نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۱۸,۱۰۹ نتیجه (۰.۱۵۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF کرمانشاه واحد علوم و تحقیقات تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه ه... https://niroomand.ir/.../Hamid-Reza-Niroomand-Mastery-Thesis.pd... ۱۳۹۵/۲/۶ -  -5-3 52 صدا به متن لیتبد كاربرد در ينرم به شیافزا -6-3 52 شده ضبط آنالوگ يصدا كاربرد در ينرم به شیافزا -7-3 52 صدا زنده پخش كاربرد در ينرم به شیافزا -8-3 62...  
  PDF جلد 1-سایت تبیان http://dnl1.tebyan.net/.../dfd22599626e624c9d249420c5a24ef8.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ -  اند افتاده «3یو یت یپ یآ» بستر مانند دیجد یبسترها قیطر در به زودی در ایران نیز و اند داشته ای دن در یشتابان رشد ها شبکه نوع نیا ،ریاخ ، رانی ا در نترنت یا نفوذ...  
PDF کرمانشاه واحد علوم و تحقیقات تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه ه... http://dl.niroomand.ir/.../Hamid-Reza-Niroomand-Mastery-Thesis.... ۱۳۹۵/۵/۷ -  -5-3 52 صدا به متن لیتبد كاربرد در ينرم به شیافزا -6-3 52 شده ضبط آنالوگ يصدا كاربرد در ينرم به شیافزا -7-3 52 صدا زنده پخش كاربرد در ينرم به شیافزا -8-3 62...  
PDF ویژه نامه اولین همایش دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم... http://jarsport.ir/.../ویژه-نامه-اولین-همایش-دستاوردهای-علوم-ور... ۱۳۹۷/۶/۲۴ -  های مجاز و مشروط کمتر ن کل جمعیت ای درصد 79.36فضاهای غیر مجاز می باشد. از نظر معیار ظرفیت، در مجموع مل ای به عهرسی منطقه، می توانند از ظرفیت مراکز ورزشی استفاده کنند.با...  
PDF بازسازی معنایی شبکه های اجتماعی موبایلی در زندگی روزمره جوانان... http://ciu.nahad.ir/.../article_581_4bc5455d85cd04794af4e46a83c... ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  اطلاعات شخصی، برابري اصولی در شبکه، رفع نیازهاي اجتماعی و کسب هویت شخصی، از شبکۀ نیز در پژوهش خود نشان دادند که شبکۀ (3931)و همکاران کیانپور کنند. بوك استفاده می فیساجتماعی...  
PDF شماره 3039 یک شنبه 26 شهریور-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/6/25/35543_233.pdf ۱۳۹۶/۶/۲۶ -  شماره 9303 / 61 صفحه/ 0001 تومان افراط گرایى مذهبى برازنده شیعه نیست حوادثفرهنگاقتصاداستان وداع دلخراش با ابوالفضل 11 ساله آخرین وضعیت جسمانى بهنام صفوىمرغ کیلویى 0011...  
PDF دو نكته: • چاپ نامه هاي انتقادي در ماهنامه ي «دانش نما» و يا ضمیمه ی... http://www.danesh-nama.com/getattachment/.../دانشنما-71.aspx ۱۳۹۵/۱۲/۹ -  2- صفحات مجله حداکثر در سقف حدود 06 صفحه بسته شود. 3- بعضی از شماره ها به انعکاس موضوعات خاص و مطالب ویژه اختصاص یابد. 4- تعداد مصاحبه ها با اعضای محترم سازمان،...  
PDF دانلود-دو نكته: • چاپ نامه هاي انتقادي در ماهنامه ي «دانش نما» و يا... http://danesh-nama.com/.../GetFile.aspx?guid=1a3cc72b-6ff8-46f5... ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ -  2- صفحات مجله حداکثر در سقف حدود 06 صفحه بسته شود. 3- بعضی از شماره ها به انعکاس موضوعات خاص و مطالب ویژه اختصاص یابد. 4- تعداد مصاحبه ها با اعضای محترم سازمان،...  
PDF شماره 2925 یک شنبه 10 اردیبهشت-نصف جهان http://nesfejahan.net/files/fa/news/1396/2/9/19008_191.pdf ۱۳۹۶/۲/۱۰ -  . 3 جدال اصفهان و تهران بر ســــر گادوین هشدار جارى شدن سیل در اصفهانهشدار جارى شدن سیل در اصفهان رگبار، تگرگ، رعد وبرق و وزش باد تا چند روز آینده مهمان اصفهان...  
PDF دانلود آخرین نسخه-www.didras.ir https://www.didras.ir/sites/.../SE-PMG-MGT-CNT-08-V1.0_0.pdf ۱۳۹۸/۳/۲۸ -  کلمات کلیدي: زبان گزارش: فارسي اولیه وضعیت گزارش: 292 تعداد صفحات: وضعیت دسترسي: عادي پژوهشکده فناوري اطلاعات 3...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.