نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵۴,۶۱۰ نتیجه (۰.۱۵۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20151008092306-10003-136.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۳ -  است یرپذامکان ربوطهم یکدها از اطلاع با تنها هاپدیده سایر با -می یکبار ساعت سه هر و سینوپ ساعات به مربوط فقط کدها این که جایی آن از اما ،کرد استفاده مربوطه کدهای...  
PDF نگاهی به آسیب های اجتماعی و جرائم در حاشیه شهر مشهد و بررسی عوامل... http://sisp.ispa.ir/WebUsers/ispa/.../13980308189814-F.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  است اي شـهر هاي اجتماعی موثرنـد، نیـز در منـاطق حاشـیه مطابق نظریات ذکر شده در وقوع جرم و آسیب هـاي اجتمـاعی و دهـد رابطـه آسـیب نتـایج نشـان مـی .مشهد داراي...  
PDF شناسایی علل و فرایندهای موثر بر پدیده روسپیگری مورد مطالعه: شهر... http://sisp.ispa.ir/WebUsers/ispa/.../13980308189811-F.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  آن است که به بررسی پدیده روسپیگري در مهم تـرین شـهر اسـتان خراسـان رضـوي رسد لزوم پرداختن به این موضوع با استناد به پنهـانی بـودن بنظر می. یعنی شهر مشهد بپردازد روسپیگري...  
PDF تحلیل آماری، ترمودینامیکی و همدیدی پدیده تگرگ در استان لرستان-دانشگاه... http://journals.miau.ac.ir/.../article_772_9876cdf199d0328cb4bf... ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  است یرپذامکان ربوطهم یکدها از اطلاع با تنها هاپدیده سایر با -می یکبار ساعت سه هر و سینوپ ساعات به مربوط فقط کدها این که جایی آن از اما ،کرد استفاده مربوطه کدهای...  
PDF دانلود مقاله-غول آباد http://ghoolabad.com/.../rupture_earth_road_plain_yazd_ardakan_... ۱۳۹۵/۴/۲۵ -  دیده شده است… اردکان بروز این پدیده - جان، دشت مشهد و دشت یزدسیر .[ 1] مشکلات حادی را ایجاد کرده است پناهکمک 281 6831قل، سال چهارم، شماره دوم،...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160105164535-10013-123.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  كند نمي اي كه كمتر به آن توجه شده، شهرنشيني كشاورزان و تبـديل تـدريجي در اين ميان پديده است، كه گاه درنهايت منجر به تبديل روستا ( كشاورزي)روستا به مكاني براي...  
PDF اصل مقاله (1548 K) سنجش اثرگذاری توزیع فضایی جمعیت بر تغییراقلیم شهری... http://jsaud.sru.ac.ir/.../article_983_e201b115bec40b64faf487d2... ۱۳۹۷/۱۱/۶ -  تحقیقات نشان داده اندبوده روبرو جزایر حرارتی پدیده چند درشهر مشهد نیز با این پدیده مواجه شده است. ، شده برابر دو شهر این جمعیت که حالی در اخیر دهه موضوع...  
PDF 95-11-30-اقتصاد پویا http://eghtesad-pooya.com/news/wp-content/.../95-11-30-1.pdf ۱۳۹۷/۴/۱۵ -  بانک مرکزی عمان در زمانی که مشکل جابجایی منابع آزاد شده، قبل از اجرای برجام را داشتیم با ما همکاری کرد و از طریق آنها توانســتیم مشکل را بر طرف کنیم. بخشی از آن...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2017/10/final-web-1018.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۷ -  برخـورد کـرد. 3 4 بحران ریزگرد به کرمان، سیستان و ایلام رسید مدیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار می گوید این سه استان پس از خوزستان در اولویت اقدامات مقابله...  
PDF تبیین پدیده ی چاقی و عوامل موثر بر ان از دیدگاه دختران نوجوان- یک... http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-1328-fa.pdf ۱۳۹۶/۱/۱۵ -  باشد چاقي و اضافه وزن در بين نوجوانان ميي پديده ساز هاي رفتاري زمينه ، عدم توجه به متغيرگران پژوهش اخلات اصلاح چاقي را عامل موثري در عدم موفقيت مد ي بنابراين...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.