نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۲۶,۸۰۵ نتیجه (۰.۲ ثانیه)
نتایج علمی
PDF 2 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 2 مهر 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/7/95-7-2.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  اند میلیارد نفر دسترسی به آب مطمئن و سالم نداشته توان گفت آب موضوع بسیار حیاتی با توجه به مطالب ذکرشده می. است) میلیارد روستایی میلیارد شهری و نیم یک (میلیارد نفر...  
PDF (برای دانلود کلیک کنید)-متلب سایت | آموزش متلب | مقالات و فیلم های … http://files.matlabsite.com/docs/papers/.../icee2010-192.pdf ۱۳۹۴/۸/۲ -  تبدیل موجک، نیز استفاده شده است شواهد، مدل فازي، تبدیل موجک سیگنال ترافیک، نظریه-کلید واژه مقدمه -1 افزایش روز افزون خودروها در سطح شهرها باعث شده است ترافیک...  
PDF نقش آفرینیِ http://www.eabbassi.ir/.../article_culture_epiclivingAbbassi.pd... ۱۳۹۶/۳/۸ -  تشويق كرده است ،از منابعمشاركتي در بهره گيري با هم مردم همه جانبة با هدف همكاريِ «مقاومتي به عنوان 1«جوامع سالم»در بسياري از نقاط دنيا، در مناطق شهري و غير شهري،...  
PDF دانلود آغاز دانلود-ایمان قم http://www.imandaily.ir/archive/send/.../1435-1398-08-12 ۱۳۹۸/۸/۲۳ -  اینجانب به نمایندگی از خادمان مردم شریف، ولایت مدار و انقلابی قم مقدس در مجموعه مدیریت شهری، ضمن گرامیداشت یوم الله 31 آبان و شهدای این روز، اعلام می دارد که...  
PDF مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری (2 ) دکتر عبده تبریزی و میثم راد... http://atashani.ir/.../مجموعه-مقالات-مالی-و-سرمایه-گذاری.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  می هـا در امریکـا و ها توسط مـدیران آن انگیز خرید شرکت واقعۀ حیرت میلادی، شاهد 0891 شـهرت 2در این معاملات که به تملـک مـدیران . سپس سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بود ها...  
PDF بررسی شاخص های رشد هوشمند اسلامی در حوزه مرکزی مشهد چکیده... http://www.rcmc.mashhad.ir/.../1422694575777r4mh0sfftg0a9ed45jv... ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  ریزی برنامه ایرانی-اسلامی یشهر معماری های شاخص -2-5 .است شهر پدیده ،بوده حاکم های نظام ایدئولوژی بازتابنده دیرباز از که جغرافیایی های فضا از یکی ینیب جهان پایه...  
PDF دانلود کتاب-طراحی وب سایت حسین عبده تبریزی و میثم رادپور http://www.iranfinance.net/.../Book _90-01-16__60698960.pdf ۱۳۹۴/۱/۴ -  می هـا در امریکـا و ها توسط مـدیران آن انگیز خرید شرکت واقعۀ حیرت میلادی، شاهد 0891 شـهرت 2در این معاملات که به تملـک مـدیران . سپس سایر کشورهای پیشرفتۀ صنعتی بود ها...  
PDF 3 اخبار داخلی کشاورزی و آب - هفته 3 آبان 95 http://www.awnrc.com/images/pdf/news/95/8/95-8-3.pdf ۱۳۹۷/۶/۴ -  از نقطه. آینده نیز تدوین خواهد شد المللی قنات امروز نیز شهر یزد میزبان هشتمین نشست شورای حکام مرکز بین. شود و انتقادات اعضا مدنظر قرار خواهد گرفت می بر اساس تصمیم دولت،...  
PDF اصل مقاله (6798 K) جنسیت و توسعه: نگاهی به تحولات جمعیت شناختی... http://jisds.srbiau.ac.ir/.../article_1924_fa295f22ef6129f066bd... ۱۳۹۶/۶/۲۵ -  قبیله اي و چه در دوران جدید به سبک بوده شهرنشینی بوده و سعی در بهتر زیستن داشته است و حرکت از وضعیت هم اکنون به سوي مطلوب، دغدغه اصلی او است. این تغییر را می توان در...  
PDF بررسی انتقادی سیاست ها و برنامه های توسعة شهری در ایران-دانشگاه تهران https://journals.ut.ac.ir/.../article_58377_9ae431a166999847ca1... ۱۳۹۵/۹/۹ -  دارند نیاز ریزی برنامه و یسیاستگذار به طبیعی، های پدیده برخلاف شهرها خود خودبه ،ایمنی تأمین و عمومی ونقل حمل مسکن، به نیاز مانند شهری مسائل که داشت های همداخل...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.