نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۵,۲۶۶ نتیجه (۰.۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بسته خبری تحلیلی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری http://www.css.ir/Media/PDF/1397/12/.../636885005449398144.pdf ۱۳۹۸/۱/۲۱ -  برخوردار توجهی قابل اقتصادی و منبع ترین جنوبی، باعث شده است تا بزرگ پارس گازی وجود میدان شود. از منابع تولید ثروت ملی در کشور محسوب می ترین مهم از یکی بودن دارا نیز...  
SID.ir | تحليل پيامدهاي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بر توسعه اقتصادي... https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=199078 ۱۳۹۷/۷/۲۳ -  زلزله طرح در منطقه ي ويژه ي اقتصادي عسلويه تحليل و بررسي اثرات قطب صنعتي پارس جنوبي بر ساختار روستاهاي استان بوشهر نمونه (شهرستان هاي عسلويه کنگان، دير، جم) بررسي روند...  
PDF شعله های آبی در زمستان سرد و مناطق کوهستانی-منطقه 3 عملیات انتقال گاز... http://www.nigc-dist3.ir/.../ShowFile.aspx?ID=48d4cc6a-631c-484... ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  برگزاری نشس��ت مجمع کش��ورهای صادرکننده گاز نمی گذرد که فاز 51 و 61 پارس جنوبی نیز به بهره برداری کامل رسید وصنعت گاز را در صدر اخبار قرار داد؛ یک بار در س��طح جهانی...  
PDF کنکاشی پیرامون انواع »نگرش ها« در باب »تعامل جهانی«؛ با تاکید بر... http://frqjournal.csr.ir/.../139409231156485000879-F.pdf ۱۳۹۵/۱/۱۱ -  د شده استأکیت يا توسعه درون يها حل چالش يبرا یطیمح يها فرصت دات کیرغم تأ به جمهوري اسلامی ایرانه چرا در کن است یا یاما پرسش اساس يها یاستک شده است،ی، توسعه بر...  
PDF با اجرای اقتصاد مقاومتی م یتوان مشکلات کشور را حل کرد-اقتصاد پویا http://eghtesad-pooya.com/news/wp-content/.../93-10-13.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۵ -  های مرزی مروج همبستگی ملی، ابلاغ ممنوعیت آگهی ویژه نامه ها افزون بر ۰۳ درصد حجم صفحات ویژه نامه ها والزام ادارات کل استانی به اختصاص حداقل ۰7 درصد مبلغ کلّی آگهی های...  
PDF شماره 5 و 6 – اسفند ماه 1389 و فروردین ماه 1390-شرکت فرآب http://www.farab.com/fa/wp-content/uploads/2019/06/5.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  مستأجرحقیقي،فاطمه مسعوديان، رامین میريان جعفر هاديان، محمد هوشیار دبیرتحریریه و اجرایی: زهرا شهايی اعضای تحریریه: فرشید ابراهیمی غزال بیبک آبادی، پیمان جنوبی، ملیحه...  
PDF اصل مقاله (405 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_27422_07813d432f1362864c3... ۱۳۹۵/۹/۶ -  در یک سطح طراحی قرار دارداساس دو تراز در سطحی بالاتر نسبت به بارگذاری منطقه پارس جنوبی- تراز طراحی- تراز حّد نهایی- بارگذاری های دریا- سکوی ثابت فلزی :های...  
PDF طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس... http://jac.ut.ac.ir/.../pdf_224_fdc41b253bfd60ae59621475c782536... ۱۳۹۴/۸/۲۲ -  در یک سطح طراحی قرار دارداساس دو تراز در سطحی بالاتر نسبت به بارگذاری منطقه پارس جنوبی- تراز طراحی- تراز حّد نهایی- بارگذاری های دریا- سکوی ثابت فلزی :های...  
PDF اصل مقاله (405 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_27422_07813d432f1362864c39449... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  در یک سطح طراحی قرار دارداساس دو تراز در سطحی بالاتر نسبت به بارگذاری منطقه پارس جنوبی- تراز طراحی- تراز حّد نهایی- بارگذاری های دریا- سکوی ثابت فلزی :های...  
PDF اصل مقاله (405 K)-دانشگاه تهران https://jfe.ut.ac.ir/.../article_27422_07813d432f1362864c394495... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  در یک سطح طراحی قرار دارداساس دو تراز در سطحی بالاتر نسبت به بارگذاری منطقه پارس جنوبی- تراز طراحی- تراز حّد نهایی- بارگذاری های دریا- سکوی ثابت فلزی :های...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.