نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۸,۱۰۹ نتیجه (۰.۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF متن کامل (PDF)-انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران http://ntsmj.issma.ir/article-1-483-fa.pdf ۱۳۹۶/۸/۲۸ -  اخبار با های بعدی قرار داشتند. همچنين تفاوت درصد در رده های ورزشی (زنده و داری بين نحوۀ پخش برنامه معنا توليدی) و نحوۀ پخش (زنده و غيرزنده) مسابقات وجود ). در...  
PDF دانلود فایل پی دی اف گزارش تفصیلی برگزاری کنگره قرآن و علومدانلود... http://www.quranolum.com/images/pdf/quran-olum-tafsili.pdf ۱۳۹۶/۹/۲۵ -  فوق گروه علمی آن بود، لذا با توجه به يکی از ضرورت ش با حمايت آيت الله اعرافی رياست 5931ش مقدمات اين کنگره آغاز شد و از سال 4931از سال دامت برکاته تأکيد مقام معظم رهبری...  
PDF پژوهشنامه روابط بینالملل-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://prb.iauctb.ac.ir/.../article_519164_c2595dead05de032de3f... ۱۳۹۶/۷/۲۹ -  1 بایست پیشتر در هیچ یک از نشریات داخل یا خارج به چاپ مقاله ارسالی می. 2 . نرسیده باشد مقالات باید داراي خلاصه فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش بحث و فهرسـت . 3 .  
PDF اصل مقاله (1293 K)-سایت دانشگاه گیلان https://jrnt.guilan.ac.ir/.../article_1461_e5af98f1662e3a742217... ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ -  سزیوم چرنوبیل با تابعیت پالسی و همچنین مشخصات خاک منطقه لحاظ پهن رفت سازگاری قابل قبولی -بعدی پخش-3ج مدل گردیده است. نشان داده شده است که توزیع عمقی تولید شده از شبیه...  
PDF بررسی آی پی تی وی و مقایسه‌ی آن با تلویزیون اینترنتی-دانشگاه شهید... http://sbu.ac.ir/Res/CRC/Documents/نشریه/.../آقای نصیری.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۳ -  بستر یک شبکه مبتنی باشد. این سرویس 4عاملیتواند شامل پخش زنده تلویزیون، قابلیت پخش به دلخواه و تلویزیون تها میاین سرویس د. بر رسانهاي کنترلی را به دست مشتري میکند و دسترسی...  
PDF دریافت فایل http://77.36.163.159/.../2fa03108-01f0-47f3-93ce-b1ebecff26ce ۱۳۹۶/۳/۱۳ -  .11۳1۱ - ۳1های بعدی: شماره کاست ).۳۲ '/۱۳" - 61'/43"برنامه (هر کدام بین 6۲ شامل کننده و آموزنده برای کودکان و نوجوانان که در آن شخصی به نام آقای رایا به ای سرگرم...  
PDF اصل مقاله (1024 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_510467_7bb87ae5e8288ebb1ed8... ۱۳۹۵/۶/۲۲ -  جمعه یازدولت وقت گرفت و اولین فرستنده )، این در حالی بود که در آن سال 11: 5731ی خود را که یک گزارش زنده بود، پخش کرد (جهانگیریان، نخستین برنامه تلویزیون ایران با اتکاء...  
PDF روشی جدید برای انتشار اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم ثابت مبتنی بر... http://gigapaper.ir/Articles/Computer/.../340n.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  ]3[گیرد، حول محور انتشار اطلاعات باشد انجام می سیم بیهاي حسگر بسیاري از تحقیقاتی که در مورد شبکه که .ایم مقاله به معرفی روشی جدید براي انتشار اطلاعات پرداخته شده...  
PDF فصلنامه شماره 115-معاونت مطبوعاتی https://rasaneh.farhang.gov.ir/.../910340_orig.pdf ۴ روز پیش -  اجتماعی سازمانی در مطبوعات (مورد مطالعه: روزنامه های شهر اصفهان) / تأثير پخش برنامه های با محتوای كارآفرينی در شبکه های استانی بر ترويج فرهنگ كارآفرينی (مورد مطالعه:  
PDF اصل مقاله (332 K)-دانشگاه پیام نور http://journals.pnu.ac.ir/.../pdf_955_d0fefa42967ab9ceb71f3f725... ۱۳۹۳/۱۰/۴ -  برخ توسعه ورزش یبرا ییتلاش ها ی،شمال یکایاروپا و آمر انجام دادند که یزیونی تلو یبرنامه ها یقاز طر گانیهم ورزش یژه و یویی شبکه راد یک اروپا یه انجام اتحاد سر...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.