نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱۵,۱۷۷ نتیجه (۰.۱۵۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بازار ارز به ثبات رسید http://2rooznameh.com/main/file/roozname/001401.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  رییس جمهور پس از دی�دار در مصاحبه ای، با اظهار خرس�ندی از وضعیت عمومی رهبر انقاب و انجام دقیق و مطلوب عمل جراحی و مراقبت های پزش�کی پ�س از عمل تأکید ک�رد: همه...  
PDF خلاصه مقاﻻت دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1031544.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۱ -  ري، انجمن علوم سیاسی ایران، انتشارات تایمازاوفن دکتر شیرین احمدنیا: دبیر علمی همایش دکتر بهرنگ صدیقی: دبیر علمی محور ویژه ، (دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر شیرین...  
PDF document_no_8.pdf دریافت فایل https://steelazin-uast.ac.ir/.../index.php?do=download&id=2... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  اصلی تقسیم می .شود کدام توضیحی داده می :شود که کلیه عناصر در یک محل جمع شده باشند، مانند اي از استقرار ارتباط اطلاق می به گونه :ارتباط حضوري - و پیام در یک زمان و...  
PDF دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- صفحه اصلی -48 . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم... http://psq1.kiau.ac.ir/archive/ZZ KOLE FASLNAME 22 1 NEW.pdf ۱۳۹۴/۷/۳ -  حروف الفبا پایان مقاله زیر عنوان منابع نام و نام خانوادگی ،عنوان کتاب ،(سال انتشار) نام نویسنده سنده،نام خانوادگی نوی: در مورد کتاب • . نوبت چاپ ناشر،: مترجم، محل...  
PDF روزنامه شماره 730-شروع http://shoroonline.ir/files/fa/news/1397/1/15/38075_139.pdf ۱۳۹۷/۲/۱۳ -  در مجموع پروژه های ملی، استانی، تکمیلی، تعمیر و تجهیز و همین طور شرکت توسعه، 38 پروژه در دست اقدام داریم. آقاخانی برنامه های ورزش همگانی استان در سال 6931 را...  
PDF اصل مقاله (713 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://sarzamin.srbiau.ac.ir/.../pdf_7971_db9a5b43a344c0395501d... ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ -  lacitsitatS PB درصد از %58متر مکعب بوده که حدود تریلیون 12 ،9916مجموع ذخایر گازی کشورهای خلیج فارس را در سال فارس قراردارد خلیج قاره درفلات جنوبی پارس جهان گازی میدان...  
PDF اینجا را کیلیک کنید.-انجمن شرکت های ساختمانی http://www.acco.ir/.../1399425.pdf?title=شماره بهمن ماه 1391 ۱۳۹۴/۸/۱۵ -  3ـ مشـکل ديگري كه در بودجه سال 29 وجود دارد تذكر كتبي 92 نماينده مجلس به رئيس جمهور است كه در آن خواسته شده اسـت كه دولت لايحه بودجه كل كشور را همراه با جداول...  
PDF شماره 32، 29 مهر-بعثه مقام معظم رهبری http://hajj.ir/_Shared/_Sites/Site(14)/adib/32.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF اصل مقاله (1757 K)-دانشگاه گرگان http://jwsc.gau.ac.ir/.../article_3192_42d052222108d298b7041334... ۱۳۹۵/۸/۱۲ -  بوشهر افزایش داده شدن و فعالیت رشد فرآیند صنعتی:گیري نتیجه نقل عمومی در شهر ومحیطی در منطقه ویژه پارس جنوبی و گسترش حمل بنابراین، رعایت استانداردهاي زیست. است .ي استها...  
PDF آشنایی با جایگاه و سهم زنان در برنامههای توسعه-ارتباط با استانداری... http://banovan.farsp.ir/.../جايگاه و سهم زنان در برنامه توسعه ج... ۱۳۹۶/۲/۳۱ -  افزایی جمهور در ییسمشترك، در دستور کار معاونت ر يهمکار طی"هاول استانؤو مس یرزنان مد افزاییتوان منابع و ها،یتظرف یهاز کل یدکشور قرار گرفت و مقرر گرد وزارت نانامور زنان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.