نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۶۹,۵۲۶ نتیجه (۰.۲۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نظام جامع آموزش سلامت به بیماران در جمهوری اسلامی ایران-وزارت بهداشت،... http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/1_94_29.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/1785 ۱۳۹۶/۱/۲۳ -  ايران زمین 2 هزار و 134 میلیارد ریال در سفر اخیر رئیس جمه��وری و هیأت دولت به هرمزگان برای عمران این اس��تان مصوب شد. جاسم جادری، اس��تاندار هرمزگان در نشست شورای...  
PDF خبرنامه شماره 69؛ آبان 1390-سازمان جنگلها http://chiefoffice.frw.org.ir/.../khabarnameh69.pdf ۱۳۹۴/۱/۳ -  طبق این مصوبه مجل��س اراضی دولتی و عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشند. طبق تبص��ره ۱ این ماده دبیر هیأت مکلف شد قبل از رسیدگی...  
PDF بیست و چهارمین فصلنامه پیام توزیع نیروی برق... http://www.edca.ir/Files/690BARGH 24-4.pdf ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ -  کاهش چشـمگیر قیمت فـروش نفـت و تنـزل آن به کمتر از 03 دلار در هر بشـکه موجب شـد منابع درآمدی دولت به شـدت کاهش یابـد و این شـرایط بر همه دسـتگاه های اجرایی کشـور...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1534_635014453314977755.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  اين در آمريكا دولت و ايران مركزي بانك با مذاكره حال در گفت و داد خبر آمريكا هاي تحريم دليل به ايران «56 صفحه در ادامه» . كرد چاپ را خبر اين شرق روزنامه. است شود برگزارمي...  
PDF پایان طلسم 10 ساله فازهای 17 و 18 پار سجنوبی https://www.meyarpress.ir/wp-content/uploads/.../معیار-۳۱.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۴ -  0002 تومان فازهای ٧١ و ٨١ پارس جنوبی درحالی پس از ٠١ سال از شروع فعالیت اجرایی خود آماده افتتاح رسمی است که اولویت بندی فازها و تخصیص منابع مالی در دولت یازدهم جان...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 11... https://www.ict.gov.ir/.../1544_635024798415825422.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  دولت در فاخر اي رايانه بازي 02 • اين دستاوردهاي ساير كنار در دهم، دولت سال چهار در خود فعاليت طول در اي رايانه هاي بازي ملي بنياد - تسنيم حمايت آن توليد از گرفت قرار...  
PDF اینجا -مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی http://health_education.rhc.ac.ir/Files/Download/.../num2.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF دانلود فایل : نظام جامع آموزش سلامت به بیماران-دانشگاه علوم پزشکی... http://health.sbmu.ac.ir/uploads/kamooz20.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۲ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
PDF نظام جامع آموزش سلامت به بیماران در جمهوری اسلامی ایران-دانشگاه علوم... https://www.healthfaculty.skums.ac.ir/DorsaPax/.../T.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲ -  های پایش وارزشیابی برنامه مشخص شده است محل( در قسمت اهداف ویژه) آورده شده زش سلامت به بیمار برنامه ارزشیابی نظام جامع آمو ،در فصل ششم این بسته این فصل مربوط به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.