نتایج جستجو
صفحه ۷ | ۲,۷۱۶ نتیجه (۰.۰۹۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 6 شبکه های تلویزیونی. 51... https://www.ict.gov.ir/.../1309_634772567841406250.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  ستاد و دولت به را اپراتور اين هاي كارت سيم درارايه تاخير دلايل سوم اپراتور نيز آريا و پانا هاي خبرگزاري. كرد منعكس را خبر اين اقتصاد جهان روزنامه. كنم اعلام نتوانم...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1482-250850.pdf ۱۳۹۶/۸/۶ -  اند روابط هم ناا قاعاده ساا و هنجاار آفارند توا آ را نادنده گرفت و البه هنو جان زننی نیز بارای اناد رواباط پیادا است و نمی اند ادعا ک پانا نافهد جنگ سرد تحاو «: نونودشده...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tarh.behdasht.gov.ir/uploads/13910604.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  بیماران خاص ھمچنان ادامه دارد دارو کمبود - ٢٢ گزاری مھرخبر -درصد کاھش می یابد ٠٢ھای مردم در طرح پزشک خانواده ھزینه - ٣٢ خبرگزاری پانا -افزایش آمار زنان مبتلا به ایدز...  
PDF اصل مقاله (460 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_524280_f07a73a6dcf1f1c1e086... ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  اند روابط هم ناا قاعاده ساا و هنجاار آفارند توا آ را نادنده گرفت و البه هنو جان زننی نیز بارای اناد رواباط پیادا است و نمی اند ادعا ک پانا نافهد جنگ سرد تحاو «: نونودشده...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://yums.unv.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900704.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  تضمبیمارستانحاکمیت بالینی در : رییس دفتر حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی تھران - ۴۴ خبرگزاری ایسنا- خبرگزاری پانا-سیستان و بلوچستان رکورددار ابتلا به وبا /آماری دقیقی...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://aids.behdasht.gov.ir/uploads/13910604.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ -  بیماران خاص ھمچنان ادامه دارد دارو کمبود - ٢٢ گزاری مھرخبر -درصد کاھش می یابد ٠٢ھای مردم در طرح پزشک خانواده ھزینه - ٣٢ خبرگزاری پانا -افزایش آمار زنان مبتلا به ایدز...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://health.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900610.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۱ -  خبرگزاری پانا-برگزاری چھارمین مدرسه تابستانی بین رشته دانشجویان علوم پزشکی کشور در شیراز - ٤٤ وب دا-گاه علوم پزشکی کرمان واگذاری پنج آمبولانس و سه دستگاه خودروی وانت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cehp.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900610.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ -  خبرگزاری پانا-برگزاری چھارمین مدرسه تابستانی بین رشته دانشجویان علوم پزشکی کشور در شیراز - ٤٤ وب دا-گاه علوم پزشکی کرمان واگذاری پنج آمبولانس و سه دستگاه خودروی وانت...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hse.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900908.pdf ۱۳۹۴/۵/۳ -  برگزار می گردد ٠٩٣١اسفند سال ٣- ۵کشور ایران از تاریخ کیاخلاق پزشدومین کنگره سالیانه - ۵ خبرگزاری پانا -کسب ارتقای اساتید منوط به درج مقالات در مجلات غربی غیر عادلانه...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 31... https://www.ict.gov.ir/.../1305_634767311903437500.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  وزير: خبر مركزي واحد • «73 ص» دهد مي پايان خود كار به اي رايانه هاي بازي المللي بين نمايشگاه دومين: پانا • كنند ايجاد ساخت زير شبكه توانند مي خصوصي هاي شركت: تهران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.