نتایج جستجو
صفحه ۴ | ۲۶,۸۰۵ نتیجه (۰.۲۲۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری*-دانشگاه آزاد اسلامی واحد... http://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/.../article_9225_5b4550939cb70b... ۱۳۹۷/۶/۳ -  علی رغم مباحث گسترده ای که از آن زمان تا کنون در این رابطه صورت گرفته، این پدیده هنوز به عنوان موضوعی مورد توجه، به ویژه در کشــورهای درحال توسعه مطرح می باشد.  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-1171-414479.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۹ -  کرد و این طبقه بندی از یک سو شامل واحدهای مسکونی با ترا کم بالا در مرا کز کثیف شهر و از سوی دیگر شامل سکونتگاه های خودرو می باشند که بدون هویت قانونی در اطراف شهر...  
PDF دانلود با لینک مستقیم-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline0235-14.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ -  جلوهاسکان غیررسمی از جمله پدیده درآمد و های غیررسمی با تجمعی از اقشار کمریزی نشده و خودرو در درون یا اطراف شهرها ظاهر شده است. سکونتگاهبرنامه شهرنشینی ناپایدار همراه...  
PDF تبیین نقش مؤلّفه های منظر حسّی مبتنی بر حواس در کیفیّت ادراک حسّی... http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline182-2.pdf ۱۳۹۸/۸/۲۸ -  شــهر اعم از بناها، فضاهــا، فعالیّت ها، صــدا و بوها در هنگام مواجهه شــهروند با پدیدة شــهر اســت. ماکاچیا در تعریف خود از کیفیّت محیط اشــاره می کند که کیفیّت محیطی...  
PDF بررسی تاثیر پرداخت یارانه بنزین بر تمرکز شهری در طی فرآیند هدفمندسازی... http://confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/.../303.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ -  اولین بار توسط مارک جفرسون ا متمرکز آنهورها در های اقتصادی کشای از جمعیت و فعالیتبزرگ که بخش عمدهاو برای توضیح پدیده شهرهای بسیار . شد جفرسون، ) شهر و پدیده را نخست شهری...  
PDF بررسی تاثیر پرداخت یارانه بنزین بر تمرکز شهری در طی فرآیند هدفمندسازی... http://confbank.um.ac.ir/modules/conf_display/.../303.pdf ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ -  اولین بار توسط مارک جفرسون ا متمرکز آنهورها در های اقتصادی کشای از جمعیت و فعالیتبزرگ که بخش عمدهاو برای توضیح پدیده شهرهای بسیار . شد جفرسون، ) شهر و پدیده را نخست شهری...  
PDF تاثیر حمل و نقل الکتریکی بر شاخص های آلودگی هوای کلان شهر تهران چکیده... http://www.iransg.com/saba_content/media/image/.../8351_orig.pd... ۱۳۹۶/۴/۳۰ -  موضوع براي شهر تهران بررسی شده است ي آلـودگی هـوا محاسـبه ها شاخصته شده و در نظر گرفالکتریکی يها کلتیموتورسزیاد خودروها و به عنوان راه حلی تواند یمي الکتریکی ها...  
PDF تاثیر حمل و نقل الکتریکی بر شاخص های آلودگی هوای کلان شهر تهران چکیده... http://www.iransg.com/saba_content/media/image/.../7303_orig.pd... ۱۳۹۴/۱۲/۱ -  موضوع براي شهر تهران بررسی شده است ي آلـودگی هـوا محاسـبه ها شاخصته شده و در نظر گرفالکتریکی يها کلتیموتورسزیاد خودروها و به عنوان راه حلی تواند یمي الکتریکی ها...  
PDF تاثیر حمل و نقل الکتریکی بر شاخص های آلودگی هوای کلان شهر تهران چکیده... http://tavanir.org.ir/ami/doc/article93/2.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۰ -  موضوع براي شهر تهران بررسی شده است ي آلـودگی هـوا محاسـبه ها شاخصته شده و در نظر گرفالکتریکی يها کلتیموتورسزیاد خودروها و به عنوان راه حلی تواند یمي الکتریکی ها...  
PDF دانلود فایل : basteh khabari-19-25 khordad.pdf ( 2994KB )-وب سایت... http://portal.uswr.ac.ir/.../basteh khabari-19-25 khordad_31017... ۱۳۹۷/۳/۲۹ -  كیوتیپروب 4۳ ......» : یرفاه و سلامت اجتماع« اخبار حوزه یقانون، دو مشکل اصل تیفساد و نبود حاکم /رو شیپ یها تیو اولو یشهر یآور تاب / 43 * یشهر یآور در تاب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.