نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۸,۷۸۰ نتیجه (۰.۱۰۸ ثانیه)
نتایج علمی
PDF روشی جدید برای انتشار اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم ثابت مبتنی بر... http://gigapaper.ir/Articles/Computer/.../340n.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  ]3[گیرد، حول محور انتشار اطلاعات باشد انجام می سیم بیهاي حسگر بسیاري از تحقیقاتی که در مورد شبکه که .ایم مقاله به معرفی روشی جدید براي انتشار اطلاعات پرداخته شده...  
PDF اصل مقاله (332 K)-دانشگاه پیام نور http://journals.pnu.ac.ir/.../pdf_955_d0fefa42967ab9ceb71f3f725... ۱۳۹۳/۱۰/۴ -  برخ توسعه ورزش یبرا ییتلاش ها ی،شمال یکایاروپا و آمر انجام دادند که یزیونی تلو یبرنامه ها یقاز طر گانیهم ورزش یژه و یویی شبکه راد یک اروپا یه انجام اتحاد سر...  
PDF برای دریافت مقاله کلیک کنید-شعبه مشهد http://maalem.ir/.../شبکه-هدد-و-تربیت-کودک.اصلاحی-1.pdf ۱۳۹۵/۶/۳۰ -  روی باید به سراغ شبکه هایی که دارای م می باشد در شبکه هدد فارسی که یکی از نمونه های موفق آنشبکه هایی که با هدف تربیت صحیح دینی تاسیس شده اند ینه در خواهیم یافت که...  
PDF اصل مقاله (653 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://journals.pnu.ac.ir/.../pdf_596_5b0bf7e67ad61df6803248818... ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  بنابرای��ن، دریافت یک اثر دیجیتال، تکثیر و نس��خه برداری تلقی می شود. لذا هر شکل دریافت از شبکه های همراه به همراه، یا یک وب س��ایت، یا از تلفن همراه، از اساس مستلزم...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران http://www.edub.ir/data/media/contents/.../5d220e364bcfc.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۵ -  یافته ای مخاطبان بر میزان سواد رسانه بررسی تأثیر«نامۀ خود به ) در پایان2931محمد بنکار ( پرداخته است. » ای (شبکه من و تو) های ماهواره های شبکه انتخاب سبک زندگی...  
PDF فص لنامه دین و سیاست فرهنگی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10245.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  گونه شناسی جریان شناسی های فکری-فرهنگی در ایران معاصر فرشاد مهدی پور/7 نظریه پدیدارشناختی فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی اصغر اسلامی تنها /13 خط مشي گذاری عمومی...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  هفتاد شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران بعد از سه چهار سال پخش منظم مسابقات فوتبال کشور تبلیغ برنامهاي را شروع کرد به اسم نود که در ابتداي امر این ذهنیت را در مخاطبان ایجاد...  
PDF اصل مقاله 471.97 K-انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات http://scm.iaocsc.ir/.../article_82869_6851f863e711756f8a6e740f... ۱۳۹۹/۳/۹ -  ارجاع داده شده در شبکه 5) کمتر از 3و است اند. کارشناسان یا خود نامزدهای انتخابات منتشر شده های اجتماعی، قطبی سازی اخبار زرد، انتخابات ریاست جمهوری، امریکا، شبکهواژگان...  
PDF دریافت فایل کامل کتاب – PDF – 15 MB-دفتر فرهنگ معلولین http://www.handicapcenter.com/.../farhangnameh-mosighi-malolan-... ۱۳۹۸/۹/۲۴ -  مروج قـرآن ، دارد. چون به همه کشورهای اسلامی قاری سرشارمروج قرآن درآمدی فرستد. کند و به کشورهای غیر اسلامی نوازنده و خواننده می می شود بلکه به ریزی کرده که کسی به...  
PDF اصل مقاله 2.5 MB-شعبه مشهد http://jostar-fiqh.maalem.ir/.../article_68037_19813558be97872c... ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ -  ــه‌ای‌ک ــش فقهی و اصولی سال پنجم، شماره پیاپی 71 زمستان 8931 ارزیابان علمی این شماره (به ترتیب حروف های جستارهای فقهی و اصولی فقهی و اصولی سال پنجم، شماره پیاپی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.