نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۷۴,۰۴۶ نتیجه (۰.۲۸۱ ثانیه)
نتایج علمی
دولت بزرگ اسلامى ؛ امکان یا امتناع ؟ با تاکید بر دیدگاه امام... http://ensani.ir/fa/article/82937 ۱۳۹۴/۶/۴ -  متن مقدمه جهان اسلام از دو کلمه جهان و اسلام ترکیب شده است. در تفسیر این مفهوم سه نظر وجود دارد: 1. جهان اسلام؛ یعنی کشورهای اسلامی که دولت آن اسلامی و دین رسمی آن...  
PDF متن کامل [PDF 275 kb]-موسسه پژوهش آموزش عالی http://journal.irphe.ir/article-1-2152-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  دهندگان 0791-08 رسمی و گسترده از طریق استخدام صورت کاملاًهاي بالندگی بهاجراي برنامه با عنوان کارشناسان بالندگی براي برگزاري ( متخصص)افراد کارشناس کارگاههاي آموزشی...  
PDF دریافت فایل http://www.rahyaftaf.ir/uploads/bank/27.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ -  گام برداشت ( منافع به هزینه مـدیر و متفکـر ،دولـت . پژوهشی و صنعت جایگـاه خـاص خـود را دارنـد -مراکز علمی دانشگاه و مراکز علمی خـالق اندیـشه و . باشد استراتژیک...  
PDF پدیدۀ دولت های در حال غرق: چاره اندیشی هایی از نظرگاه حقوق بینالملل http://cila.ir/.../showfile.aspx?id=85f43a59-e62f-4a1a-aa7b-5f0... ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ -  بودن دولتالملل حاکم بر ب دریاها بر حقوق بینافزایش سطح آ ،خاص طور بهاز تغییر اقلیم و دولت عنوان بهیی که با تهدید موجودیت خود ها دولتاین مقاله تلاش شده است که ضمن...  
PDF گردآوری اطلاعات در پژوه شهای تاریخی-فصلنامه طب و تزکیه http://www.tebvatazkiye.ir/.../article_79327_4d497801936972d2d4... ۱۳۹۸/۲/۶ -  اند [02]. مدارك ممكن است به صورت يكی از اشكال زير باشند: 1- مدارك رسمی مانند قانون، فهرست مالياتی، آمار حياتی، گزارش رسمی هيأت دولت و بودجه. 2- مدارك شخصی مانند...  
PDF چالشهای نظری و عملی دستگاه نظارتی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی... https://discuss.tp4.ir/.../b6WTrjyjhMuxcq3oMapbDcCW0HD.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  فرود می آورند و انسان را با همه تفاوت هایش ارج می نهند در پژوهشگاه علوم و فننناوری( گنج)از پایگاه اطلعات...  
PDF نظام جامع آموزش سلامت به بیماران در جمهوری اسلامی ایران-وزارت بهداشت،... http://mdar.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_29.pdf ۱۳۹۶/۱/۹ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF بیست و چهارمین فصلنامه پیام توزیع نیروی برق... http://www.edca.ir/Files/690BARGH 24-4.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ -  کاهش چشـمگیر قیمت فـروش نفـت و تنـزل آن به کمتر از 03 دلار در هر بشـکه موجب شـد منابع درآمدی دولت به شـدت کاهش یابـد و این شـرایط بر همه دسـتگاه های اجرایی کشـور...  
PDF دانلود رایگان روزنامه : 13980519 all-لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب... https://forsatnet.ir/images/pdf/13980519_all.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۹ -  عبدالناصر همتی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت، نیز در این باره گفت: مطابق گزارشی که دو روز پیش دریافت... صفرزدایی درحالی موجب صرفه جویی ۰۴۱ میلیاردی می شود...  
PDF اصل مقاله (308 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62836_9d7a5b25f802eab6c76... ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  رونه اظهار داشت که توان این رردد، می ها مربوط می آوری داده تا آنجا که به روش جمع ه هیأت دولت در زمین اول مووباته های هشتم و نهم در درج برای بررسی عملکرد دولت ه...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.