نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱۸,۴۸۲ نتیجه (۰.۲۲۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF برای دریافت مقاله کلیک کنید-شعبه مشهد http://maalem.ir/.../شبکه-هدد-و-تربیت-کودک.اصلاحی-1.pdf ۱۳۹۵/۶/۳۰ -  روی باید به سراغ شبکه هایی که دارای م می باشد در شبکه هدد فارسی که یکی از نمونه های موفق آنشبکه هایی که با هدف تربیت صحیح دینی تاسیس شده اند ینه در خواهیم یافت که...  
PDF دریافت فایل http://77.36.163.159/.../2fa03108-01f0-47f3-93ce-b1ebecff26ce ۱۳۹۶/۳/۱۳ -  .11۳1۱ - ۳1های بعدی: شماره کاست ).۳۲ '/۱۳" - 61'/43"برنامه (هر کدام بین 6۲ شامل کننده و آموزنده برای کودکان و نوجوانان که در آن شخصی به نام آقای رایا به ای سرگرم...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../242.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۳ -  (7) 2-3 فرهنگ شهادت در ملت ما یک تحولی حاصل شــد که آن تحول سابقه نداشت. آن تحول این طور بود که شهادت را برای خودشان فوز عظیم می دانستند. جوان های ما الآن هم پیش...  
PDF اصل مقاله (653 K)-سایت دانشگاه پیام نور http://journals.pnu.ac.ir/.../pdf_596_5b0bf7e67ad61df6803248818... ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  بنابرای��ن، دریافت یک اثر دیجیتال، تکثیر و نس��خه برداری تلقی می شود. لذا هر شکل دریافت از شبکه های همراه به همراه، یا یک وب س��ایت، یا از تلفن همراه، از اساس مستلزم...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران http://www.edub.ir/data/media/contents/.../5d220e364bcfc.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۵ -  یافته ای مخاطبان بر میزان سواد رسانه بررسی تأثیر«نامۀ خود به ) در پایان2931محمد بنکار ( پرداخته است. » ای (شبکه من و تو) های ماهواره های شبکه انتخاب سبک زندگی...  
  PDF مطالعات شهر مجازی تهران(جلد 1)-سایت شهرداری تهران http://region5.tehran.ir/.../LinkClick.aspx?fileticket=Mlc61JsI... ۱۳۹۶/۹/۲۰ -  3است نقشۀ راهنماي شهر تهران، لایۀ آرامگاه و لایۀ بازیافت را پوشش داده ونقـل و تحرکـات جمعیتـی، زیست، طراحی شهري، حمل هاي مربوط به انرژي، امنیت، محیط شامل لایه حـوزة...  
PDF دریافت فایل پی دی اف-کانون معلولین توانا http://irantavana.com/peyk-tavana/1393/.../book.pdf ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ -  معلولیت و خواسته های آن ها بازی کند «شبکه تشکل ها» باشد و کانون معلولین امسال در این حوزه نیز وارد شد و موفق عمل کرد و البته فعالیت پررنگ تشکل های حرفه آموزی «سماوات»...  
PDF فص لنامه دین و سیاست فرهنگی-دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی https://sccr.ir/Files/10245.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  گونه شناسی جریان شناسی های فکری-فرهنگی در ایران معاصر فرشاد مهدی پور/7 نظریه پدیدارشناختی فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی اصغر اسلامی تنها /13 خط مشي گذاری عمومی...  
PDF اصل مقاله (387 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی http://ccj.iauctb.ac.ir/.../article_525635_96f189315bb37925c094... ۱۳۹۵/۸/۷ -  هفتاد شبکه سوم تلویزیون دولتی ایران بعد از سه چهار سال پخش منظم مسابقات فوتبال کشور تبلیغ برنامهاي را شروع کرد به اسم نود که در ابتداي امر این ذهنیت را در مخاطبان ایجاد...  
PDF اصل مقاله (376 K)-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات http://mediastudies.srbiau.ac.ir/.../pdf_4270_2c59b63f882b1fb70... ۱۳۹۵/۸/۲۳ -  . اي را متحول کرد چهره کسب و کار رسانه هاي فـوق بـه کانال تلویزیونی در اختیار داشته باشند و تعدادي از این کشورها از شبکه 3تا 2بسیاري از کشورها فقط انـدازي تعـداد بـی...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.