نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۸,۱۰۴ نتیجه (۰.۱۴۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394 http://80.191.78.150/file/file/34654 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ -  علی اصغر کلیک بر روی هشتگ افسردگی نشان می دهد در هفته ای که گذشت یکی از پردامنه ترین بحث ها در شبکه های اجتماعی موضوع افسردگی بوده است. ماجرا از آنجا شروع شد که...  
PDF اصل مقاله (261 K)-دانشکده صدا و سیما http://jrtv.iribu.ac.ir/.../article_47762_6639950976a3bd1754429... ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  سی جمله از دنیا بزرگهاي رسانه بیشتر حضورتوجه قابل نکته بی.بی.سـی شـبکه هوشـمندانه و ايحرفـه کـه عملکـرد اسـت بوده مراسم این پوشش پخـش طـول در کـه بـود ايگونـه به...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 21... https://www.ict.gov.ir/.../1314_634776877676250000.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  مقررات تنظيم سازمان عمومي روابط • «03 ص» هاPDSI ص» يافت افزايش زيرساخت دور راه شبكه ارتباطات كيفيت: زيرساخت ارتباطات شركت عمومي روابط • «13 ص» بانك پست به ها...  
PDF اصل مقاله (907 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://journals.ssrc.ac.ir/.../article_156_f2d0841e4d27170fce71... ۱۳۹۶/۱۱/۸ -  ،مطالعات مدیریت ورزشی 30 ي گزارش داد که شبکه 1پینگدام میلادي، رویال 0102ر ژانویه سال ). د21( است فراهم کرده همچنین به ).31( نفر کاربر است میلیارد 1/9و سایت وبمیلیون...  
PDF اصل مقاله (907 K)-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_156_f2d0841e4d27170fce719600... ۱۳۹۶/۷/۲۵ -  ،مطالعات مدیریت ورزشی 30 ي گزارش داد که شبکه 1پینگدام میلادي، رویال 0102ر ژانویه سال ). د21( است فراهم کرده همچنین به ).31( نفر کاربر است میلیارد 1/9و سایت وبمیلیون...  
PDF دریافت فایل-تحقیق و پژوهش http://www.iribresearch.ir/sanjesh/pdfs/59.pdf ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ -  biri@mganam :پست الكترونيكي 43731022 :دورنگارتلفن و 58531022 :تلفن پخش ريال00001 :هاب براسـاس رأي كميـسيون بررسـي 78/01/11مورخ 3/4398 نامه شماره طبق ، ف...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی http://ennews.tamin.ir/file/file/34654/ ۱۳۹۴/۳/۸ -  علی اصغر کلیک بر روی هشتگ افسردگی نشان می دهد در هفته ای که گذشت یکی از پردامنه ترین بحث ها در شبکه های اجتماعی موضوع افسردگی بوده است. ماجرا از آنجا شروع شد که...  
  PDF شماره دو - 13 اردیبهشت 1394-پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی https://www.tamin.ir/file/file/34654 ۱۳۹۴/۱۱/۲ -  علی اصغر کلیک بر روی هشتگ افسردگی نشان می دهد در هفته ای که گذشت یکی از پردامنه ترین بحث ها در شبکه های اجتماعی موضوع افسردگی بوده است. ماجرا از آنجا شروع شد که...  
  PDF مسئولیت بینالمللی قطع پخش ماهوارهای شبکههای تلویزیونی ایران از منظر... http://article.irna.ir/userfiles/fa/Files/.../pdf(0).pdf ۱۳۹۷/۱۱/۸ -  یاستفاده از فضا ).9831زاده، موسی و 1531، ژوکف( کند ویتیپرسشبکه -3 خبرنگار مجله ی،بهار اریماز تیاز ماهواره مربوط به شکا یویتپرس پخش شبکهقطع رانیکه ادعا کرد به دنبال...  
PDF فص لنامه دین و سیاست فرهنگی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10245.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  گونه شناسی جریان شناسی های فکری-فرهنگی در ایران معاصر فرشاد مهدی پور/7 نظریه پدیدارشناختی فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی اصغر اسلامی تنها /13 خط مشي گذاری عمومی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.