نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۴,۳۹۳ نتیجه (۱.۸۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (925 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت http://jupm.miau.ac.ir/.../article_4011_9cb942ab34b0786cbef5420... ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  پارس حوزه در شهروندان زندگی کیفیت بر گاز و نفت صنعت محیطی زیست پیامدهای - ود دارد.ارتباط وج حوزه پارس جنوبیدر پیامدهای زیست محیطی صنعت نفت و گاز و کیفیت زندگی شهروندان...  
PDF طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس... http://jac.ut.ac.ir/.../pdf_224_fdc41b253bfd60ae59621475c782536... ۱۳۹۴/۸/۲۲ -  در یک سطح طراحی قرار دارداساس دو تراز در سطحی بالاتر نسبت به بارگذاری منطقه پارس جنوبی- تراز طراحی- تراز حّد نهایی- بارگذاری های دریا- سکوی ثابت فلزی :های...  
PDF هامو ن غنو ر سالنامه ا ساله علوم انسانی جنوب ایران ر ل: اسماعیل حسام... http://www.hamooniran.com/images/2019/02/organon0.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۶ -  اثرات اجتماعی-زیست محیطی در عسلویه 12 ضرورت ارزیابی تاثیرات اجتماعی پارس جنوبی 32 نقش زنان در مدیریت و مصرف منابع آب 52 رودخانه کارون بزرگ: نفسهای آخر 43 ادبيات و...  
PDF اصل مقاله (405 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../pdf_27422_07813d432f1362864c39449... ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  در یک سطح طراحی قرار دارداساس دو تراز در سطحی بالاتر نسبت به بارگذاری منطقه پارس جنوبی- تراز طراحی- تراز حّد نهایی- بارگذاری های دریا- سکوی ثابت فلزی :های...  
PDF اصل مقاله (405 K)-دانشگاه تهران https://jfe.ut.ac.ir/.../article_27422_07813d432f1362864c394495... ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ -  در یک سطح طراحی قرار دارداساس دو تراز در سطحی بالاتر نسبت به بارگذاری منطقه پارس جنوبی- تراز طراحی- تراز حّد نهایی- بارگذاری های دریا- سکوی ثابت فلزی :های...  
PDF ارزیابی فرهنگ ایمنی در پرسنل مجتمع گازی پارس جنوبی مقدمه حرکت شتابان... https://acgih.ir/wp-content/uploads/.../ACGIH-IR-v14n6p57-fa.pd... ۱۳۹۷/۹/۱۲ -  جامعه صورتبهطراحی مطالعه حاضر آماری در پژوهش حاضرر، کارکنران شراغل در شررکت در ایرن گیرینمونرهمجتمع گازی پارس جنوبی برود و در گیرینمونهتصادفی صورت گرفت. صورتبهمطالعه...  
PDF درخواست بخش خصوصى برای مشارکت در فروش نفت خام-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/.../zaman all-3059.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  .. نیروهای زحمتکش و دلسوز فراوان هستند که با اتکا به توانمندی و تعهد خود بار وظایف دستگاه قضایی را به دوش می کشند حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد نیز از جمله...  
PDF اصل مقاله (518 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjsd.atu.ac.ir/.../article_8014_554e9c62c808aec5abe8e90e... ۱۳۹۷/۵/۱۷ -  زندگی کارکنان شاغل در منطقه پارس جنوبی . بررسی شده است هایی براي مشکلات حل ها و راهپرداخته و در بخش سوم تجزیه و تحلیلی از کلیه داده . (4831شناسی، انجمن جامعه.)اجتماعی...  
PDF انجمن مهندسی گاز ایران-دانلود فایل http://ijge.irangi.org/.../jfilep1636460841085049649.pdf ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  ، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشمی و شرکت مپنا داشته نتایج...  
PDF بررسی عوامل مزیتی استفاده از پالایشگاه شناور در میدان نفتی پارس... http://bmj.iauctb.ac.ir/.../article_525569_434e85e60ed4ea1bf163... ۱۳۹۵/۸/۲۱ -  4931 بهار ،52کار، شماره ومدیریت کسبفصلنامه پارسنفتی بررسی عوامل مزیتی استفاده از پالایشگاه شناور در میدان جنوبی  1طهمورث سهرابی  2*حسن صفاجو  3سهرابی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.