نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲,۷۱۶ نتیجه (۱.۴۹۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تاریخ ثبت ١٠: آبان ١٣٩٠ تعداد اخبار موجود : ٦١ خبر-وزارت بهداشت،... http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900810.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -  خبرگزاری مھر-فرود ھواپیمای بدون چرخ درفرودگاه امام ھشداری برای افزایش امکانات پزشکی بود - ٩٥ خبرگزاری پانا- مجلس از غرفه خبرگزاری پانا کمیسیون بھداشتبازدید رییس - ٠٦...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://demmc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900802.pdf ۱۳۹۴/۱/۷ -  به خانه رساند درمانمعاونت وزارت بھداشتن جویندگان عاطفه به دنبال انتشار گزارش و با دستور مسئولا - ۶ روزنامه ایران خبرگزاری پانا - شھرداری به دنبال ایجاد فرصت برابر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://iad.behdasht.gov.ir/includes/gotodown.aspx?id=684 ۱۳۹۷/۵/۶ -  وزارت تعاون برای اجرای طرح پزشک خانواده شھری در کشور آمادگی دارد: وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: خبرگزاری پانا امام بیمارستان عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://fdo.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900802.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  به خانه رساند درمانمعاونت وزارت بھداشتن جویندگان عاطفه به دنبال انتشار گزارش و با دستور مسئولا - ۶ روزنامه ایران خبرگزاری پانا - شھرداری به دنبال ایجاد فرصت برابر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900802.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  به خانه رساند درمانمعاونت وزارت بھداشتن جویندگان عاطفه به دنبال انتشار گزارش و با دستور مسئولا - ۶ روزنامه ایران خبرگزاری پانا - شھرداری به دنبال ایجاد فرصت برابر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://markazsalamat.behdasht.gov.ir/.../1_1161_13900429.pdf ۱۳۹۷/۷/۱۱ -  برای بیماران و اورژانس ھا به وجود خواھد آمد مسعود پزشکیان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا در خصوص حذف نظارت دانشگاه ھای علوم پزشکی بر اورژانس ھا اظھار ز را...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://siasatgozari.hamahangi.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx... ۱۳۹۴/۱/۸ -  وزارت تعاون برای اجرای طرح پزشک خانواده شھری در کشور آمادگی دارد: وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: خبرگزاری پانا امام بیمارستان عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://download.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900429.pdf ۱۳۹۴/۵/۴ -  برای بیماران و اورژانس ھا به وجود خواھد آمد مسعود پزشکیان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی پانا در خصوص حذف نظارت دانشگاه ھای علوم پزشکی بر اورژانس ھا اظھار ز را...  
PDF -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_94_13910508.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ -  وزارت تعاون برای اجرای طرح پزشک خانواده شھری در کشور آمادگی دارد: وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: خبرگزاری پانا امام بیمارستان عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو...  
PDF تاریخ ثبت : چهارشنبه ١4 دی ١٣٩٠ تعداد اخبار موجود : ٣٨ خبر-وزارت... http://dme.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13901014doc.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ -  شھرستان مسجدسلیمان اختصاص یافت درمانو میلیون تومان کمک مالی از سوی این ٠٠٨بود و طی این دیدار وزارت بھداشتبه گزارش خبرگزاری پانا، امیدوار رضایی عصر روز دوشنبه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.