نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۱۵,۲۵۱ نتیجه (۰.۲۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ارزیابی فرهنگ ایمنی در پرسنل مجتمع گازی پارس جنوبی مقدمه حرکت شتابان... https://acgih.ir/wp-content/uploads/.../ACGIH-IR-v14n6p57-fa.pd... ۱۳۹۷/۹/۱۲ -  جامعه صورتبهطراحی مطالعه حاضر آماری در پژوهش حاضرر، کارکنران شراغل در شررکت در ایرن گیرینمونرهمجتمع گازی پارس جنوبی برود و در گیرینمونهتصادفی صورت گرفت. صورتبهمطالعه...  
PDF اصل مقاله (517 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://qjsd.atu.ac.ir/.../article_8014_9e89bb675db76cbd1aa85deb... ۱۳۹۷/۲/۸ -  زندگی کارکنان شاغل در منطقه پارس جنوبی . بررسی شده است هایی براي مشکلات حل ها و راهپرداخته و در بخش سوم تجزیه و تحلیلی از کلیه داده . (4831شناسی، انجمن جامعه.)اجتماعی...  
PDF نیاز مردم در بخش مسکن تأمین نشده است-لینک روزنامه http://www.zamandaily.ir/attachments/article/744/3361-23.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  یک منبع نزدیک به کاخ ریاست جمهوری فرانسه گفت که فرانسوا اولاند در تماس تلفنی با دونالد ترامپ درباره مشخص شدن مواضع آمریکا در قبال توافق هسته ای، سوریه و...  
PDF اصل مقاله 2.7 MB-فصلنامه باغ نظر http://www.bagh-sj.com/.../article_39_9c9b77b50fd100780e83e3408... ۱۳۹۸/۱۰/۴ -  اولين بار نامي از بنادر جنوبي ايراني مانند صيراف توان پذيرفت كه پارس جنوبي در هزاره اول قبل از ميلاد داراي موقعيت زيست كوره پنجم ذكر شده است به همين جهت مي .هاي زراعتي...  
PDF اهمیت راهبردی تحلیل پیامدهای اجتماعی دیدگاه های نظری حاکم بر توسعه... http://rahbord.csr.ir/WebUsers/.../13940916848535000405-F.pdf ۱۳۹۴/۹/۱۶ -  اعتیـادآور موجـود در تقریباً همـه »که پــارس جنــوبی و عســلویه کشــور در منطقــه هـا بیشـترین شود. ... در درون کمپ یافت می مـاده و روش مصـرف، تریـاك تــدخینی و در...  
PDF جهان صنعت-وزارت نفت http://payeshgari.mop.ir/Portal/file/?289839/All.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ -  از سویى به دلیل آنکه بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه مرکز آمار از پشتیبان قانون در انتشار آمارهاى رسمى برخوردار است و از آنجا که دولت ها به دنبال ارائه...  
PDF بررسی آلودگیهای زیست محیطی ناشی از صنایع گاز و پتروشیمی و اثرات آن بر... http://bpums.ac.ir/.../BPUMS-v21n2p162-fa__864db596.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  فلزات غلظت مقايسه )3 شکل بررسي براي جنوبي پارس منطقه در ديگر ايمطالعه کروم، کادميوم، سرب، (جيوه، سنگين فلزات غلظت شده آوريجمع هاينمونهدر آهن) و روي مس، نيکل،...  
PDF دانشگاه صنعت نفت-انلود اولين شماره http://put.ac.ir/.../news_930714_20141006_102000.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  ، هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران، هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران، هیئت مدیره شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشمی و شرکت مپنا داشته نتایج...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cehp.behdasht.gov.ir/uploads/13920501.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  ھای تک نسخه ای با توجه به اعتبار جمعیت ھلال احمر در دنیا به صورت عمده ای وارد کشور شوددارو این .وارد کشور می شود دارو پرونده ٠٠۴اشتیم از این به بعد به مقدار نسخه...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://ibto.behdasht.gov.ir/uploads/13920501.pdf ۱۳۹۷/۵/۶ -  ھای تک نسخه ای با توجه به اعتبار جمعیت ھلال احمر در دنیا به صورت عمده ای وارد کشور شوددارو این .وارد کشور می شود دارو پرونده ٠٠۴اشتیم از این به بعد به مقدار نسخه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.