نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲۸,۱۱۶ نتیجه (۰.۲۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF نقش آفرینیِ http://www.eabbassi.ir/.../article_culture_epiclivingAbbassi.pd... ۱۳۹۶/۳/۸ -  تشويق كرده است ،از منابعمشاركتي در بهره گيري با هم مردم همه جانبة با هدف همكاريِ «مقاومتي به عنوان 1«جوامع سالم»در بسياري از نقاط دنيا، در مناطق شهري و غير شهري،...  
SID.ir | طرح جايگزيني ماده معدني ميكا بجاي آزبست در لنت ترمز-پایگاه... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=1315 ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ -  كامپوزيتي بدون آزبست تنش هاي حرارتي در ديسک و لنت قطار تراکم الياف آزبست در هواي مناطق پرترافيک شهر تبريز بررسي پديده جيغ ترمز و تاثير پارامترهاي مختلف بر روي آن مقالات...  
PDF دانلود کتاب-طراحی وب سایت حسین عبده تبریزی و میثم رادپور http://www.iranfinance.net/.../Book _90-01-16__60698960.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  می هـا در امریکـا و ها توسط مـدیران آن انگیز خرید شرکت واقعۀ حیرت میلادی، شاهد 0891 شـهرت 2در این معاملات که به تملـک مـدیران . سپس سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بود ها...  
PDF 3 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 3 آبان 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/8/95-8-3.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  از نقطه. آینده نیز تدوین خواهد شد المللی قنات امروز نیز شهر یزد میزبان هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین. شود و انتقادات اعضا مدنظر قرار خواهد گرفت می بر اساس تصمیم دولت،...  
PDF بررسی شاخص های رشد هوشمند اسلامی در حوزه مرکزی مشهد چکیده... http://www.rcmc.mashhad.ir/.../1422694575777r4mh0sfftg0a9ed45jv... ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  ریزی برنامه ایرانی-اسلامی یشهر معماری های شاخص -2-5 .است شهر پدیده ،بوده حاکم های نظام ایدئولوژی بازتابنده دیرباز از که جغرافیایی های فضا از یکی ینیب جهان پایه...  
PDF خبرنامه شماره 25- اردیبهشت، خرداد و تیرماه-پژوهشگاه علوم انسانی و... http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/4/13874.pdf ۱۳۹۴/۱/۲۵ -  13 شهریور 2931 و از طریق پست الکترونیک به نشانی @ssergnocridahgla ri.ca.schi ارسال نمایند. لازم است خلاصه مقالات ارسالی شامل نام نویسنده، وضعیت تحصیلی، آدرس محل سکونت،...  
PDF پژوهشهای انجام شده-استانداری استان اصفهان http://training.ostan-es.ir/DorsaPax/Data/Sub_32/.../chkideh.pd... ۱۳۹۴/۱/۳۰ -  هاي استان اصفهان براساس شاخص شهرستان مندي از امكانات در ه ها با توجه به ميزان برخورداري و بهر بندي شهرستان توان به رتبه آن مي اساس توان جايگاه هر شهرستان را از نظر برخورداري...  
PDF دانلود کتاب http://www.finance.ir/Upload/.../Book _90-01-16__60698960.pdf ۱۳۹۴/۶/۶ -  می هـا در امریکـا و ها توسط مـدیران آن انگیز خرید شرکت واقعۀ حیرت میلادی، شاهد 0891 شـهرت 2در این معاملات که به تملـک مـدیران . سپس سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بود ها...  
PDF بررسی انتقادی سیاست ها و برنامه های توسعة شهری در ایران-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_58377_9ae431a166999847ca1... ۱۳۹۵/۹/۹ -  دارند نیاز ریزی برنامه و یسیاستگذار به طبیعی، های پدیده برخلاف شهرها خود خودبه ،ایمنی تأمین و عمومی ونقل حمل مسکن، به نیاز مانند شهری مسائل که داشت های همداخل...  
PDF تحلیل پراکندهرویی شهری با استفاده از فن تحلیل عاملی موردپژوهی: نواحی... http://shahr.journals.umz.ac.ir/.../article_2088_6a5719c4480381... ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  نهایت مباحث روش و تجربی مرتبط نظری ی مختصر بر مفاهیم و مبانیمرور .2 قرار گرفته سال است مورد بحث 07ای است که بیش از پدیده» شهر«رویی مانند خود پراکنده جربی و ت به...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.