نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۵,۱۹۵ نتیجه (۰.۱۴۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF امیدنامه پذیرش خلیج فارس-هلدینگ خلیج فارس http://www.pgpic.ir/dorsapax/Data/Sub_0/File/omidnameh.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  پیشدهد و هر نوع سود، جریان نقدي و بودجهي عمومی را به دست میبه عرضه ي هیئت مدیره است براي درج در امیدنامه توسط حسابداران رسمی بررسی به عهدههاآنمسئولیت اجمالی شده است. ي...  
PDF  -مرجع پلیمر در بازار ایران http://download.polympart.com/.../R-PT-94-02-0-PT report-Tensil... ۱۳۹۶/۵/۱۸ -  گردید .گرفت در اختیار آزمایشگاهها قرارو تهیه کشش، درصد ازدیاد طولی و مدول کششی اندازه دهسه جهت اندازه گیری مورد تحلیل و بررسی مشاوران زیر نظر )شگاهیآزما 63 جمعا(...  
PDF شماره 669 سال چهاردهم-طراحی وب سایت نشریه دانش نفت http://www.daneshenaft.ir/Upload/Images/669_d1d6c875.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  نخســتین قراردادی که در قالب CPI امضا شــد، قرارداد توســعه فاز ۱۱ پارس جنوبــی بود که در تیرماه سال ۶۹۳۱ با کنسرسیومی متشکل از شرکت فرانسوی توتال بــا...  
PDF شماره 594 سال دوازدهم-طراحی وب سایت نشریه دانش نفت http://www.daneshenaft.ir/Upload/Images/594_1cea3c9f.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۵ -  ملی نفت ایران و شرکت های داخلی و خارجی صورت گرفته، از احتمال افزایش حجم ذخایر قابل برداشت و وجود توان افزایش تولید روزانه ۳ میلیون بش��که نفت حکایت دارد ک��ه تحقق...  
PDF بررسی میزان مصرف اکسیژن محلول در خطوط شبک ههای جم عآوری فاضلاب... http://www.pogc.ir/Portals/0/maghalat2/seri17/900822-1.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ -  شود اقتصادی و اکولوژیکی عظیمی وارد می تادر این راس. آوری فاضلاب صورت گرفت های جمع این تحقیق به منظور بررسی میزان مصرف اکسیژن محلول در طول خطوط شبکه نقطه از طول...  
  PDF (برای دریافت هفته نامه بر روی تصویر کلیک کنید)-ارانیکو (اقتصاد / نرخ) https://www.eranico.com/.../20190821111514-685_3fa98429.pdf ۱۳۹۸/۶/۶ -  بشکه آن قابل استحصال است. بر اساس برنامه ای که وزیر نفت برای توسعه میادین نفتی در ابتدای دولت دوازدهم ترسیم کرد، میدان های آب تیمــور، منصوری، لایه نفتی پارس جنوبی،...  
PDF انرژی و محیط زیست http://pasab.ir/wp-content/uploads/2015/01/energy.pdf ۱۳۹۴/۶/۴ -  مقاله از نتايج حاصل از انجام پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد هزينه ها در گروه صنايع سيمان پرداخته شود. ) اسلامي واحد كرمان مي باشد كه در مجموعه سيمان...  
PDF تثبیت جایگاه ایران در دنیای گاز-شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان http://www.nigc-sbgc.ir/.../ShowFile.aspx?ID=bc0df9d8-c8d3-4a18... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  خان زند ، خیابان شهید عضد ي (آبان جنوبي)، ساختمان مرکزي شرکت ملي گاز ایران، طبقه سیزد هم، روابط عمومي 21 گاز ی نیا د طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسیر افغانستان...  
PDF تثبیت جایگاه ایران در دنیای گاز-شرکت گاز استان سمنان http://www.nigc-semnan.ir/.../ShowFile.aspx?ID=bc0df9d8-c8d3-4a... ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ -  خان زند ، خیابان شهید عضد ي (آبان جنوبي)، ساختمان مرکزي شرکت ملي گاز ایران، طبقه سیزد هم، روابط عمومي 21 گاز ی نیا د طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسیر افغانستان...  
PDF تثبیت جایگاه ایران در دنیای گاز-شرکت گاز استان لرستان http://www.nigc-lorestan.ir/.../ShowFile.aspx?ID=bc0df9d8-c8d3-... ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  خان زند ، خیابان شهید عضد ي (آبان جنوبي)، ساختمان مرکزي شرکت ملي گاز ایران، طبقه سیزد هم، روابط عمومي 21 گاز ی نیا د طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسیر افغانستان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.