نتایج جستجو
صفحه ۱۰ | ۱,۲۶۳ نتیجه (۰.۱۳۶ ثانیه)
نتایج علمی
PDF تحلیلبنمایههایاساطیری»داستانشهریاربابلباشهریارزاده«درمرزباننامه-دانشگا... https://perlit.tabrizu.ac.ir/.../article_3869_0850b093e79636b25... ۱۳۹۵/۱۱/۳ -  نیز اجازه نداشت در فضاي باز ظاهر شود و خورشید را داراي آن منزلـت دانستند که بر امپراتور بتابد. بومیان گرانـادا در آمریکـاي جنـوبی، کسـانی را کـه بایـد فرمـانروا یـا...  
PDF دانلود فایل : متن_و_طرح_شماره_33.pdf ( 1444KB )-جامعه المصطفی العالمیه http://research.miu.ac.ir/.../متن_و_طرح_شماره_33_247432.pdf ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ -  تــاش شــده اســت در معرفــی همایش هــا، زمــان برگــزاری و فرصــت ارائــه اثــر دقت شــود. لیکن جهت معرفی، شرکت در دوره های بعدی و یا امکان تاخیر در برگزاری آن...  
PDF متن کامل (PDF)-دانشگاه علوم پزشکی اراک http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-1761-fa.pdf ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ -  اسکولیوز خفیف بودند گري دانش آموزان از نظر اختلالات اسکلتی تاکید دارد تا با تشخیص نتایج این مطالعه بر لزوم انجام غربال: تیجه گیرين به موقع، اجراي یک برنامه درمانی...  
PDF آقای گل جامهای جهانی رقیب هاشمیان درصدد افزایش روابط دیپلماتیک بـا... http://roodannews.ir/category/.../?print=pdf-search ۱۳۹۵/۹/۲۵ -  است. سایت خبری تحلیلی مازندران و شمال کشور – بلاغ مازندران نخسـتین پیـروزی آسـمانخراشهای ایرانـی در گرانـادا بـه روایـت تصویر تیم ملی بسکتنبال کشورمان در جام...  
PDF نپراکنی صهیونیس تهای صلیبی ل حلیلی بر ت علیه بزرگ پیامبران؟ص؟ دی َ زغ... http://aftab10.ir/uploads/51_210_32_Lajan Final.pdf ۱۳۹۴/۱/۳۱ -  بر جهان و از جمله، جهان اسلام در صد سال گذشته به طور کامل مسلط شده و منافع خود را پیش بردند، تا این جا به ضعف مسلمین، مر بوط می شود. نمی خواهیم همه تقصیر را...  
PDF اصل مقاله (2503 K) پتروژنز و سن‌سنجی (U-Pb (SHRIMP توده‌های نفوذی... http://www.gsjournal.ir/.../article_42373_7ca0bbe3df1904cba2111... ۱۳۹۷/۸/۱۹ -  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ در‌ حال‌ حاضر‌ چاپ‌ مقاله‌هایی‌ که‌ مراحل‌ ارزیابی‌ را‌ گذرانده‌ و‌ پذیرش‌ دریافت‌ نموده‌اند‌ نزدیک‌ به‌ دو‌ سال‌ به‌ درازا‌ می‌انجامد.‌ این‌ مشکل‌ و‌...  
PDF 20- پول‌شویی در اقتصاد و ارتباط آن با بی‌ثباتی سیاسی در الگوی... http://7cp.olgou.ir/papers/1150-OLGOU.pdf ۱۳۹۷/۴/۲۸ -  در کشور ما نیز، به دلیل نظارت ضعیف بر فعالیت بخش غیرسمی اقتصاد ن بخش به یک چرخه قدرت تبدیل شده است و می تواند نظام مالی و اقتصاد ملی و بین المللی را تحت کشور،...  
PDF خلاصه اجرایی نتیجه گیری و اجرای سیاست های گزارش جهانی مبارزه با... http://shekayat.dchq.ir/images/benlolmelal/1397/.../03.pdf ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ -  های پیوبه چالو های خود برای دادن پا .خ .ر ع اایا و اقدامات و ولا در بازار مواد مخدر هسشیم که همراه با اایا و وولید ور اک و کوکائین، در بالاور ن مخدر اایا و ووز ع...  
PDF بررسی اثرات پیکره بندی بر کیفیت فضایی پار کهای شهری مشهد-دانشگاه... http://www.urbstudies.uok.ac.ir/.../article_60848_a7b6bd4298e83... ۱۳۹۷/۹/۲۲ -  در این حالت عموم مردم با درک و مقایسه معیار فاصله متریک می توانند قضاوت درستی از فاصله و اثرات کاربردی آن در یک سیستم پیچیده داشته باشند. اما زمانی که در سطح فضایی(غیرمکانی)...  
PDF رزومه-دانشگاه پیام نور http://pnusab.razavi.pnu.ac.ir/Portal/file/.../مظهري-جديد.pdf ۱۳۹۸/۹/۲۵ -  7831بزوار و مشهد از بهمن ماه تدریس در دانشگاه پیام نور مراکز س - فرصتهای مطالعاتی و جوایز: )، دانشگاه گرانادا، اسپانیا6831تا مرداد 5831فرصت مطالعاتی دوره دکتری...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.