نتایج جستجو
صفحه ۱ | ۷,۹۲۹ نتیجه (۰.۱۵۶ ثانیه)
نتایج علمی
روزنامه جام جم93/8/4: چرا مردم به قطع پخش زنده فوتبال اهميت... http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3049800 ۱۳۹۶/۱/۶ -  براي اين دسته سال هاست مبلغ قرارداد مهم تر از تماشاگر و هوادار و پخش زنده است. چرا مردم به قطع پخش زنده فوتبال اهميت ندادند؟ □ روزنامه جام جم، شماره 4105 به تاريخ...  
PDF بررسی و تحلیل زیبایی بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زندة تلویزیونی... http://www.ensani.ir/storage/.../20121212131258-9569-30.pdf ۱۳۹۴/۱/۶ -  زمینة پخش زنده وهمزمان را فراهم ساخت هایی خاص این رشتة ورزشی را قوت بخشید های تلویزیون، اندیشة تولید برنامه آشنایی با قدرت فوتبال و قابلیت البته این کار با . ة...  
بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زنده تلویزیونی مسابقات فوتبال-پرتال... http://ensani.ir/fa/article/303440 ۹ روز پیش -  در حقیقت، پخش زنده مسابقات فوتبال نوعی داستان سرایی با دوربین هاست. بنابراین برنامه زنده ورزشی مانند یک درام تلویزیونی است که آغاز، میانه و پایان دارد و برخلاف...  
روزنامه دنياي اقتصاد91/3/4: قيمت پخش زنده يورو 2012: 40 ميليارد تومان! http://magiran.com/npview.asp?ID=2508510 ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ -  خريد پخش زنده مسابقات فوتبال از سوي سازمان صداوسيما مساله ديروز و امروز نيست و هر سال ايران ديرتر از بقيه کشورهاي حاشيه خليج فارس اقدام به خريد اين امتياز مي کند.  
  PDF ایران شاخص قدرت و وحدت در منطقه است-روزنامه جام جم http://jamejamonline.ir/Media/pdfs/1391/03/.../100814747520.pdf ۱۳۹۴/۲/۶ -  www غرب مذاکرات مسکو را مغتنم بشمارد یادداشت مهدی فضائلی ri.enilnomajemaj@ileazaF 12 قاب کوچک سیاهی لشکرها چگونه انتخاب می شوند برنامه پخش زنده فوتبال جام ملت های...  
PDF دریافت فایل کتاب-مرکز رسیدگی به امور مساجد http://www.masjed.ir/Content/media/digitallibrary/.../54.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۹ -  امیلد اسلت بلا ارائلۀ دیدگاه هلا و نظلرات سلازنده و همچنیلن ایده هلای تحول بخلش خلود یاری رسلان خادملان خویلش در مرکلز رسلیدگی بله امور مسلاجد باشلید. بلر خلود...  
PDF دیگه‌کی‌ایمیل‌م‌یزنه؟!-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1394/10/20/pdf/16.pdf ۱۳۹۵/۵/۷ -  خودمن تابه حال باشگاه ورزشی نرفته ام، اما به ورزش اعتقاد راسخ دارم و در منزل چندساعتی پخش زنده فوتبال نگاه می کنم و چندساعتی هم با گوشی ام بازی های ورزشی می...  
PDF دانلود مقاله PDF-بانک اطلاعات آموزش و پرورش ایران http://www.edub.ir/data/media/contents/.../5d220e364bcfc.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۵ -  ها را دگرگون می آورد که دنیای رسانه ان پدید میکنترل را در بین مخاطب چندلایه و غیرقابل آورد که باعث ای مخاطبان پدید می های عظیمی که افزایش سواد رسانه با توجه به...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1180-424908.pdf ۱۳۹۶/۷/۱ -  89 ص :1731 نژاد، معتمد( هستند ارتباطی هایامکان ترین را زندگی متفاوت اشکال توانندمی هستند، هاآن سازنده کشورهای مختلف هایفرهنگ حامل تلویزیون زیرا بگذارند، جا به...  
PDF اثربخشی تبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ حرفهای فوتبال ایران... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_1028_b54b2d8ea01f7c1433642fa... ۱۳۹۷/۲/۱۵ -  یقرار گرفت لیوتحلهیمورد تجز پی ال اسو اس پی اس اسافزارهای نرمدر یمعادلات ساختار نگرش به ارتباط باتبلیغات از طریق ورزش شرکت ایرانسل در لیگ برتر فوتبال دارای...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.