نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۴,۴۷۵ نتیجه (۰.۱۰۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بررسی و تحلیل زیبایی بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زندة تلویزیونی... http://www.ensani.ir/storage/.../20121212131258-9569-30.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  کار گرفته شود، وجود ندارد های تولیدی به که بتواند در مورد همة گروه (.01)های خاصی دارند مشی، کارکرد و اولویتکاری خط شناسانة پخش زندة تلویزیونی مسابقات فوتبال...  
PDF مشاهده متن-بانک اطلاعات نشریات کشور http://magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282560420241.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۴ -  تلویزی��ون ایران در ابتدا به صورت یك بخش خصوصي اداره مي شد كه ابتدا در هر روز، چهار ساعت برنامه پخش مي كرد. این تلویزیون براي گس��ترش مناطق تحت پوش��ش خود، در...  
روزنامه اطلاعات85/3/21: مدير شبكه 3 سيما: مسابقات فوتبال جام جهاني... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1099281 ۱۳۹۴/۹/۲۷ -  شبكه جام جم نيز تقريباً با 2 ساعت تاخير تمام بازي ها را پخش خواهد كرد . وي پخش زنده مسابقات جام جهاني از تلويزيون ايران را تلاش گروهي بخش هاي مختلف سازمان صدا و...  
PDF پلاسکو-وب سایت دانشگاه سمنان http://civil.semnan.ac.ir/uploads/irannewspaper44146.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  بـــرای مـــا کمـــی دربـــاره «ویدئـــو لایو ë استریمینگ» یا همان پخش زنده توضیح دهید قدیمی تریـــن ســـرویس پخش زنده، پخش زنده تلویزیونی است که به صورت یـــک طرفه،...  
PDF بررسی آی پی تی وی و مقایسه‌ی آن با تلویزیون اینترنتی-دانشگاه شهید... https://en.sbu.ac.ir/Res/CRC/Documents/نشریه/.../آقای نصیری.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  برخی سرویسشود میاي را که پخش میهاي سنتی پخش زنده تلویزیون، برنامه: که مانند سرویس6تلویزیون زنده • دارد.با برنامه در حال پخش وجود اي که هم اکنون در حال پخش است را مشاهده...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314063220-9995-120.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  آنها از قبل نوشته شده و بازیگران نیز نقش از پیش تعیین شده شده رفـدار تلویزیـون زنـده پخـش هاي ورزشی پرط کنند در حالی که برنامه خود را بازي می شوند. موقعیت ورزشکاران...  
PDF اخبار تلویزیون و تماشاگر آن-دانشکده صدا و سیما http://jrtv.iribu.ac.ir/.../article_48490_64c0c7d12723bf6d18b45... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  "زنده بودن"]برنامه هاى[ تلویزیون دیگر انواع لذت بخشى و ارضاء میل را تضمین مى کند. پخش زنده برنامه ها احساس تعلیق واقعى، و نه ساختگى و تصنعى، را ممکن مى گرداند:  
PDF نقش جشنواره های فیلم در سیاستگذاری فرهنگی تحلیل محتوای کیفی جشنوارۀ... http://jcsc.iaocsc.ir/.../article_34329_4efe3b46b0e8ac1aec6ef29... ۱۳۹۸/۲/۲ -  ، نه تنها نقشی تعیین»جوایز گلدن گلوب«و » امی کنند. مراسم اختتامیه این دارند، بلکه فضای فرهنگی کشورهای دیگر را نیز متأثر می ت که از تلویزیون بسیاری از کشورها پخش عیار...  
PDF دانلود متن کامل مقاله... http://www.padafandpartovi.ir/Files/146099/Images/.../japon.pdf ۱۳۹۶/۳/۸ -  سازمان در ژاپن 22 مارس 5291 از طريق ايستگاه پخش و توليد ان.اچ.کی و با مدل قرار دادن راديو بی.بی.سی صورت گرفت و فعاليت شبکه اول اين راديو آغاز شد. ان.اچ.کی پخش تلويزيونی...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/fasl_mahvare/pdf/9.pdf ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ -  کشور اقدام کنند. در تعريفی خلاصه و قابل فهم، رسانه های جمعی، به ارتباطی يک سويه با جمعی از مخاطبان می پردازد؛ مانند رسانه های ديداری و شنيداری و چاپی مثل تلويزيون،...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.