نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۷۴,۰۴۶ نتیجه (۰.۱۹۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه-دانشگاه علامه طباطبایی http://tssq.atu.ac.ir/.../article_9078_3c2c226be1fda86db5973e43... ۱۳۹۷/۹/۲۵ -  همواره با دو مشکل اساسی مواجه بوده روی انع متفاوت پیشها و سپس مواست؛ ابتدا درک نادرست از ابعاد و شاخص تبیین هدفترتیب، این پژوهش با های دولتی. بدینآن به ویژه متأثر...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://birjand.unv.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_29.pdf ۱۳۹۴/۵/۸ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cehp.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_29.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF دانشگاه علم وصنعت ایران-Full Text http://www.iust.ac.ir/.../browse.php?a_id=1127&sid=1&sl... ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  در تبعیت از مبانی مدرنیسم و تقلید بی چون و چرا از کشورهای غربی می دید و بر این موضوع به حدی اصرار داشت که به گواهی تاریخ، در جلسه ی رسمی هیأت دولت در اوایل خرداد 4131...  
PDF Full-Text (PDF)-دانشگاه علم وصنعت ایران http://www.iust.ac.ir/jria/article-1-1127-en.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  در تبعیت از مبانی مدرنیسم و تقلید بی چون و چرا از کشورهای غربی می دید و بر این موضوع به حدی اصرار داشت که به گواهی تاریخ، در جلسه ی رسمی هیأت دولت در اوایل خرداد 4131...  
PDF 1 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 1 مهر 94 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/94/7/94-7-1.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  گیرند قرار می در آیین گشایش "چیان حمید چیت"رسانی وزارت نیرو، به نقل از پایگاه اطلاع) ایانا(به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران های آب زیرزمینی کشور را اولویت کنونی...  
PDF گردآوری اطلاعات در پژوه شهای تاریخی-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://tazkiyeh.behdasht.gov.ir/.../Pajuhesh_Spring92.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ -  اند [02]. مدارك ممكن است به صورت يكی از اشكال زير باشند: 1- مدارك رسمی مانند قانون، فهرست مالياتی، آمار حياتی، گزارش رسمی هيأت دولت و بودجه. 2- مدارك شخصی مانند...  
PDF مسئولیت دولت ها و جرائم بین المللی چکیده: منابع و ماخذ 1.شمس الدینی،... http://ensani.ir/file/download/.../20180416100929-10125-51.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۵ -  تواند به عنوان جرائم بين المللي و دستاورد ها .جرايمي را از راه مسئوليت و وظايف دولت ها دنبال مي كند جرائم بين المللي، جرائم جنگي، صلح و دوستي، نزاع و جنگ، ديوان دادگستري...  
PDF  درسنامه دوره آموزشی توان افزایی زنان 4-ارتباط با استانداری سمنان http://amozesh.ostan-sm.ir/dorsapax/userfiles/file/part4.pdf ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  یآموزش هايسرفصل.کشور برگزار گردد هاياستان آشنایی "رو دارید محتواي آموزشی با عنوان آنچه پیش. یرفتصورت پذ ینمتخصص لازم با کارشناسان امر و عضو محترم هیات علمی توسط دکتر...  
PDF جلد سوم.pdf-دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/جلد سوم.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  م 19 مفهوم شناسي تمدن نوين اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري 311 معاصر علماي آراء بر تكيه با اسلامي دولت كلي ظايفو و اهداف ضرورت، بررسي كميسيون آينده پژوهي 931 ايراني...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.