نتایج جستجو
صفحه ۶ | ۱,۲۴۸ نتیجه (۰.۴۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF اصل مقاله 884.6 K-دانشگاه بوعلی سینا همدان https://www.nbsh.basu.ac.ir/.../article_3054_f2191a28914d647c49... ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ -  دانشــجوی دکتــری مؤسســه ی جغرافیــا و مطالعــات منطقــه ای، دانشــگاه گــراس، اتریــش. VI. پژوهشــگر گــروه پترولــوژی و مینرالــوژی، دانشــگاه گرانــادا،...  
PDF بررسی تحلیل ی برونداد علمی جهان در حوزه کتابخانه دیجیتا لی در پایگاه... http://rsci.shahed.ac.ir/.../article_508_d9540f563944508832eb37... ۱۳۹۷/۹/۱۴ -  اند و يا در حال طراحي در راستاي آغاز حركت به سمت ها حركت به اين سمت را آغاز كردهامروزه اكثر كتابخانه ها در روند هم گامي با فناوري با تبديل شدن به بدين منظور...  
PDF سهولت انجام کسب‌وکار رفع تبعیض و افزایش کارایی.pdf2.59 MB-وزارت امور... http://econo.mefa.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2cf29333-6f80-4bee-ab... ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ -  ضروری قوه سه هر در وضعیت تاییر برای سیاسی اراده و اجماع های توسعه بخش خصوصی و مجموعه کتا از کتا اولین عنوان به حاضر اثر آینذده در شذود می تلا و است شده منتشر این معاونت...  
PDF سهولت انجام کسب‌وکار رفع تبعیض و افزایش کارایی.pdf2.59 MB-معاونت امور... http://econo.ir/.../ShowFile.aspx?ID=2cf29333-6f80-4bee-ab4e-23... ۱۳۹۶/۱۲/۵ -  ضروری قوه سه هر در وضعیت تاییر برای سیاسی اراده و اجماع های توسعه بخش خصوصی و مجموعه کتا از کتا اولین عنوان به حاضر اثر آینذده در شذود می تلا و است شده منتشر این معاونت...  
  PDF دانلود -واحد مرکزی خبر http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1395/8/.../470183_660.pdf ۱۳۹۵/۸/۱۴ -  او )وابسته نظامی فرانسه( پیش بینی می کند که اـگر شاه در دو هفته آتی اقدامات گسترده ای را در پیش نگیرد٬ تا پایان اـکتبر مجبور به ترک ایران خواهد شد. طبق پیش بینی وی...  
PDF اصل مقاله (196 K)-دانشگاه تبریز https://perlit.tabrizu.ac.ir/.../pdf_3869_0850b093e79636b253753... ۱۳۹۸/۱۱/۶ -  نیز اجازه نداشت در فضاي باز ظاهر شود و خورشید را داراي آن منزلـت دانستند که بر امپراتور بتابد. بومیان گرانـادا در آمریکـاي جنـوبی، کسـانی را کـه بایـد فرمـانروا یـا...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 4 شبکه های تلویزیونی. 9... https://www.ict.gov.ir/.../1482_634953984135786031.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  است گرفته ارز بازار نوسانات از را تأثير كمترين شيراز در كشور جنوب فركانسي فضاي ياب جهت سايت اندازي راه • بهره به شيراز در امروز كشور جنوب فركانسي فضاي ياب جهت و مانيتورينگ...  
PDF مروری بر نشست بازنمایی باغ ایرانی در سایر هنرها http://www.herampey.com/review/rigoa-fa.pdf ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  کشمیر به این شیوه شکل گرفتند.های زیبای آندلسی (الحمرا) و باغباغ باغ الحمرا گرانادا بل کشمیر اچهباغ شود:عناصر باغ ایرانی به دو دسته اصلی و فرعی...  
PDF دانلود از سرور اوکسو-اخبار تکنولوژی http://cdn.ooxoo.ir/posts/Mag/Dariche/dariche 2.pdf ۱۳۹۵/۶/۱۷ -  اگرچه چند ویژگی اصلی که می تواند عامل توجه متخصصان مبحث یادگیری باشد، در سطور فوق برشمرده شد اما به نظر می رسد شاخصه های کشف شده و کشف نشده بازی های دیجیتال که...  
PDF محتوای کارگاه-وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان http://research.kaums.ac.ir/UploadedFiles/01scopus/96-2.pdf ۱۳۹۸/۲/۶ -  com - 09131632445 52 شاخص رتبه بندی مجلات سایمگو در گرانادا دانشگاه در نام همین به پژوهشی گروه توسط سایمگو بندی رتبه نظام کشورهای عالی آموزش...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.