نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۱۷,۷۳۶ نتیجه (۱.۷۶۶ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه اطلاعات85/3/21: مدير شبكه 3 سيما: مسابقات فوتبال جام جهاني... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1099281 ۱۳۹۴/۹/۲۷ -  به گفته وي، تلويزيون ايران تمام 64 بازي جام جهاني را به طور مستقيم پخش مي كند كه سهم شبكه سه سيما از اين ميان 56 پخش زنده است. مدير شبكه سه با اشاره به همزماني 8...  
روزنامه جام جم96/2/3: پخش زنده قرعه كشي برنامه انتخاباتي نامزدها-بانک... http://magiran.com/npview.asp?ID=3547038 ۱۳۹۶/۷/۲۲ -  مراسم که به طور زنده از شبکه يک سيما و شبکه خبر پخش خواهد شد، زمان و روز برنامه هاي نامزدها در شبکه هاي صدا و سيما اعم از برنامه هاي زنده و ضبطي مشخص خواهد شد. پخش زنده...  
PDF پلاسکو-وب سایت دانشگاه سمنان http://civil.semnan.ac.ir/uploads/irannewspaper44146.pdf ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  ًنخستین چیزی که به ذهن مان می رسد، پخش زنده مســـابقات ورزشی از شبکه سه باشـــد. در همه دنیا پخش زنده از تلویزیون شـــروع شـــد، اما با پیشـــرف تکنولوژی، پخش زنده...  
PDF نسخه Pdf-شبکه ایران http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/PagePDF/44146 ۱۳۹۶/۱/۱۷ -  ًنخستین چیزی که به ذهن مان می رسد، پخش زنده مســـابقات ورزشی از شبکه سه باشـــد. در همه دنیا پخش زنده از تلویزیون شـــروع شـــد، اما با پیشـــرف تکنولوژی، پخش زنده...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20170314062150-9995-32.pdf ۱۳۹۶/۱/۵ -  چكيده هاي شبكه سه سيما، بـا تأكيـد بـر هدف از انجام اين پژوهش، تحليل محتواي جدول پخش برنامه هـاي هاي پخـش شـده در مـاه يق، تمام برنامهنمونه آماري اين تحق . ه است بودهاي...  
مقاله مطالعه محتوای کنداکتورهای برنامه های ورزشی شبکه ورزش و... https://www.civilica.com/.../Paper-SSTU06-SSTU06_210=مطالعه-محت... ۱۳۹۶/۲/۵ -  بوده که به ترتیب 0/24 ،0/22 و 0/17 از مجموع دقایق برنامه های پخش شده شبکه سه در طول دو ماه اردیبهشت و خرداد است. نتایج حاکی از آن است که بین نحوه پخش زنده و تولیدی برنامه...  
مقاله مطالعه محتوای کنداکتورهای برنامه های ورزشی شبکه ورزش و... https://www.civilica.com/Paper-SSTU06-SSTU06_210.html ۱۳۹۳/۲/۱۷ -  بوده که به ترتیب 0/24 ،0/22 و 0/17 از مجموع دقایق برنامه های پخش شده شبکه سه در طول دو ماه اردیبهشت و خرداد است. نتایج حاکی از آن است که بین نحوه پخش زنده و تولیدی برنامه...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/81.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۵ -  5 نفر از داوران صـاحبنظر و کارشـناس در زمینـه موضـوع مقالـه، به سهکم دست پذیرش نهـایی بـر اسـاس نظـر داوران و .بدون نام نویسنده، ارسال خواهند شد .منوط به موافقت...  
PDF بررسی کیفیت سرویس شبکه های حسگر بی سیم در رابطه با تله مدیسین-دانشگاه... http://jhosp.tums.ac.ir/files/.../tums-A-10-25-5044-a120acc.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  آسیب ،سیم درنظر گرفتن مشکلاتی ناشی از توان با پهنای باند محدود،ارتباطات غیرقابل اعتمادبی حسگرشبکه های شهبکه ههای حسهگر بهی سهیم . را در این شبکه ها ضروری می کند...  
PDF مستند مربوط به شاخص بندی ترافیک کاربران شبکه-سازمان فناوری اطلاعات... http://www.matma.ito.gov.ir/.../9da8fbe3-992a-42a2-9d2d-9ea78aa... ۱۳۹۶/۱۱/۷ -  شکلفهرست 9 اطلاعاتیملۀشبکیمدلمفهوم1 -1 شکل 01 اطلاعاتیملۀکشوردرشبکیهبندیناح 2 -1 شکل 71 VTPIدئوبرطبقتقاضادرشبکهیپخشزندهوویها سیهسرویازارایینما1 -2 شکل 81 VTPIکشبکهییساختارکل2...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.