نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۵,۳۰۴ نتیجه (۰.۱۴۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF امیدنامه پذیرش خلیج فارس-هلدینگ خلیج فارس https://www.pgpic.ir/dorsapax/Data/Sub_0/File/omidnameh.pdf ۱۳۹۷/۸/۱۳ -  پیشدهد و هر نوع سود، جریان نقدي و بودجهي عمومی را به دست میبه عرضه ي هیئت مدیره است براي درج در امیدنامه توسط حسابداران رسمی بررسی به عهدههاآنمسئولیت اجمالی شده است. ي...  
PDF  -مرجع پلیمر در بازار ایران http://download.polympart.com/.../R-PT-94-02-0-PT report-Tensil... ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  گردید .گرفت در اختیار آزمایشگاهها قرارو تهیه کشش، درصد ازدیاد طولی و مدول کششی اندازه دهسه جهت اندازه گیری مورد تحلیل و بررسی مشاوران زیر نظر )شگاهیآزما 63 جمعا(...  
PDF شماره 669 سال چهاردهم-طراحی وب سایت نشریه دانش نفت http://www.daneshenaft.ir/Upload/Images/669_d1d6c875.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  نخســتین قراردادی که در قالب CPI امضا شــد، قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبــی بود که در تیرماه سال ۶۹۳۱ با کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال بــا...  
PDF شماره 594 سال دوازدهم-طراحی وب سایت نشریه دانش نفت http://www.daneshenaft.ir/Upload/Images/594_1cea3c9f.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  ملی نفت ایران و شرکت های داخلی و خارجی صورت گرفته، از احتمال افزایش حجم ذخایر قابل برداشت و وجود توان افزایش تولید روزانه ۳ میلیون بش��که نفت حکایت دارد ک��ه تحقق...  
PDF بررسی میزان مصرف اکسیژن محلول در خطوط شبک ههای جم عآوری فاضلاب... http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri17/900822-1.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ -  شود اقتصادی و اکولوژیکی عظیمی وارد می تادر این راس. آوری فاضلاب صورت گرفت های جمع این تحقیق به منظور بررسی میزان مصرف اکسیژن محلول در طول خطوط شبکه نقطه از طول...  
  PDF (برای دریافت هفته نامه بر روی تصویر کلیک کنید)-ارانیکو (اقتصاد / نرخ) https://www.eranico.com/.../20190821111514-685_3fa98429.pdf ۱۳۹۸/۶/۶ -  بشکه آن قابل استحصال است. بر اساس برنامه ای که وزیر نفت برای توسعه میادین نفتی در ابتدای دولت دوازدهم ترسیم کرد، میدان های آب تیمــور، منصوری، لایه نفتی پارس جنوبی،...  
PDF شماره 117-شرکت گاز http://research.nigc.ir/uploads/np.117.pdf ۱۳۹۸/۹/۹ -  در تمام دنیا از هر 01 پروژه پژوهشی یک مورد به نتیجه می رسد، اما با ارزیابی نتایج حاصل از همان یک مورْد، مشخص می شود که منافع آن به قدری است که نه تنها هزینه طرح...  
PDF تثبیت جایگاه ایران در دنیای گاز-http://www.nigc-dist3.ir http://www.nigc-dist3.ir/.../ShowFile.aspx?ID=bc0df9d8-c8d3-4a1... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  خان زند ، خیابان شهید عضد ي (آبان جنوبي)، ساختمان مرکزي شرکت ملي گاز ایران، طبقه سیزد هم، روابط عمومي 21 گاز ی نیا د طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسیر افغانستان...  
PDF بسته خبری تحلیلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری http://www.css.ir/Media/PDF/1397/12/.../636885005449398144.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  برخوردار توجهی قابل اقتصادی و منبع ترین جنوبی، باعث شده است تا بزرگ پارس گازی وجود میدان شود. از منابع تولید ثروت ملی در کشور محسوب می ترین مهم از یکی بودن دارا نیز...  
SID.ir | تحليل پيامدهاي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بر توسعه اقتصادي... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=199078 ۱۳۹۷/۷/۲۳ -  زلزله طرح در منطقه ي ويژه ي اقتصادي عسلويه تحليل و بررسي اثرات قطب صنعتي پارس جنوبي بر ساختار روستاهاي استان بوشهر نمونه (شهرستان هاي عسلويه کنگان، دير، جم) بررسي روند...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.