نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۶۹,۵۲۶ نتیجه (۰.۲۵۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (410.37 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_1826_c9a18dba4b7fdec0ed42... ۸ روز پیش -  رابطه ه ــا وجــود دارد. در خصــوص ســایرعوامل نی ــز بانــک بهـره رابطـه طح درآمد ملـی و نـرخ کارایی، سرمایه، س حـالی درهاي دولتی دارد مستقیمی با سودآوري بانک  بانک...  
PDF جلد سوم.pdf-دانشگاه شاهد http://shahed.ac.ir/news/ParnianLibrary/جلد سوم.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  م 19 مفهوم شناسي تمدن نوين اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري 311 معاصر علماي آراء بر تكيه با اسلامي دولت كلي ظايفو و اهداف ضرورت، بررسي كميسيون آينده پژوهي 931 ايراني...  
PDF متن کامل [PDF 275 kb]-موسسه پژوهش آموزش عالی http://journal.irphe.ir/article-1-2152-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۲۷ -  دهندگان 0791-08 رسمی و گسترده از طریق استخدام صورت کاملاًهاي بالندگی بهاجراي برنامه با عنوان کارشناسان بالندگی براي برگزاري ( متخصص)افراد کارشناس کارگاههاي آموزشی...  
PDF پدیدۀ دولت های در حال غرق: چاره اندیشی هایی از نظرگاه حقوق بینالملل http://cila.ir/.../showfile.aspx?id=85f43a59-e62f-4a1a-aa7b-5f0... ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ -  بودن دولتالملل حاکم بر ب دریاها بر حقوق بینافزایش سطح آ ،خاص طور بهاز تغییر اقلیم و دولت عنوان بهیی که با تهدید موجودیت خود ها دولتاین مقاله تلاش شده است که ضمن...  
PDF گردآوری اطلاعات در پژوه شهای تاریخی-فصلنامه طب و تزکیه http://www.tebvatazkiye.ir/.../article_79327_4d497801936972d2d4... ۱۳۹۸/۲/۶ -  اند [02]. مدارك ممكن است به صورت يكی از اشكال زير باشند: 1- مدارك رسمی مانند قانون، فهرست مالياتی، آمار حياتی، گزارش رسمی هيأت دولت و بودجه. 2- مدارك شخصی مانند...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://cehp.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_29.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://birjand.unv.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_29.pdf ۱۳۹۴/۵/۸ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF اصل مقاله (308 K)-  دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_62836_9d7a5b25f802eab6c76... ۱۳۹۶/۹/۱۹ -  رونه اظهار داشت که توان این رردد، می ها مربوط می آوری داده تا آنجا که به روش جمع ه هیأت دولت در زمین اول مووباته های هشتم و نهم در درج برای بررسی عملکرد دولت ه...  
PDF نقدینگی ریالی کشور کجاست؟-آرمان امروز http://armandaily.ir/1393/12/15/Files/.../13931215-2707-10-2.pd... ۱۳۹۴/۲/۱ -  رونمایی روحانی از دو خودروی بنزینی - برقی رئیس جمهوری در پایان نشست دیروز هیات دولت از دو دسـتگاه خودروی برقی -بنزینی )دو نیروی پایه برقی( رونمایی و در اقدامی...  
PDF اصل مقاله (531 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../pdf_512687_3fd27a87907664dd6fc8f051... ۱۳۹۵/۹/۱۴ -  تا در بين منتخبين مردم، هيات دولت و دانشجویا کند می و مخاطوب دهود موی را بيشتر به صورت انگشت ا اره با کف دست جم ده از خوود بوروز وی بوا دسوت داد . با روع کلمات...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.