نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۱۳,۴۰۳ نتیجه (۰.۱۳ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله (1115 K)-وب سایت دانشگاه سمنان http://jcp.semnan.ac.ir/.../article_2239_23eb9d168515b8767cd4ad... ۱۳۹۷/۵/۱۰ -  مرتبط با آن، همبستگی منفی بالایی دارد، اما با و علائ و 63، 73، 43 ،13 ]اضطراب و علائم آن همبستگی ندارد از [83]2. در پژوهش چلسی، ویلسون، وودارد و کلمری[73 بینی برای پیش...  
PDF متن کامل (PDF)-انجمن ملی فرش ایران فرش شفقی تبریز https://goljaam.icsa.ir/article-1-207-fa.pdf ۱۳۹۷/۳/۱۳ -  طرح قالی های ایشان یا اقتباسی است، مانند طرح های شیخ صفی، چلسی و... یا ابداعی است، مانند طرح کوزه کنانی. در هر دو مورد، تحت تأثیر طرح های اصیل شمال شرق ایران و...  
PDF اصل مقاله (296 K)-دانشگاه کردستان http://fcp.uok.ac.ir/.../pdf_9221_0bb87f94da531a44f1cec68fa6473... ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ -  همکاران )1931اردلان، نظري و نصیري، ي فر، نیکخواه، قائم ؛ روشن چلسی، شعیري، عطر0/78تا 0/37آلفاي کرونباخ این ابزار را از گزارش 0/28تا 0/16آزمایی را از -، و ضریب باز0/18تا...  
PDF اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی... https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1056989.pdf ۱۳۹۶/۳/۹ -  مرتبط با آن، همبستگی منفی بالایی دارد، اما با و علائ و 63، 73، 43 ،13 ]اضطراب و علائم آن همبستگی ندارد از [83]2. در پژوهش چلسی، ویلسون، وودارد و کلمری[73 بینی برای پیش...  
PDF دریافت متن کامل سی امین شماره فصلنامه مشرق موعود در قالب پی دی اف، با... http://tarikh.imam.miu.ac.ir/.../mashriq-mouood-30-sokhane_tari... ۱۳۹۴/۷/۲۸ -  مترجن :پور:یفخ>ح:دیمج پخش: مدیر :کم>لی:مهدی شهاره: نیا تحریریه: هیئت= @ کجرحAن=ضAر=ردکت=و@لهسلهرن=لام@لاس=حجت تهران‌مدرس‌تربیت‌دانشگاه‌استاد وهش‌ر وهشکده‌علهی‌هیئت‌عضو‌و‌استادیار =...  
PDF دریافت فایل-شورای انقلاب فرهنگی http://zn.farhangoelm.ir/getattachment/.../2782 ۱۳۹۶/۱/۱۴ -  همکاران )1931اردلان، نظري و نصیري، ي فر، نیکخواه، قائم ؛ روشن چلسی، شعیري، عطر0/78تا 0/37آلفاي کرونباخ این ابزار را از گزارش 0/28تا 0/16آزمایی را از -، و ضریب باز0/18تا...  
PDF گردشگری-روزنامه شهرآرا http://shahrara.com/news/1392/2/12/pdf/8.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۶ -  در این روستاها که در مناطقی کوهستانی تر از قمصر و نیاســر قرار دارند، گل ها دیرتر شکوفا می شوند و گلاب غلیظ تری در آن ها تهیه می شود. بهتر است در گشتی که به این...  
PDF تدوین راهبردهای مسئولیت اجتماعی باشگاههای لیگ برتر فوتبال... http://smrj.ssrc.ac.ir/.../article_992_02b88ba51d09faa462f64a19... ۱۳۹۷/۲/۸ -  استناد میوزی وجود داشته و قابلاز جهان باستان تا دنیای مدرن امر کنیم، این موضوع گیری از منابع های آن در بیشتر مواقع با بهرهبسته به اهداف و کارکرد یر سازمانهای...  
PDF دانلود مقاله-نیروی انتظامی http://init.jrl.police.ir/.../5efbe802848e8c69de0468aea6eb98e8b... ۱۳۹۶/۴/۲۹ -  آگاهی از شخصیت افراد می تاین ویژگی ها برای پیش بینی رفتار چارچوبی به شناسایی بگمارند که این کار به نوبه خود کند تا افراد واجد شرایط را در پست های مختلف به مدیریت...  
PDF اصل مقاله (437 K)-وب سایت دانشگاه مازندران http://msb.journals.umz.ac.ir/.../pdf_839_d068cebc297dc1f09bd02... ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ -  هدف از این تحقیق، هاي ورزشی به عوامل متعددي بستگی دارد که یکی از این عوامل تعادل رقابتی میجذابیت لیگ مقدمه و هدف: مقایسه تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.