نتایج جستجو
صفحه ۳ | ۳۳,۰۸۷ نتیجه (۱.۷۶۹ ثانیه)
نتایج علمی
PDF فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز، سال چهارم، شماره 15، پاییز 1388 http://tabrizu.ac.ir/Files/Content/No_15.pdf ۱۳۹۴/۶/۵ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF دانلود: دانلود اصل مقاله لاتین http://matlabtools.com/wp-content/uploads/p714.pdf ۱۳۹۵/۴/۲۲ -  conditions for TV, namely, xm+1,j ≡ xm,j, j = 1, . . .m, and xi,m+1 ≡ xi,m, i = 1,...  
PDF فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر-دانشگاه ع.پ مشهد https://emamreza.mums.ac.ir/images/emamreza/.../bailliere.pdf ۱۳۹۴/۸/۱۹ -  ,¼«BT�«C ,(SI ,( ©Tv¼w nj ºkeA°) oP«C ,»§±Ä±§C pB£@ ,¬±£nC ,(K¦� ³½Bw pA) ³¼eB¯ ,»ñMC ,»«Ak� (year ¼U¿ ¤jBí«) ¤Bw ,(1010) ¨°oTv¢¯A (ear ¼U¿¤jBí«)x±£ ,ð{±£ ,q¼¦µj...  
PDF فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر-دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد http://www.iau-mahabad.ac.ir/forms/form_CLONXK.pdf ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  ,¼«BT�«C ,(SI ,( ©Tv¼w nj ºkeA°) oP«C ,»§±Ä±§C pB£@ ,¬±£nC ,(K¦� ³½Bw pA) ³¼eB¯ ,»ñMC ,»«Ak� (year ¼U¿ ¤jBí«) ¤Bw ,(1010) ¨°oTv¢¯A (ear ¼U¿¤jBí«)x±£ ,ð{±£ ,q¼¦µj...  
PDF The Encyclopaedic Dictionary of Marketing ... http://charsoomarketing.com/.../The-Encyclopaedic-Dictionary-of... ۱۳۹۴/۱۱/۴ -  In the context of electronic media, different advertisements can be tested on different radio or TV stations at the same time. Abandonment (product): In the...  
PDF دانلود کتاب http://dl.downbook.ir/files/media/Film_Policy.pdf ۱۳۹۵/۴/۳۰ -  He has published extensively on Australian film and television, including Projecting Australia (1991) and Moran’s Guide to Australian TV Series (1993). CULTURE:  
PDF دانشگاه سیستان وبلوچستان-PDF (206 K) http://ijals.usb.ac.ir/.../article_2671_78c26961b0ea95d5ca52a15... ۱۳۹۶/۲/۲۶ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
PDF شهرمجلسی-Download Download PDF http://mjee.iaumajlesi.ac.ir/index/index.php/ee/.../697// ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ -  Hence, the second section of our paper explains the history of the TV services and the current state of art. Cable TV and broadcast TV viewers are now limited.  
PDF -سایت دانشگاه شیراز http://ijste.shirazu.ac.ir/.../?_action=showPDF&article=807... ۱۳۹۶/۹/۲ -  36, No. E1, pp 19-36 Printed in The Islamic Republic of Iran, 2012 © Shiraz University IMPROVING HUMAN-COMPUTER INTERACTION IN PERSONALIZED TV...  
PDF اصل مقاله 275.94 K-سازمان تحقیقات, آموزش و ترویج کشاورزی   https://ijfpr.areeo.ac.ir/.../article_6099_3bc3b85235ec5c28beaa... ۱۳۹۶/۸/۱۳ -  این فایل یک فایل اسکن شده است و قابلیت استخراج متن برای این قسمت را ندارد.  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.