نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۵۹,۸۷۸ نتیجه (۰.۱۶۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20151008092306-10003-136.pdf ۱۳۹۵/۸/۲۳ -  است یرپذامکان ربوطهم یکدها از اطلاع با تنها هاپدیده سایر با -می یکبار ساعت سه هر و سینوپ ساعات به مربوط فقط کدها این که جایی آن از اما ،کرد استفاده مربوطه کدهای...  
PDF نگاهی به آسیب های اجتماعی و جرائم در حاشیه شهر مشهد و بررسی عوامل... http://sisp.ispa.ir/WebUsers/ispa/.../13980308189814-F.pdf ۱۳۹۸/۴/۱۰ -  است اي شـهر هاي اجتماعی موثرنـد، نیـز در منـاطق حاشـیه مطابق نظریات ذکر شده در وقوع جرم و آسیب هـاي اجتمـاعی و دهـد رابطـه آسـیب نتـایج نشـان مـی .مشهد داراي...  
PDF شماره چهل و پنجم آذر 96 http://www.kharazmi.ir/Resources/Doc/vakharazm/45.pdf ۱۳۹۸/۵/۱۲ -  ارز در بازار گزارش می دهد دو روی سکه افزایش نرخ ارز برای اصلاح سیستم مالیاتی کشور مالیات به شرط بهبود فضای کسب وکار بر پدیده نوظهور اقتصاد جمعی آن چه از آِن من...  
PDF تحلیل آماری، ترمودینامیکی و همدیدی پدیده تگرگ در استان لرستان-دانشگاه... http://journals.miau.ac.ir/.../article_772_9876cdf199d0328cb4bf... ۱۳۹۶/۷/۱۹ -  است یرپذامکان ربوطهم یکدها از اطلاع با تنها هاپدیده سایر با -می یکبار ساعت سه هر و سینوپ ساعات به مربوط فقط کدها این که جایی آن از اما ،کرد استفاده مربوطه کدهای...  
PDF دانلود مقاله-غول آباد http://ghoolabad.com/.../rupture_earth_road_plain_yazd_ardakan_... ۱۳۹۵/۴/۲۵ -  دیده شده است… اردکان بروز این پدیده - جان، دشت مشهد و دشت یزدسیر .[ 1] مشکلات حادی را ایجاد کرده است پناهکمک 281 6831قل، سال چهارم، شماره دوم،...  
PDF دریافت-پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی http://www.ensani.ir/storage/.../20160105164535-10013-123.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  كند نمي اي كه كمتر به آن توجه شده، شهرنشيني كشاورزان و تبـديل تـدريجي در اين ميان پديده است، كه گاه درنهايت منجر به تبديل روستا ( كشاورزي)روستا به مكاني براي...  
PDF دریافت-شهرسازی آنلاین http://www.shahrsazionline.com/.../shahrsazionline671-5.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۲ -  تحقیقات نشان داده اندبوده روبرو جزایر حرارتی پدیده چند درشهر مشهد نیز با این پدیده مواجه شده است. ، شده برابر دو شهر این جمعیت که حالی در اخیر دهه موضوع...  
كاربرد آناليز احتمال در تعيين عمق بهينه تونل خط دوم قطار شهري... https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=46246 ۱۳۹۸/۱۰/۷ -  مطالعه موردي: قطعه شرقي- غربي تونل خط هفت متروي تهران بررسي عمق بهينه استقرار تونل در مسير خط 2 قطار شهري مشهد بررسي عددي پديده اثر پيستوني درون يکي از تونل هاي سيستم...  
PDF دریافت نسخه پی دی اف-روزنامه کرمان https://payamema.ir/pubfiles/edd/2017/10/final-web-1018.pdf ۱۳۹۶/۷/۲۷ -  برخـورد کـرد. 3 4 بحران ریزگرد به کرمان، سیستان و ایلام رسید مدیر ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار می گوید این سه استان پس از خوزستان در اولویت اقدامات مقابله...  
PDF اصل مقاله (664 K)-دانشگاه گیلان http://gps.gu.ac.ir/.../pdf_5365_b3fab2fa4e2bd261a5e53bd1ca2a16... ۱۳۹۴/۶/۶ -  براین اساس در این مطالعه با طرح این فرضیه که، به نظر می مندي و توسعه خدمات بهداشتی درمانی با یکدیگر متفاوت است، با استفاده نشین شهر مشهد از نظر بهرهحاشیه و ترکیب...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.