نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۸,۴۵۰ نتیجه (۰.۱۸۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کرمانشاه واحد علوم و تحقیقات تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه ه... https://niroomand.ir/.../Hamid-Reza-Niroomand-Mastery-Thesis.pd... ۱۳۹۵/۲/۶ -  -5-3 52 صدا به متن لیتبد كاربرد در ينرم به شیافزا -6-3 52 شده ضبط آنالوگ يصدا كاربرد در ينرم به شیافزا -7-3 52 صدا زنده پخش كاربرد در ينرم به شیافزا -8-3 62...  
PDF کرمانشاه واحد علوم و تحقیقات تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه ه... http://dl.niroomand.ir/.../Hamid-Reza-Niroomand-Mastery-Thesis.... ۱۳۹۵/۵/۷ -  -5-3 52 صدا به متن لیتبد كاربرد در ينرم به شیافزا -6-3 52 شده ضبط آنالوگ يصدا كاربرد در ينرم به شیافزا -7-3 52 صدا زنده پخش كاربرد در ينرم به شیافزا -8-3 62...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../dfd22599626e624c9d249420c5a24ef8.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  اند افتاده «3یو یت یپ یآ» بستر مانند دیجد یبسترها قیطر در به زودی در ایران نیز و اند داشته ای دن در یشتابان رشد ها شبکه نوع نیا ،ریاخ ، رانی ا در نترنت یا نفوذ...  
PDF ویژه نامه اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم... http://jarsport.ir/.../ویژه-نامه-اولین-همایش-دستاوردهای-علوم-ور... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  های مجاز و مشروط کمتر ن کل جمعیت ای درصد 79.36فضاهای غیر مجاز می باشد. از نظر معیار ظرفیت، در مجموع مل ای به عهرسی منطقه، می توانند از ظرفیت مراکز ورزشی استفاده کنند.با...  
PDF اصل مقاله 445.91 K-دانشکده صدا و سیما http://jiscm.iribu.ac.ir/.../article_89676_3a8a065a9118d4d7366f... ۱۳۹۸/۹/۳۰ -  تلويزيون، فیلـم و جنبه ی ديداری سیسـتم سـرگرمی» (اسـترنج لاو، 5102: 3). شـايعات و پیش بینی هـای زيـادی مبنـی بـر پايـاِن پخـش شـبکه ای تلويزيـون وجـود دارد. اما «پسـا»...  
PDF شماره 3039 یک شنبه 26 شهریور-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/6/25/35543_233.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۶ -  شماره 9303 / 61 صفحه/ 0001 تومان افراط گرایى مذهبى برازنده شیعه نیست حوادثفرهنگاقتصاداستان وداع دلخراش با ابوالفضل 11 ساله آخرین وضعیت جسمانى بهنام صفوىمرغ کیلویى 0011...  
PDF شماره 2925 یک شنبه 10 اردیبهشت-نصف جهان https://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/2/9/19008_191.pdf ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ -  . 3 جدال اصفهان و تهران بر ســــر گادوین هشدار جارى شدن سیل در اصفهانهشدار جارى شدن سیل در اصفهان رگبار، تگرگ، رعد وبرق و وزش باد تا چند روز آینده مهمان اصفهان...  
PDF بازسازی معنایی شبکه های اجتماعی موبایلی در زندگی روزمره جوانان... http://ciu.nahad.ir/.../article_581_4bc5455d85cd04794af4e46a83c... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  اطلاعات شخصی، برابري اصولی در شبکه، رفع نیازهاي اجتماعی و کسب هویت شخصی، از شبکۀ نیز در پژوهش خود نشان دادند که شبکۀ (3931)و همکاران کیانپور کنند. بوك استفاده می فیساجتماعی...  
PDF سال 3 | شماره -9 10 | بهار و تابستان 93-وب سایت دانشگاه تربیت مدرس http://www.modares.ac.ir/uploads/Nahad.Fasletahavol.9.10.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  2- فصلنامه در ویرایش و تلخیص مطالب ارسالی آزاد است. 3- برای آگاهی از موضوعات پیشنهادی برای شماره های آینده فصلنامه «فصل تحول» به آدرس moc.lovahatelsaf.www در...  
PDF متن کامل (PDF)-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/article-1-483-fa.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۸ -  اخبار با های بعدی قرار داشتند. همچنين تفاوت درصد در رده های ورزشی (زنده و داری بين نحوۀ پخش برنامه معنا توليدی) و نحوۀ پخش (زنده و غيرزنده) مسابقات وجود ). در...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.