نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵۵۵,۳۵۰ نتیجه (۰.۸۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF برای دریافت فایل کامل مقالات کلیک نمائید-شورای برنامه ریزی مدارس علوم... http://www.dmsonnat.ir/Files/59/mirjalili/arab13.pdf ۱۳۹۶/۴/۱۵ -  1241حزب عدالت و توسعه از آن تا سال و پایگاه اجتماعی وسیع در داخل ترکیه و نفوذ بیش از پیش این جریان در نهادهای دولتی داشته است. سیاست مماشات رهبری جنبش با دولت...  
PDF همدلی و همزبانی- استخری http://mroghayeh.com/Portals/0/همدلی و همزبانی- استخری.pdf ۱۳۹۶/۶/۱۱ -  حقوق دولت و نقد منصفانه و پرهیز از سیاه نمایی اشاره نمود . مشترک این دو می باشد یین موضوع و کمک به از جمله وظایفی که برای خواص می توان برشمرد، روشنگری و تب .ی...  
  PDF سیستم خدمات درمانی جمهوری خلق چین: حد فاصلخصوصی سازی و خدمات درمانی... http://tamin.ir/file/file/8906 ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  دناوایل قرن بیست و یکم نموده، اما اکنون به سوي خدمات درمانی دولتی پیش می رو اصلاحات مستمر موجب کاهش شفافیت در عملکرد سیستم خدمات درمانی و بی اعتمادي عمومی شده بر...  
PDF اصل مقاله 1003.93 K پیشگیری از جرم در دولت فدرال بلژیک؛ از سیاست... http://cps.jrl.police.ir/.../article_13691_44c6b7d2e5ec5184309c... ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  روشن طراحی دولت به رسانیدن یاری جهت در الاصول علی و است بشری حقوق و انسانی یهاآموزه به دموکراتیک یهانظام متولیان پیشگیرانه رویکرد و اقناعی ایجابی، تدابیر به...  
PDF برآورد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت اصل و سود اوراق مالی دولتی در... http://econo.ir/.../ShowFile.aspx?ID=dc3fc726-c941-483b-a39d-9a... ۱۳۹۶/۳/۸ -  ست م سکن مهر، حمایت از بنگاه ا به دنبال داشته رهای دولت مالی دولت و به تبع آن افزایش و انباشت بدهی تأمينمنابع از سوی دیگر، نارسایی در نظام وان یکی از ها، به عنو ضللرورت...  
PDF دانلود این فایل پی دی اف-کتابخانه منطقه ای علوم و فناوری شیراز http://pubj.ricest.ac.ir/index.php/code11te/article/.../1816 ۱۳۹۳/۱۰/۴ -  اخبار است ؟ نظـام خبریـابی و شـد آمـد و منتقـل مـی اطّلاعات قلمرو صفوي چگونه به دست مـی پایه ایـن ؟ برگذارد تأثیر میدر ثبات و ضعف این دولت چگونه خبررسانی دولت صفوي...  
PDF نقش شاملوها در تاسیس و تداوم دولت صفویه 984-صنعتی اصفهان http://jhr.ui.ac.ir/.../article_16655_40241d53f61b94e03f6f365a0... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  استهاي پادشاهان صفویه بر این نوسان قدرت تأثیر داشتههاي ایلی و سیاستاین طایفه دچار ضعف شد که رقابت این پژوهش به هدف بررسی نقش شاملوها در تأسیس و تداوم دولت صفویه و...  
PDF تاریخ ثبت ٨: شهریور ١٣٩٠ تعداد اخبار موجود : ٣6 خبر-وزارت بهداشت،... http://karafarini.behdasht.gov.ir/.../1_1161_13900608.pdf ۱۳۹۴/۵/۱۹ -  ستبیماری ھا نقش مھمی داشته ا درمانھمچنین بسیاری از کشورھا در به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر،مرضیه وحید دستجردی در مراسم افتتاح ساختمان...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://alborz.selection.behdasht.gov.ir/.../1_1161_13900608.pdf ۱۳۹۷/۹/۱۱ -  ستبیماری ھا نقش مھمی داشته ا درمانھمچنین بسیاری از کشورھا در به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر،مرضیه وحید دستجردی در مراسم افتتاح ساختمان...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://selection.behdasht.gov.ir/uploads/1_1161_13900608.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  ستبیماری ھا نقش مھمی داشته ا درمانھمچنین بسیاری از کشورھا در به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر،مرضیه وحید دستجردی در مراسم افتتاح ساختمان...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.