نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۵۷۳ نتیجه (۰.۱۲۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصلنامه شماره 65 3-سایت ایران تئاتر http://quarterly.theater.ir/.../attach2018121661900444271694.pd... ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ -  های مذهبی با آن به مخالفت برخاستند و آن را پدیده ای شک برانگیز خواندند. اما حاکمان انگلیسی به عنوان استعمارگران اعتنایی به این اعتراضات نکردند و به ترویج تئاتر در...  
PDF اصل مقاله (20308 K) فایل PDF کامل مقالات شماره 15-دانشگاه یزد http://bar.yazd.ac.ir/.../article_930_91fc81cefb58f3c70468ca639... ۱۳۹۶/۱۲/۸ -  نويسندگان مقاله شاملضميمه نامه  مجله ۝ ۝ پاسخگويي در صورت اعتراض هر فرد ديگر نسبت به مالكيت مقاله  ۝ رتبه علمي نويسندگان و آدرس نويسنده مسئول مقاله  ۝ كلمه...  
PDF    كتابچه راهنماي گروه فيزيك پزشكي-دانشگاه ع.پ مشهد http://medphysdept.mums.ac.ir/images/.../ketabchrh jadid.pdf ۱۳۹۵/۳/۱۸ -  رئيس مرکز تحقيقاتمت: س ri.ca.smum@tminyerhab:يآدرس الکترونيک تاريخ رشته دانشگاه مدرك تحصيلي 8431 فيزيک مشهد ليسانس 5531 حفاظت پرتوي و محيط زيست انگلستانساري...  
PDF اصل مقاله (72 K) فهرست-دانشگاه سیستان وبلوچستان http://gdij.usb.ac.ir/.../article_3589_6dc202dde40479af891d3395... ۱۳۹۷/۱/۵ -  منصوري 14- 45 55- 47 گلاله غفاريدكتر سد قشلاق ةدر حوض TAWSبندي شدت فرسايش با استفاده از مدل پهنه هاي كارستينقش عوامل هيدروديناميك در پيدايش و تحول پديده (كوه...  
PDF آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در... http://muslimapedia.com/.../1721_ed2b8b3c35468dda6e37009d7e7a0f... ۱۳۹۵/۹/۱۲ -  از 02 ،9[ پرشتاب درگیرند یانسانی با تغییرات ها هها تجرب زمینه همةتما جوامع بشر و ها حاارز اهمیات تحولا بخش فناور و فراگیر اینترنت پدیده ،ولا تغییرا و تح همةمیان...  
PDF دانلود( چکیده مقالات) -کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق http://www.epd-c.ir/Files/epdc23/fa-ir/.../epdc23-Abstracts.pdf ۱۳۹۷/۹/۳ -  توزیع در مناطق کوهستانی بر اساس اطلاعات آب … 54 - مدیریت بحران پدیده ریزگردها با استفاده از SIG به روش SISPOT 64 é محور تجهیزات، برنامه ریزی، طراحی و نظارت شبکه های...  
PDF اصل مقاله (626 K) گفتگوی توافقی یا دیالکتیک هرمنوتیکال میان عقل و دین... http://nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir/.../article_1765_d582e... ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ -  (حداکثر � 5 7 واژه)، به طور جداگانه ضمیمۀ مقاله شود و در ذیل آن، رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت، آدرس دانشگاه و پست الکترونیکی نویسنده قید گردد. ترجمۀ انگلیسی عنوان...  
PDF اصل مقاله (4167 K)-دانشگاه هنر http://vaa.journal.art.ac.ir/.../article_230_3433700904f9c93864... ۱۳۹۵/۵/۱۵ -  ثمین، کیانا فرهودى، ابوالفضل توکلی شاندیز و افشین شاهرودى موجود است که موضوع همه آنها فقط تاریخ عکاسی ژاپن است. در منابع انگلیسی کتابی از دانشگاه ییلو ام فراسر کارن...  
PDF اصل مقاله (1008 K)-دانشگاه گیلان http://gps.gu.ac.ir/.../pdf_10094_6cb1f7481b641173a4569d2511482... ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -  نشان میهاي دوم گردشگران خانه بندهاي قرارگیري براي است لازم روستایی نواحی بر پدیده این پیامدهاي به توجه باد. کنن را تبیین میروستاییا يهاخانه مسایل بارةدر ربطيذ...  
PDF کودکان استثنایی http://10.30.170.46/.../fileLoader.php?code=103b4f85a9b3a8600aa... ۱۳۹۷/۸/۲۹ -  ،دكتر علي دلاور، استاد روش تحقيق دانشگاه پيام نور ،استثنايي شيرين محمدزاده و پيوند ميهن دوست :انگليسيويراستاران ابوالفضل توكلي شانديز :فارسي ويراستار بازآفريني...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.