نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۷۳,۸۱۹ نتیجه (۰.۱۵۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF صورتجلسه شماره 62 کمیته ملی توسعه پایدار مورخ 79/3/1 شصت و دومین جلسه... https://kermanshah.doe.ir/.../showfile.aspx?id=44f25e8b-b6ad-4a... ۱۳۹۷/۱۱/۳ -  آن به دبیرخانه شورایعالییته ملی و اراین نامه داخلی کمییاصلاح آ - پذیرش یک نماینده از شبکه سازمانهاي غیر دولتی زیست محیطی - انتشار بیانیه اي در خصوص آلودگی هواي تهران...  
PDF شب تلخ گلستان هفتم-پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1396/12/14170_425.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۰ -  تمســخر رســانه هاي جهان روبه رو شده است زیرا نیروهــاي »ي پ گ« به جنگ چریکــي روي آورده اند و پایــگاه ثابتی ندارند. اردوغــان دولت خود را ادامه حکومت خافت عثماني...  
PDF گزارش 15.pdf3.44 MB-وزارت امور اقتصادی و دارایی http://bei.mefa.ir/Portal/file/?355843/گزارش-15.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  تحریم های بین المللی، اقتصاد ایران را جایگزین کردن اساس دولت یازدهم از زمان استقرار، تلاش کرد ابتدا وضع آشفته موجود را سامان دهد که .بوده است در این سالها ترین...  
PDF دستور توقف اعدا مها-پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1396/10/.../13072_442.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ -  روی صحبت با طراحان، دولت مردان و حکمرانان اقتصاد و صنعت دو دهه گذشــته ایران اســت. به صراحت به آن یا این بزرگواران یادآور می شــوم که خروجی و حاصل سیاست های...  
PDF نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه-دانشگاه علامه طباطبایی http://tssq.atu.ac.ir/.../article_9078_3c2c226be1fda86db5973e43... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده روی انع متفاوت پیشها و سپس مواست؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخص تبیین هدفترتیب، این پژوهش با های دولتی. بدینآن به ویژه متأثر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://birjand.unv.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_29.pdf ۱۳۹۴/۵/۸ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cehp.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_29.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF گردآوری اطلاعات در پژوه شهای تاریخی-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tazkiyeh.behdasht.gov.ir/.../Pajuhesh_Spring92.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  اند [02]. مدارك ممكن است به صورت يكی از اشكال زير باشند: 1- مدارك رسمی مانند قانون، فهرست مالياتی، آمار حياتی، گزارش رسمی هيأت دولت و بودجه. 2- مدارك شخصی مانند...  
PDF جلد سوم.pdf-دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/جلد سوم.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  م 19 مفهوم شناسي تمدن نوين اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري 311 معاصر علماي آراء بر تكيه با اسلامي دولت كلي ظايفو و اهداف ضرورت، بررسي كميسيون آينده پژوهي 931 ايراني...  
دولت بزرگ اسلامى ؛ امکان یا امتناع ؟ با تاکید بر دیدگاه امام... http://ensani.ir/fa/article/82937 ۱۳۹۴/۶/۴ -  متن مقدمه جهان اسلام از دو کلمه جهان و اسلام ترکیب شده است. در تفسیر این مفهوم سه نظر وجود دارد: 1. جهان اسلام؛ یعنی کشورهای اسلامی که دولت آن اسلامی و دین رسمی آن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.