نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱,۲۶۳ نتیجه (۰.۱۲۱ ثانیه)
نتایج علمی
PDF مشاهده فایل PFD-شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی http://shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/nashriyat/name16.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  است ولى استناد به مطالب آن با ذكر مأخذ بلامانع است .شود از هر گونه اظهارنظر محققان ارجمند استقبال مىــ :مشاوران علمى اين شماره (علوم سياسى)دكتر بهادر...  
PDF بررسی تحلیل ی برونداد علمی جهان در حوزه کتابخانه دیجیتا لی در پایگاه... http://rsci.shahed.ac.ir/.../article_508_d9540f563944508832eb37... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  اند و يا در حال طراحي در راستاي آغاز حركت به سمت ها حركت به اين سمت را آغاز كردهامروزه اكثر كتابخانه ها در روند هم گامي با فناوري با تبديل شدن به بدين منظور...  
PDF سهولت انجام کسب‌وکار رفع تبعیض و افزایش کارایی.pdf2.59 MB-معاونت امور... http://econo.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2cf29333-6f80-4bee-ab4e-23... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  ضروری قوه سه هر در وضعیت تاییر برای سیاسی اراده و اجماع های توسعه بخش خصوصی و مجموعه کتا از کتا اولین عنوان به حاضر اثر آینذده در شذود می تلا و است شده منتشر این معاونت...  
PDF سهولت انجام کسب‌وکار رفع تبعیض و افزایش کارایی.pdf2.59 MB-وزارت امور... http://econo.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2cf29333-6f80-4bee-ab... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  ضروری قوه سه هر در وضعیت تاییر برای سیاسی اراده و اجماع های توسعه بخش خصوصی و مجموعه کتا از کتا اولین عنوان به حاضر اثر آینذده در شذود می تلا و است شده منتشر این معاونت...  
PDF کتاب اسناد لانه جاسوسی جلد7-عصر دیپلماسی http://asrdiplomacy.ir/wp-content/uploads/2018/04/7.pdf ۱۳۹۷/۲/۸ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
PDF اصل مقاله 564.13 K http://www.aquaculturesciences.ir/.../article_101673_67e33825d0... ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ -  یرانگرگان، ا ی،کشاورز .یادانشگاه گرانادا، گرانادا، اسپان ی،گروه جانورشناس4 .دانشگاه پورتو، پورتو، پرتغال یست،ز یطو مح یاییعلوم در یقاتمرکز تحق5...  
  PDF قسمت هفتم-سایت شهید آوینی http://old.aviny.com/books/laneh-jasoosi/7.pdf ۱۳۹۴/۸/۲۸ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
PDF سهولت انجام کسب‌وکار رفع تبعیض و افزایش کارایی.pdf2.59 MB-وزارت امور... http://economic.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2cf29333-6f80-4bee... ۱۳۹۸/۸/۲۷ -  ضروری قوه سه هر در وضعیت تاییر برای سیاسی اراده و اجماع های توسعه بخش خصوصی و مجموعه کتا از کتا اولین عنوان به حاضر اثر آینذده در شذود می تلا و است شده منتشر این معاونت...  
PDF اصل مقاله 465.58 K-پژوهشنامه علوم سیاسی http://www.ipsajournal.ir/.../article_360_6ff1f0347ccefcbe03e61... ۱۳۹۸/۴/۲۷ -  بحران» پژوهش، يها یافتهس براسا .اند گذاشته ریتأث (3891)گرانادا اي یخیتــارقیــاس ، ســه(...  
PDF بخش سوم-نقش سرپرستان سراهای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان، به عنوان... http://craqe.com/uploads_content/1397/721_1.pdf ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  که البته تحقق ی آید. زیرا این دانشگاه بیش از هر نهاد دیگري با تحول ، توسعه ، نو شدن و اصلاح فرایند ها و روش ها سروم آن با توسعه فعالیت هاي پژوهشی به ویژه توسعه و...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.