نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۷۴,۰۴۶ نتیجه (۰.۱۴۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF پیوست 1 ()-کانون جهادگران جهاد سازندگی http://kanoonejahadgaran.ir/pics/kanoon-A43CD.pdf ۱۳۹۶/۲/۹ -  محصولات کشاورزي مصوبات هيات دولت برنامه ملی بهبود توليد، فرآوری، توزیع و صادرات زعفران زندگينامه جهادگر شهيد حاج اسدالله هاشمي بازآفریني مدیریت توسعه روستایي در ایران...  
PDF خردنامه 9.pdf-دانشگاه شهید بهشتی https://sbu.ac.ir/Cols/LAH/Documents/خردنامه 9.pdf ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ -  ـ مقاله به افزودن دانش یا حل مساله ای تاریخی یاری رساند. ـ هیات تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است. ـ مقالاتی که دارای چارچوب نظری و محتوای...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/component/.../217-1394-05-27?Itemid=0 ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ -  به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای صبح دوشنبه در دیدار علما، صاحبنظران و میهمانان اجلاس مجمع جهانی اهل بیت علیهم...  
PDF اصل مقاله (283 K)-پژوهشکده مطالعات راهبردی http://quarterly.risstudies.org/.../pdf_938_651b06e3edc3fed9036... ۱۳۹۷/۳/۱۵ -  ،الملل رهیافتی براي مطالعه روابط بین سانی اسـت کـه گیرندگان رسـمی دولـت، یعنـی ک ـ اساسی ما، مترادف گرفتن دولت با تصمیم اقدام دولت، اقدام همـان کـسانی . شود شان از...  
PDF قوه قضاییه-یام آموزش شماره 35 و 36 http://shorazn.dadiran.ir/Portals/shorazn/.../35-31303850129.pd... ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  5- مقاله در صف م و نام خانوادگی نویسنده، مشخصات کامل مه ی متون، آدرس متن ترجمه شده شامل نا 6- در ترج درج شده یا آدرس پایگاه الکترونیکی مربوط همراه مشخصات...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره هفت)-سازمان بسیج دانش آموزی http://kordestan.beest.ir/sites/.../asnad-7(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۶ -  ...“ بقیه سند در تشریح نظریات افراد مذکور در باب موضوعات داخلی ایران است. امنیت و رفاه جامعه آمریکایی مقیم ایران و تأمین آن٬ یکی از وظایف اساسی هیأت دیپلماتیک...  
PDF فارسی 145-146-ماهنامه اقتصاد انرژی http://www.iraee.org/res/.../web-farsi-145.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  پروژۀ پرل که با مشارکت شرکت دولتی نفت قطر و شرکت شل اجرا شده است، به صورت يک پروژۀ يكپارچه از بالادستی تا پائين دستی است، يعنی از حفرچاه در ميدان موسوم به گنبد...  
PDF شماره 231-آرایش جنگی راهکار عبور اقتصاد از بحران http://bibna.ir/files/fa/news/1397/5/5/2515_781.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ -  سکانداری بیمه مرکزی چیس��ت و چه برنامه هایی دارید، گفت: دکتر روحانی، ریاست محترم جمهوری در جلس��ه هیات دولت در بحث بیمه مس��ائل مهمی را مطرح نمودند که به نوعی مسیر...  
PDF اسناد لانه جاسوسی (شماره هفت)-سازمان بسیج دانش آموزی http://mazandaran.beest.ir/sites/.../asnad-7(Besst.ir)_0.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۶ -  ...“ بقیه سند در تشریح نظریات افراد مذکور در باب موضوعات داخلی ایران است. امنیت و رفاه جامعه آمریکایی مقیم ایران و تأمین آن٬ یکی از وظایف اساسی هیأت دیپلماتیک...  
PDF متن کامل [PDF 621 kb]-معاونت تحقیقات وزارت بهداشت http://hakim.hbi.ir/article-1-1906-fa.pdf ۱۳۹۸/۱/۲ -  ای ــن اولویت هــا ممكــن اســت شناخته شــده و رسمي باشــند، یــا این كــه چن ــدان ش ــفاف و مش ــخص نباش ــند و ای ــن ام ــر ب ــه چگونگ ــي انتخــاب و روش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.