نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۴۲۱ نتیجه (۰.۱۰۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دانلود فایل : ایرانیان_مهاجر_پس_از_سه_دهه.pdf ( 1781KB )-سازمان فرهنگ... http://fa.berlin.icro.ir/.../ايرانيان_مهاجر_پس_از_سه_دهه_337527... ۱۳۹۶/۵/۵ -  اداره کل امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور كلیه حقوق این اثر متعلق به نظرات مؤلفان و پژوهشگران بوده و به معنای تایید نیست.ر این مجموعه، نقطهدرج شده دمطالب كلیه...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://www.vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/28773 ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ -  و دولت ساماندهی و برنامه ریزی شده بود!» واقعیت ش��روع اعتراضات از مشهد و خراسان اما این است که بیشترین افراد درگیر مسأله پدیده شاندیز و موسسه اعتباری میزان، در...  
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_50589_84e639b030f86965d87... ۱۳۹۵/۹/۹ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF اصل مقاله (529 K)-دانشگاه تهران https://jrd.ut.ac.ir/.../article_50589_84e639b030f86965d87f65fb... ۱۳۹۵/۹/۷ -  است پرداخته اصفهان شرق در براآن روستایی منطقه در پدیده جامعه در آبی کم بحران تأثیرات اصلی وجوه دهد می نشان ها‌یافته. اند‌شده گردآوری میدانی بطور لازم های داده و...  
PDF اصل مقاله (1099 K) تحلیل روابط روستا-شهری در توسعه منطقه ای (نمونه... http://urbstudies.uok.ac.ir/.../article_61058_fb5ecafb8300a61ce... ۱۳۹۸/۶/۲۶ -  ارتقای‌ محل‌سکونت‌ خــود‌ به‌ کــار‌ بسته‌اند.‌ ُنــه‌شهر‌ واقــع‌ در‌مجموعه‌ شهری‌ مشهد(فریمان،‌ چــنــاران،‌ طرقبه،‌ شــانــدیــز،‌ فــرهــادگــرد،‌ رضویه‌ و‌ گلمکان)‌...  
فهرست استنادهای مقاله پهنه بندي خطر حركت هاي توده اي با استفاده از دو... http://www.sid.ir/Fa/Journal/Supporting.aspx?id=804 ۱۳۹۷/۵/۱۴ -  كليد واژه: پهنه بندي، زمين لغزه، کوهستاني، شمال شرق ايران مراجع: (11) استنادها: (0) بارگیری متن کامل: 13 : تهيه نقشه حساسيت پديده زمين لغزش با استفاده از تحليل...  
PDF بررسی اثر شرکت های تعاونی روستایی زنان در توانمند سازی اجتماعی اعضاء... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044199.pdf ۱۳۹۶/۵/۱۱ -  گیرد مي شکل محقق ذهن در که است فرضیاتي به پاسخگويي دنبال به علمي تحقیق هر و اشیاء ها، پديده بین روابط و چگونگي ماهیت، دربارۀ انديشمندانه گمان يا حدس از است عبارت...  
PDF دانلود رزومه-وب سایت دانشگاه سمنان http://mgerami.profile.semnan.ac.ir/downloads/resume ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ -  5831 شامل: یو خصوص ی، عمومی، دولتیا پروژة بزرگ ملههبر د ییاجراو نظارت یحراط • ، دهرك قاسم آباد مشه؛ شهاد تعاون سپای؛ بنه؛ شرکت ششصد دستگایمسکون دحوا 008داث حونظارت...  
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 دی 93 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/93/10/93-10-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  تواند از روند بیابانی شدن بکاهد، اجرای پروژه ترسیب کربن است از اقداماتی که می ای، یکی هستند که برای مقابله با چنین پدیده های آینده با افزایش تازگی در کشور رواج...  
PDF مدیریت آب و اقتصاد شهری پایدار با نگاهی به شهر مشهد-دانشگاه مذاهب... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../695.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۹ -  و باید به مقدار کافی تامین شوند در اقتصاد شهرها نقش مهمی بعهده دارند اي مصارف گوناگوننهاده و کالاي نهایی بر شهري اقتصاد رونق در ي هستند کهدیگر موثر هاي جنبه از ها...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.