نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۷۳,۸۱۹ نتیجه (۰.۳۱۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل-معاونت تحقیقات وزارت بهداشت http://hakim.hbi.ir/.../browse.php?a_id=1906&sid=1&slc_... ۱۳۹۸/۱۰/۸ -  ای ــن اولویت هــا ممكــن اســت شناخته شــده و رسمي باشــند، یــا این كــه چن ــدان ش ــفاف و مش ــخص نباش ــند و ای ــن ام ــر ب ــه چگونگ ــي انتخــاب و روش...  
PDF همسریابی.pdf http://ararc.ir/sites/default/files/همسریابی.pdf ۱۳۹۸/۲/۲۶ -  ــد.آمده.ان ــد؛.پایگاه.های ــی. اینترنت ــی.كــه.زی ــر.نظــارت.وزارت.ورزش.و.جوان ــان.نیســتند.و.بیشــتر.ب ــد. ای ــن.پایگاه.ه ــای.اینترنت ــی.آس ــیب.های.اجتماع...  
PDF برای دریافت فایل نشریه لطفا کلیک کنید-شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل http://www.apchen.com/wp-content/uploads/2017/11/4.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۳ -  مسئولیت این هیأت داوری به عهده من است که به نمایندگی از سوی سازندگان در کلیه مجامع و هیأت های رسمی با بدنه کارفرمائی حضور پیدا میکنم. موفقیت انجمن مدیون مشارکت اعضا...  
PDF رضائیان، رُهام عنوان مقاله: جایگاه پیشرفت علمی در الگوی اسلامی-... http://tcp.olgou.ir/conf3/203.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  نموده اند فناوري در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی الهام بخش در جهان اقتصادي علمی و ر در روابط بین الملل است که با اتکال به قدرت لا یزال الهی اسلام و با تعامل...  
PDF اصل مقاله (531 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_512687_3fd27a87907664dd6fc8... ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ -  تا در بين منتخبين مردم، هيات دولت و دانشجویا کند می و مخاطوب دهود موی را بيشتر به صورت انگشت ا اره با کف دست جم ده از خوود بوروز وی بوا دسوت داد . با روع کلمات...  
PDF مصلحت به هاشمی رسید-لینک روزنامه http://www.newsrahemardom.ir/wp-content/uploads/2017/.../oi.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۲ -  اعتماد بسیار گسترده ای است که وجود دارد، خاطر نشان کرد: دولت قدر این سرمایه بزرگ اجتماعی را می دانــد و همه تاش خود را می کند که به مطالبات و خواست های مردم جامع عمل...  
PDF دریافت فایل-انجمن شرکت های ساختمانی http://acco.ir/wp-content/uploads/2019/05/Magazine-N328.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  در ایــن بودجــه، حجم کل بودجه شــرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به مبلغ 69۵ هزار و 666 میلیارد تومان پیش بینی شده اســت کــه...  
PDF دانلود ویژه نامه کنفرانس دوم http://bimconf.com/wp-content/uploads/2019/.../2nd-bimconf.pdf ۱۳۹۸/۳/۲ -  بســیاری از فناوری ها و یا رویکردهای مهندسی و مدیریتی که با تأخیر زیاد وارد کشــور ایران می شوند، خوشبختانه تعداد قابل توجهی از سازمان های دولتی، خصوصی و حتی اســاتید...  
PDF دانلود با لینک مستقیم-دانلود کتاب http://iran-paper.ir/Book/kodeta-rezakhani.pdf ۱۳۹۷/۹/۲۸ -  بازسازی راستای و شرق میتهدرک مختلفی حثمبا جهت همین به. نبود عملی انگلستان حاکمه هیات شکست با که شد مطرح دیگر های حل وراه 1919 قرارداد پیرامون ایران کمیته پایگاهی...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://dles.jrl.police.ir/.../9ba99ceb743b597132cb1a1043d74364e... ۱۳۹۷/۹/۷ -  کنـد ها را تهیه می کنترل دولت و نیز ضرورت نیازمندی به کالاهای مورد نظر، آن کننـدگان از رضـه جامعه صنعتی، اغلب تولیدکنندگان و ع چنین توجه به این امر که در های...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.