگاه از انگلستان و شش باشگاه از یونان با ها...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.