نتایج جستجو
صفحه ۸ | ۱,۲۵۶ نتیجه (۰.۱۲۴ ثانیه)
نتایج علمی
PDF خلاصه اجرایی نتیجه گیری و اجرای سیاست های گزارش جهانی مبارزه با... http://shekayat.dchq.ir/images/benlolmelal/1397/.../03.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ -  های پیوبه چالو های خود برای دادن پا .خ .ر ع اایا و اقدامات و ولا در بازار مواد مخدر هسشیم که همراه با اایا و وولید ور اک و کوکائین، در بالاور ن مخدر اایا و ووز ع...  
PDF دانلود فایل pdf روزنامه نسخه pdf-فرهیختگان http://newspaper.fdn.ir/newspaper/pagepdf/34077 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ -  رهبـر لیبـی اعـلام کرد کـه لیبی تونـس و گرانادا نیسـت که سـاکت بماند و در صورت حمله آمریکا و اسـرائیل سراسـر مدیترانـه را بـه جنگ خواهد کشـید. 6631 دنیـل اورتـگا...  
PDF اصل مقاله (846 K)-دانشگاه رازی کرمانشاه https://jlw.razi.ac.ir/.../article_390_7bdb5ff64339c31d24ac1c99... ۱۳۹۸/۶/۱۹ -  رودمی کار به کسی وجهۀ به لطمه از اجتنا منظور به که دانندمی وبستتر لغتات فرهنتگ. باشتند داشتته مناتی معنایی بار یا و باشند ترسناک یا و بوتا است ممکن کته عبتارتی...  
PDF آقای گل جامهای جهانی رقیب هاشمیان درصدد افزایش روابط دیپلماتیک بـا... http://roodannews.ir/category/.../?print=pdf-search ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  است. سایت خبری تحلیلی مازندران و شمال کشور – بلاغ مازندران نخسـتین پیـروزی آسـمانخراشهای ایرانـی در گرانـادا بـه روایـت تصویر تیم ملی بسکتنبال کشورمان در جام...  
PDF تاثیر تهیه سواﻻت چندگزینه ای توسط دانشجویان بر عملکرد تحصیلی... http://ijme.mui.ac.ir/.../shakurnia2-A-10-191-10-65d50ae.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۲ -  به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند( نفر 06) پرستاري اي بود که بر اساس چندگزینه يها ها، آزمون داده يگردآور ابزار. دهند لیو در جلسه بعد تحو هیته فیبه عنوان تکل اي...  
PDF پیشنهاد مدلی برای ترسیم گره در تزئینات وابسته به معماری اسلامی... http://ashwood.ir/wp-content/uploads/AUP111442867400.pdf ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ -  كاخ الحمرا در گرانادا دسته بندی شده است توسط «بورگوین»5 در سال 3791 جمع آوری شده است. در این كتاب، الگوها بیشتر به كمک خطوط راهنما تدوین شده است. در كتاب هنرهای تزئینی...  
PDF رست اهم عناوین 42 ساعت گذشته . 2 چکیده مطالب 5 شبکه های تلویزیونی. 31... https://www.ict.gov.ir/.../1357_634822601502343750.pdf ۱۳۹۴/۴/۲۸ -  كشور، زيرساخت ارتباطات شركت سوي از شده اعلام هاي تعرفه طبق - ايسنا چاپ را خبر اين روزنامه 4 پيش روز چند. دارد تومان هزار سه تا 05 بين اي تعرفه مقصد كشور به بسته كشور...  
PDF دانلود فایل PDF-حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان http://fatemisister.hodat.ir/.../Lajan-ostad-rahimpor.pdf ۱۳۹۷/۳/۲ -  بر جهان و از جمله، جهان اسلام در صد سال گذشته به طور کامل مسلط شده و منافع خود را پیش بردند، تا این جا به ضعف مسلمین، مر بوط می شود. نمی خواهیم همه تقصیر را...  
PDF متن کامل [PDF 210 kb]-فصل نامه پژوهشی خون http://bloodjournal.ir/.../browse.php?a_id=140&slc_lang=fa&... ۱۳۹۵/۱۱/۸ -  را به دريافت كنندگان سالم انتقال دهند ويروس تواند به بدروز گونه عارضه مضري همراه نيست، حال آن كه انتقال آن به افراد داراي نقص ايمني مي ايجاد هيچ هداي ضدد بدادي ور...  
PDF اصل مقاله 388.24 K-دانشگاه امام حسین https://ps.ihu.ac.ir/.../article_200525_74e465b7577e9d616ec18e9... ۱۳۹۸/۱۰/۹ -  به نظر می رسد اصل عدم مداخله همچنان یک اصل حقوقی معتبر در حقوق بین الملل موجود بوده و اعتبار آن در برابر چالش های فرارو مخدوش نشده است. علاوه بر این، تمسک به آن...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.