نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۵۹,۸۷۸ نتیجه (۰.۱۱۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-548-334296.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  انـد هاي رخداد این پدیـده مقایسـه شـده دما و بارش ماهانه مشهد با مقادیر حدي شاخص انسو در دوره. حذف روند انجام شده است نتایج تحلیل النینوهاي شدید نشان داد که. هاي...  
PDF مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو النینو، ﻻنینا بر دما و بارش... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1062175.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  انـد هاي رخداد این پدیـده مقایسـه شـده دما و بارش ماهانه مشهد با مقادیر حدي شاخص انسو در دوره. حذف روند انجام شده است نتایج تحلیل النینوهاي شدید نشان داد که. هاي...  
PDF دریافت فایل (388.7k)-دانشگاه امام رضا http://libportal.imamreza.ac.ir/.../پدیده داعش و شگردهای رسانه ... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  پدیده داعش و شگردهای رسانهای پدیدآورده )ها( : نجات پور،مجید؛میلانی،جمیل؛نجات،سیدعلی علوم اجتماعی :: مطالعات رسانه و امت :: پاییز و زمستان 3931- شماره 1 از 98 تا 101 آدرس...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-548-334684.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  بوده و براي نمونه باعث افزايش بارندگي درفصل تابستان شده است وهش ابتدا اثبات ايجاد پديده جزيره گرمـايي هدف از انجام اين پژ بوسيله نمايـه ( گلمكان)در كلانشهر مشهد...  
PDF اجتماعی موثر بر پدیده ی تکدی گری؛ مطالعه ی موردی در شهر-مطالعه ی علل... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-36-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  (0002 ی موردی در شهر مشهد مطالعه گری؛ ی تکدی اجتماعی مؤثر بر پدیده - ی علل اقتصادی مطالعه 14 از نظـر قـانونی مجـاز متکـدیان در کشورهایی کـه فعالیـ ت...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/1710.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۳ -  فوتبال؛ از کار سخت فولادی ها در مشهد تا گرمای آزار دهنده آبادان برای پدیده! معاون استاندار خراسان رضوی: همه ظرفیت ها را برای ساماندهی اتباع غیر مجاز به کار می...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/10/40.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۱ -  به فکر گرفتن سهمیه آسیا هستیم سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد می گوید میزبانی در جم او و تیمش را اذیت کرده و باعث شده آن ها با دو سفر به مشهد برگردند. «رضا مهاجری»،...  
PDF بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله‌های جدار چاه‌های... http://isiwee.ir/files/site1/magazine/13-5.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  ها در شهر مشهد2شکل ( مطالعهبررسي پدیده نشست در محدوده مورد هاي آبخوان محدوده لايه سيلت در رس و وجود با آب سطح برداشت آب موجب پايين آمدن ،مطالعه وردم افت سطح آب...  
PDF بررسی عوامل موثر در فرونشست های دشت مشهد و پیامدهای ژئومورفیک... http://irangeomorphology.ir/files/site1/.../subsidence(1).pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  آماربرداري می رسد سال از طرفـی پیامـدهاي ژئومورفیـک ناشـی از پدیـده . ایستابی در آبخوان دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه می باشد با استفاده از تکنیک راداري...  
PDF شناسایی علل و فرایندهای موثر بر پدیده روسپیگری مورد مطالعه: شهر... http://sisp.ispa.ir/WebUsers/ispa/.../13980308189811-F.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  آن است که به بررسی پدیده روسپیگري در مهم تـرین شـهر اسـتان خراسـان رضـوي رسد لزوم پرداختن به این موضوع با استناد به پنهـانی بـودن بنظر می. یعنی شهر مشهد بپردازد روسپیگري...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.