نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۵۰,۸۵۸ نتیجه (۰.۱۰۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF ورزشی پرسپولیس-شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه... https://journals.ut.ac.ir/.../article_65882_a1e4df83a7968c93dfc... ۱۳۹۷/۳/۱۹ -  باشگاه پرسپوليس است فوتبالران هدف كلي پژوهش حاضر شناسايي راهكارهاي حفظ و افزايش هوادا قياز روش تحق ،سيهواداران فوتبال باشگاه پرسپول شيحفظ و افزاعوامل ييشناسا يبرا...  
PDF ජدی با دل ໑ ر හඵ-آموزشگاه علوی http://alavi.ir/.../mardi-ba-del-shir_www.ketabesabz.com_.pdf ۱۳۹۵/۹/۲۴ -  كرده است صد هزار نفري سرخ را تواند يك ارتش ور مياست چرا كه فقط يك امپرات پرسپوليس در حالي با كمك . رزشي گرد هم آورددر يك استاديوم و به مقام اول سال قبل از آن...  
PDF بیانیه پرسپولیس برای بازی با النصر عربستان-رودان نیوز http://roodannews.ir/tag/برای/page/6/?print=pdf-search ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ -  این یک شعار نیست، باوری است که تک تک ما بارها آن را تجربه کردهایم. پرسپولیس اگر زنده است بخاطر نفسهای گرم هوادارانش است و اگر به آب و آتش میزند تا خود را از بند...  
PDF دریافت-پرتال جامع علوم انسانی http://www.ensani.ir/storage/.../20170226051603-9937-175.pdf ۱۳۹۶/۱/۶ -  دنراد دنرب هب يشرگن دعب رد مه و يرادافو يراتفر دعب رد مه هك داد ناشن نويسرگر ليلحت دنرب تيوه ينيب شيپ رظن زا تيمها لوا هجرد رد دنرب ناشن و مان ،يرادافو يايازم...  
PDF اصل مقاله (370.69 K)-دانشگاه علامه طباطبایی http://journals.atu.ac.ir/.../article_9886_3647aef58b82a9992a18... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  باشگاه داشته باشد شگاه و در تواند در درگیر شدن هواداران به صفحه با زمان پست گذاري می .نهایت بهبود رابطۀ باشگاه با هواداران کمک کند قصد حضور، پرسپولیس، کیفیت...  
PDF تاثیر درگیری در رسانه اجتماعی اینستاگرام بر کیفیت رابطه و رفتار... http://nms.atu.ac.ir/.../article_9886_3647aef58b82a9992a18c5761... ۱۳۹۸/۶/۲۶ -  باشگاه داشته باشد شگاه و در تواند در درگیر شدن هواداران به صفحه با زمان پست گذاري می .نهایت بهبود رابطۀ باشگاه با هواداران کمک کند قصد حضور، پرسپولیس، کیفیت...  
PDF زیلوی ایرانی جهانی شد آمارگیری نیروی کار فصل پاییز از 91آبان تا 2 آذر... http://payamdaily.ir/attachments/.../All- 19 Aban low.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ -  صفحه 2 2 حسینی همدانی:گزارش «پیام آشنا» از اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور؛ ناکارآمدی های گذشته جبران شود فوتبال ایران در انتظار حماسه بزرگ پرسپولیس مایحتاجی...  
PDF شماره 3500 شنبه 4 خرداد-نصف جهان https://nesfejahan.net/files/fa/news/1398/3/2/151861_388.pdf ۱۳۹۸/۳/۴ -  منفى پیش برنده است لایى زن به پیکه شاید بازگردد! وحید امیرى، ستاره بى چون و چراى فصل هفدهم پرسپولیس بود. او از ابتدا تا انتهاى فصل با گل، پاس گل و بازى تکنیکى خود،...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه خوارزمی تهران https://jrsm.khu.ac.ir/article-1-2699-fa.pdf ۱۳۹۷/۵/۲۹ -  .اهمیت داشته باشد تیم دو هوادار خترد دانشجویان میان بنابراین از .استبینی شده پیش هاآن تیمی کیفیت با استقلال و پرسپولیس هواداران نامۀپرسش و نفر به طور تصادفی...  
PDF نسخه Pdf-کلیک http://vatanemrooz.ir/Newspaper/PagePDF/26396 ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ -  پرسپولیسی ها نیست. این شوک بهای سنگینی را برای برانکو و مدیریت باش��گاه در بر داشت. از این رو طاهری چندین جلسه را با تاج و همچنین وزیر ورزش برگزار کرد که ماحصل این...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.