نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۵۴,۶۱۰ نتیجه (۰.۱۱۵ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو النینو، ﻻنینا بر دما و بارش... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1062175.pdf ۱۳۹۶/۱۰/۲ -  انـد هاي رخداد این پدیـده مقایسـه شـده دما و بارش ماهانه مشهد با مقادیر حدي شاخص انسو در دوره. حذف روند انجام شده است نتایج تحلیل النینوهاي شدید نشان داد که. هاي...  
PDF دریافت فایل (388.7k)-دانشگاه امام رضا http://libportal.imamreza.ac.ir/.../پدیده داعش و شگردهای رسانه ... ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ -  پدیده داعش و شگردهای رسانهای پدیدآورده )ها( : نجات پور،مجید؛میلانی،جمیل؛نجات،سیدعلی علوم اجتماعی :: مطالعات رسانه و امت :: پاییز و زمستان 3931- شماره 1 از 98 تا 101 آدرس...  
PDF دریافت فایل مقاله-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://journals.msrt.ir/files/site1/.../article-548-334684.pdf ۱۳۹۷/۱۲/۵ -  بوده و براي نمونه باعث افزايش بارندگي درفصل تابستان شده است وهش ابتدا اثبات ايجاد پديده جزيره گرمـايي هدف از انجام اين پژ بوسيله نمايـه ( گلمكان)در كلانشهر مشهد...  
PDF ررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1039841.pdf ۱۳۹۶/۳/۹ -  ها در شهر مشهد2شکل ( مطالعهبررسي پدیده نشست در محدوده مورد هاي آبخوان محدوده لايه سيلت در رس و وجود با آب سطح برداشت آب موجب پايين آمدن ،مطالعه وردم افت سطح آب...  
PDF اجتماعی موثر بر پدیده ی تکدی گری؛ مطالعه ی موردی در شهر-مطالعه ی علل... http://journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-36-en.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۰ -  (0002 ی موردی در شهر مشهد مطالعه گری؛ ی تکدی اجتماعی مؤثر بر پدیده - ی علل اقتصادی مطالعه 14 از نظـر قـانونی مجـاز متکـدیان در کشورهایی کـه فعالیـ ت...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/08/1710.pdf ۱۳۹۶/۵/۲۳ -  فوتبال؛ از کار سخت فولادی ها در مشهد تا گرمای آزار دهنده آبادان برای پدیده! معاون استاندار خراسان رضوی: همه ظرفیت ها را برای ساماندهی اتباع غیر مجاز به کار می...  
PDF تحلیل آماری، ترمودینامیکی و همدیدی پدیده تگرگ در استان لرستان-دانشگاه... http://jzpm.miau.ac.ir/.../article_772_9876cdf199d0328cb4bfa031... ۱۳۹۶/۷/۷ -  است یرپذامکان ربوطهم یکدها از اطلاع با تنها هاپدیده سایر با -می یکبار ساعت سه هر و سینوپ ساعات به مربوط فقط کدها این که جایی آن از اما ،کرد استفاده مربوطه کدهای...  
PDF دریافت PDF روزنامه http://sobhe-emrooz.ir/wp-content/uploads/2017/10/40.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۱ -  به فکر گرفتن سهمیه آسیا هستیم سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد می گوید میزبانی در جم او و تیمش را اذیت کرده و باعث شده آن ها با دو سفر به مشهد برگردند. «رضا مهاجری»،...  
PDF بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله‌های جدار چاه‌های... http://isiwee.ir/files/site1/magazine/13-5.pdf ۱۳۹۵/۱۰/۴ -  ها در شهر مشهد2شکل ( مطالعهبررسي پدیده نشست در محدوده مورد هاي آبخوان محدوده لايه سيلت در رس و وجود با آب سطح برداشت آب موجب پايين آمدن ،مطالعه وردم افت سطح آب...  
PDF بررسی عوامل موثر در فرونشست های دشت مشهد و پیامدهای ژئومورفیک... http://irangeomorphology.ir/files/site1/.../subsidence(1).pdf ۱۳۹۵/۹/۲۶ -  آماربرداري می رسد سال از طرفـی پیامـدهاي ژئومورفیـک ناشـی از پدیـده . ایستابی در آبخوان دشت مشهد بر اثر برداشت بی رویه می باشد با استفاده از تکنیک راداري...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.