نتایج جستجو
صفحه ۱۲ | ۱۸,۲۰۶ نتیجه (۰.۲۶۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF پیام دبیر همایش 2 کمیتههای همایش . 3 برنامه همایش در یک نگاه . 5... http://2014.ild-c.ir/.../ild-c_1393-08-25_ProgramBook2014_Final... ۱۳۹۵/۴/۲۱ -  هاي اجرایی همایش استساعت میهمان خارجی از صاحبنظران تراز اول این رشته از نفر 51برگزاري رویدادي با حضور بیش از کارگاه توسط متخصصین مختلف، عنوان سخنرانی و 03کشورهاي مختلف...  
PDF اینجا دانلود-دانشگاه دولتی بجنورد https://ub.ac.ir/documents/12352/A9RFBE0.pdf?t=1533362552540 ۱۳۹۷/۵/۲۴ -  نامیده می ).ودش ضمیمه قرارداد می گردد. آدرس ذکر شده در بالا اقامتگاه قانونی طرفین بوده و هرگونه مکاتبه با آن ابلاغ محسوب می: 1تبصره روز به صورت کتبی به یکدیگر اطلاع...  
PDF تحلیل فناوریهای ارتباطی با هدف شناسائی جهتگیریهای مرتبط با اینترنت... http://tto.itrc.ac.ir/sites/.../ITRC.IOT_. CT. OA.940611.pdf ۱۳۹۵/۹/۱۹ -  معمولي است كه در شبکه، پردازش و مدیریت سرویس استفاده مي كند. در واقع، ها ایجاد ميها و شركتهاي فراواني را براي كاربران، سازندهانداز اینترنت اشیاء فرصتچشم بهداشت و...  
PDF کاهش 91درصدی تصادفات فوتی در جاد ههای اصفهان http://www.zayanderoudonline.ir/pdf/2200.pdf ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  که به طور زنده از شبکه یک پخش خواهد شد؛ همچنین مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوره دوازدهم که روز شــنبه چهاردهم مــرداد در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار می شود، از حوالی...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://hormozgan.jrl.police.ir/.../78e751e3900667e12d0cf1da4224... ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ -  اینکه فناوری باعث بهبود در امر یادگیری شود باید متناسب با زندگی دانش آموزان باشد. شود. آموزش مربی نامیده می 3زنده محوری مربی آموزشی اغلب کترونیکیهای ال کلاس ه گری بلادرنگ،...  
PDF دانلود فایل چکیده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://thesis.iauctb.ac.ir/.../275_2017-03-11_10.04.34_payaname... ۱۳۹۶/۳/۸ -  M(ريافت درجه كارشناسي ارشد دپايان نامه براي يوتريکامپ يهاش: شبکهيگرا عنوان: ين مجازينفوذ به ماش يمقابله با حمله يبرا يمجاز نيص ماشيتخص يهااستيبهبود س...  
PDF مدارس مروج سلامت در جمهوری اسلامی ایران-دانشگاه ع.پ گیلان http://www.gums.ac.ir/.../_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4 - Copy.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  فقر حرکتی در بهبود سلامت دختران و پسران: فصل دوم 03 حرکات اصلاحی 03 وضعیت بدنی استاندارد و غیر استاندارد 13 ایجاد ناهنجاري هاي وضعیتی و اسکلتی 23 برخی از ناهنجاري...  
PDF فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره 40 و 41 http://radioforum.ir/images/ejlas_98/.../pdf_40,41_40,41(1).pdf ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ -  »گیومه مردم ايران فصلنامه فرهنگ4 اره شم و 40 40 هار / ب ان ست تاب و 34 01 عنوا مقاله هاتل« .: نان تانواهگا نان (نویدنده یا نویدندگا ،ها...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1224-222666.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  پخش، مانند تماشایپخش گسترده زنده: ا - تواند آن را یوتر است. کاربر نمیپـش کامیصفحه نما یزنده رو یا به عقب برگرداند؛ یا از قسمتی از پخش گسترده که متوقف کند دوست ندارد،...  
PDF دانلود برنامه-وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://sm.selection.behdasht.gov.ir/.../gotodown.aspx?id=684 ۱۳۹۴/۵/۱۱ -  com 1931 مرداد8تاریخ سانهلامت در رس ١ روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فھرست خبرگزاری پانا - در کشور آمادگی دارد « پزشک خانواده شھری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.