نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲,۷۷۴ نتیجه (۰.۱۱۷ ثانیه)
نتایج علمی
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tarh.behdasht.gov.ir/uploads/13920119.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  درمان - ٣ خبرگزاری پانا - به مجلس درباره تشکیل مجدد دانشگاه علوم پزشکی ایران وزیر بھداشتدعوت از - ۴ سلامت نیوز -نظام سلامت انقباضی و دارای مشکلات ریشه ای است ٢٩بودجه...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 6 شبکه های تلویزیونی. 51... https://www.ict.gov.ir/.../1309_634772567841406250.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  ستاد و دولت به را اپراتور اين هاي كارت سيم درارايه تاخير دلايل سوم اپراتور نيز آريا و پانا هاي خبرگزاري. كرد منعكس را خبر اين اقتصاد جهان روزنامه. كنم اعلام نتوانم...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tarh.behdasht.gov.ir/uploads/13910604.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  بیماران خاص ھمچنان ادامه دارد دارو کمبود - ٢٢ گزاری مھرخبر -درصد کاھش می یابد ٠٢ھای مردم در طرح پزشک خانواده ھزینه - ٣٢ خبرگزاری پانا -افزایش آمار زنان مبتلا به ایدز...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cehp.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900610.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  خبرگزاری پانا-برگزاری چھارمین مدرسه تابستانی بین رشته دانشجویان علوم پزشکی کشور در شیراز - ٤٤ وب دا-گاه علوم پزشکی کرمان واگذاری پنج آمبولانس و سه دستگاه خودروی وانت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://www.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900610.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۱ -  خبرگزاری پانا-برگزاری چھارمین مدرسه تابستانی بین رشته دانشجویان علوم پزشکی کشور در شیراز - ٤٤ وب دا-گاه علوم پزشکی کرمان واگذاری پنج آمبولانس و سه دستگاه خودروی وانت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tehoichmc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900610.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  خبرگزاری پانا-برگزاری چھارمین مدرسه تابستانی بین رشته دانشجویان علوم پزشکی کشور در شیراز - ٤٤ وب دا-گاه علوم پزشکی کرمان واگذاری پنج آمبولانس و سه دستگاه خودروی وانت...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 21... https://www.ict.gov.ir/.../1295_634756915039843750.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  آنچه و نيست دولت مطلوب و اصلي طرح عنوان به است، شده اين نيز پانا و برنا, فارس هاي خبرگزاري. است خانواده يك به مستقل خانه يك دادن قرار اختيار در است، دولت نظر «61...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://download.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900908.pdf ۱۳۹۴/۵/۲ -  برگزار می گردد ٠٩٣١اسفند سال ٣- ۵کشور ایران از تاریخ کیاخلاق پزشدومین کنگره سالیانه - ۵ خبرگزاری پانا -کسب ارتقای اساتید منوط به درج مقالات در مجلات غربی غیر عادلانه...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1492_634964379195011987.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  امكان نويسي، برنامه با مرتبط هاي موضوع با آموزشي تخصصي هاي كارگاه - پانا . شود مي برگزار سازي بازي انستيتوملي در دهندگان توسعه و نويسان برنامه علاقه مورد روز فناوري...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://selection.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900908.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  برگزار می گردد ٠٩٣١اسفند سال ٣- ۵کشور ایران از تاریخ کیاخلاق پزشدومین کنگره سالیانه - ۵ خبرگزاری پانا -کسب ارتقای اساتید منوط به درج مقالات در مجلات غربی غیر عادلانه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.