نتایج جستجو
صفحه ۹ | ۱۵,۳۰۹ نتیجه (۰.۳۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره 32، 29 مهر-بعثه مقام معظم رهبری http://hajj.ir/_Shared/_Sites/Site(14)/adib/32.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-589-148441.pdf ۱۳۹۶/۶/۱ -  قطر به سطح زمين مي رسند. تعدادي از این چشمه ها در بستر جنوبي خليج فارس قرار دارند. اروند، مند، دالکي و ميناب بزرگترین و پر آب ترین رودهایي هستند كه به دریاي پارس...  
PDF اصل مقاله (2347 K)-دانشگاه گیلان http://gps.gu.ac.ir/.../article_10091_ead8d20a75938112e0cd55e2c... ۱۳۹۵/۶/۹ -  ابـدییمبستر جغرافیایی معنا و مفهوم در یک هايکاربرانواع فعالیت و جمعیت،شهر اصطلاحی است که از ترکیب پایـه و -منبـع یر شهرهاي معدنی،ظدر میان انواع شهرهاي موجود، نوع...  
PDF کتابنامه متوسطه اول شماره 19-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../12731_orig.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  یها تابك: شوندیم میتقس یكل دسته دو به مجموعه نیا در شده یمعرف یتیترب و یآموزش یهاتابك . كنندیم انیب زیانگالیخ یشعرها ای داستان قالب در و میمستق ریغ صورت به را آن هستند،...  
PDF آوای مهر/ نخستین نشریه الکترونیکی ویژه بانوان شرکت ملی نفت ایران-شرکت... http://investment.nioc.ir/.../ShowFile.aspx?ID=899ab8aa-e82d-44... ۱۳۹۶/۵/۳۱ -  تحقق مجموعه این اهداف مــی تواند جمهوری اســلامی ایــران را طبق تعاریف توســعه یافتگی، در ردیف کشورهای پیشرفته قرار دهد. *مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در...  
PDF اصل مقاله 1.53 MB-دانشگاه امام حسین https://pd.ihu.ac.ir/.../article_200765_adeab2e3f04a2ae94c95daf... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  گیرد قرار موردبررسی مصتلف هایجنبه مصتلفی صناي و مناب داشتن و خود راهبردی موقعیت به توجّه و عسلويه در جنوبی پارس گازی مینان ويژه به گاز و نفت نریر وجود و جهان در...  
PDF آوای مهر/ نخستین نشریه الکترونیکی ویژه بانوان شرکت ملی نفت ایران-شرکت... http://nioc.ir/.../ShowFile.aspx?ID=899ab8aa-e82d-44c1-9e59-f87... ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  تحقق مجموعه این اهداف مــی تواند جمهوری اســلامی ایــران را طبق تعاریف توســعه یافتگی، در ردیف کشورهای پیشرفته قرار دهد. *مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در...  
PDF متن کتابنامه رشد پیش‌دبستان شماره 5-دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی https://samanketab.roshdmag.ir/.../5837_orig.pdf ۱۳۹۷/۶/۸ -  مورد نیاز کودکان، مربیان و والدین یعنی ناشران، مؤلفان و مترجمان کتاب های آموزشی ایفا کند. بی شك شناسایی و طبقه بندی کتاب ها از نقطه نظرهاي متفاوت از گام های مؤثر در...  
PDF جلد دوم -تذکر: نکات چندی پیرامون نحوه برخوردبااسنادرامتذکرمی... https://mesdaq.ir/wp-content/uploads/2019/11/2.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  یکی از شیوه هایی که آمریکا برای کسب اطلاعات پس از انقلاب اتخاذ کرده بود ملاقاتهای به ظاهر رسمی بود که با زیرکی خاص شیطانی خود در این دیدارها اقدام به جمع آوری...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره دو)-سازمان بسیج دانش آموزی http://kohkilooyeh.beest.ir/sites/.../asnad-2(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۵ -  یکی از شیوه هایی که آمریکا برای کسب اطلاعات پس از انقلاب اتخاذ کرده بود ملاقاتهای به ظاهر رسمی بود که با زیرکی خاص شیطانی خود در این دیدارها اقدام به جمع آوری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.